FASTING Ltd.

реєстраційний номер 40203389303

зареєстрований офіс Lastadijas iela 6, LV-1050, Riga, Latvia

 

Загальні положення та умови

вступ

Ці Загальні положення та умови («УЗ») регулюють усі відносини між вами, Клієнтом і Компанією.

Будь-який переклад з англійської версії надається лише для вашої зручності. У разі будь-яких розбіжностей у значенні або тлумаченні англомовної версії цих Умов перевагу матиме версія англійською мовою. Оригінальний текст англійською мовою є єдиною юридично обов’язковою версією.

1.2. Перед укладенням Дистанційного договору Клієнту буде надано текст цих Умов в електронному вигляді або в тривалому форматі. Якщо це обґрунтовано неможливо, Компанія вкаже перед укладенням Дистанційного контракту, яким чином ці Умови та умови доступні для перегляду Клієнтом на території Компанії, і що вони будуть безкоштовно надіслані Клієнту якнайшвидше по можливості, за бажанням Клієнта.

1.3. КЛІЄНТ ЗОБОВ'ЯЗАНИЙ УВАЖНО ПРОЧИТАТИ ЦІ Умови і умови, ПЕРЕД ЩО ПРИЙМАТИ ЇХ ТА КОРИСТУВАТИСЯ ПОСЛУГАМИ КОМПАНІЇ. КЛІЄНТ ПОГОДЖУЄТЬСЯ, ЩО ВИКОРИСТАННЯ ЙОГО/ЇЇ СЕРВІСАМИ ПІДТВЕРДЖУЄ ТЕ, ЩО КЛІЄНТ ПРОЧИТАЛ ЦЮ УГОДУ, ЗРОЗУМІВ ЇЇ ТА ПОГОДЖУЄТЬСЯ ЇЇ ОБОВ’ЯЗКУВАННЯ. ЯКЩО ВИ НЕ ПОГОДЖУЄТЕСЯ З БУДЬ-ЯКОЮ ЧАСТИНОЮ ЦИХ УМОВ, АБО ЯКЩО ВИ НЕ МАЄТЕ ПРАВА АБО НЕ МАЄТЕ УПОВНОВАЖЕНЬ ДОТРИМУВАТИСЯ ЦИХ УМОВ, ТОДІ НЕ ЗАВАНТАЖУЙТЕ ПРОГРАМУ АБО ІНШИМ ЧАСТИНОМ ОТРИМУЙТЕ ДОСТУП АБО КОРИСТУЙТЕСЯ ДО СЕРВІСУ.

1.4. Клієнту також рекомендується прочитати відповіді на «Часті запитання», які опубліковані на нашому веб-сайті служби підтримки або в мобільному додатку.

визначення

2.1. Якщо в цих Умовах і положеннях не передбачено інше, у цих Умовах, включаючи вступну частину, наведені нижче терміни, написані з великої літери, матимуть такі значення:

(a) Угода

означають ці Загальні положення та умови щодо надання Послуг та/або Товарів, укладені Компанією та Клієнтом онлайн.

(b) Клієнт

означає користувача Послуг Компанії та/або покупця Товарів, як пояснюється в цих Умовах.

(c) Компанія

означає Fasting Ltd., реєстраційний номер 40203389303 із зареєстрованим офісом Lastadijas iela 6, LV-1050, Рига, Латвія, яка відповідає за надання послуг підписки та обробку запитів Клієнта, включаючи відшкодування та відкликання платежів за товари та послуги пов’язаних Компаній. Асоційована компанія CertifiedFasting.com.

Fasting Ltd., реєстраційний номер 40203389303 з зареєстрованим офісом Lastadijas iela 6, LV-1050, Рига, Латвія, відповідає за Послуги, що надаються через Веб-сайт і Мобільний додаток.

(d) Пропозиція

означає пропозицію укласти цю Угоду та пропозицію відповідних Послуг і/або Товарів, що надаються Компанією Клієнту через Веб-сайт або Мобільний додаток.

(e) Політика конфіденційності

означає політику конфіденційності Компанії, опубліковану на Веб-сайті або в мобільному додатку.

(f) Послуги

означає Цифровий вміст, наданий Компанією Клієнту, а також доступ до Веб-сайту або Мобільного додатку, включаючи інформацію, текст, зображення, які пропонуються або надаються там.

(g) Цифровий контент

означають індивідуальні цифрові плани харчування та/або інший цифровий вміст, який продається Компанією в Інтернеті, а також доступ до цифрового вмісту, включаючи інформацію, текст, зображення, які там пропонуються або надаються.

(h) Товари

означає добавки та/або інші продукти у фізичній формі, які продаються Компанією онлайн.

(i) Дистанційний договір

означає договір, укладений між Компанією та Клієнтом у рамках системи, організованої для дистанційного продажу Цифрового контенту та/або Товарів.

(j) Веб-сайт

означає веб-сайт Компанії, доступний за адресою www.certifiedfasting.com.

(k) Мобільний додаток

мобільний додаток CertifiedFasting.com, який Клієнт може завантажити з App Store та/або Google Play.

(l) Плата за участь

означає плату за індивідуальний цифровий план харчування. Вартість участі залежить від обраної Клієнтом пропозиції, яка може бути одноразовою або абонентською платою.

(m) Період виведення

означає, що Клієнт має право відмовитися від дистанційних контрактів, якщо він не дав згоди на початок виконання дистанційного контракту (почав використовувати або отримувати доступ до вмісту) протягом періоду відмови. Термін відмови становить 14 (чотирнадцять) днів для громадян Європейського Союзу та 5 (п’ять) днів для громадян, які не є громадянами Європейського Союзу з дня укладення Дистанційного контракту або доставки відповідних Товарів.

(n) Служба підтримки

означає онлайн-центр підтримки клієнтів, де Клієнт може отримати відповіді на запитання та подати запити. Довідкова служба підтримки доступна за адресою https://helpdesk.certifiedfasting.com/cf_en_app.

Подання Оферти

3.1. Компанія надасть Клієнту можливість отримати Оферту.

3.2. Клієнта можуть попросити надати певну інформацію до отримання Оферти, вибравши надані опції або ввівши запитувану інформацію. Клієнт зобов'язаний надавати актуальну та вичерпну інформацію, яка вимагається.

3.3. Клієнту буде надана Оферта (у тому числі шляхом подання інформації, зазначеної в п. 3.2. цих Умов), яка буде містити інформацію про наступне:

3.3.1. суму оплати за відповідні Послуги та/або Товари;

3.3.2. варіанти оплати: кредитною карткою або іншою допустимою формою оплати;

3.3.3. інша інформація, яку Компанія вважає важливою включити до Пропозиції.

3.4. Прийняття пропозиції

3.4.1. Клієнт приймає Пропозицію укласти цю Угоду, коли він/вона погоджується з Умовами Компанії.

3.4.2. Клієнт приймає Пропозицію щодо відповідних Послуг та/або Товарів, що надаються Компанією Клієнту через Веб-сайт або мобільний додаток, натискаючи кнопку дії «Прийняти пропозиції», яка веде до події покупки. Кнопка дії щодо прийняття пропозицій може бути позначена кількома способами залежно від типу пропозиції, включаючи, але не обмежуючись,  «Я ПОГОДЖУЮСЯ», «ПРИХВАЛЮ», «ОНОВИТИ» або подібну позначку. Умови Оферти є обов’язковими, і Клієнт погоджується з ними, акцептувавши Оферту.

3.4.3. Приймаючи Пропозицію, Клієнт уповноважує Компанію стягувати з Клієнта суму платежу, зазначену в Пропозиції.

Дистанційний договір

4.1. Дистанційний договір буде укладено в момент, коли Клієнт прийме Оферту, і як зазначено в пункті 3.4.1.

4.2. Оскільки Клієнт прийме Пропозицію в електронному вигляді, Компанія негайно надасть відповідну Послугу, Цифровий контент або Товари, як зазначено в Пропозиції.

4.3. ЯКЩО ДОГОВІР МІЖ КОМПАНІЄЮ ТА КЛІЄНТОМ СКЛАДАЄТЬСЯ З ЦИФРОВОГО ВМІСТУ, КЛІЄНТ ПОГОДЖУЄТЬСЯ ВТРАТИТИ СВОЄ ПРАВО НА ВІДМІН ДОГОВОРУ.

4.4. Компанія докладає розумних зусиль, щоб забезпечити належну роботу Послуг, однак такі Послуги залежать від Інтернету та інших служб і постачальників, які не контролюються Компанією. Використовуючи Послуги Компанії, Клієнт визнає, що Компанія не може гарантувати, що Послуги будуть безперебійними, без помилок або що інформація, яку вони містять, буде повністю вільна від вірусів, хакерів, вторгнень, незапланованих простоїв або інших збоїв. Клієнт чітко бере на себе ризик використання або завантаження таких Послуг.

4.5. Час від часу та без попереднього повідомлення Клієнта Компанія може змінювати, розширювати та вдосконалювати Послуги. Ми також можемо в будь-який час припинити продовжувати роботу частини або всіх Послуг або вибірково вимкнути певні аспекти Послуг. Будь-яка зміна або скасування Послуг буде зроблено на наш власний і абсолютний розсуд і без постійних зобов’язань або відповідальності перед Клієнтом, і використання Клієнтом Послуг не дає Клієнту права на продовження надання або доступності Послуг.

4.6. Клієнт також погоджується, що:

4.6.1. він/вона не має доступу до Послуг (зокрема для придбання Товарів), якщо він/вона не досягли 18 років;

4.6.2. Клієнт забороняє доступ до Послуг дітям віком до 18 років. Клієнт несе повну відповідальність за будь-яке несанкціоноване використання Послуг неповнолітніми.

Платежі

5.1. Протягом терміну дії, зазначеного в Оферті, Компанія зберігає за собою право змінювати ціну на Послуги та/або Товари.

5.2. Клієнт погоджується:

5.2.1. сплачувати всі додаткові витрати, збори, збори, відповідні податки та інші збори, які можуть бути понесені Клієнтом;

5.2.2. купувати Послуги та/або Товари за допомогою дійсної кредитної картки або іншої дозволеної форми оплати;

5.2.3. надати Компанії актуальну та повну інформацію, як зазначено у формі замовлення на купівлю. Якщо Компанія виявляє або вважає, що будь-яка інформація, надана Клієнтом, є неточною або неповною, Компанія залишає за собою право відмовити в підтвердженні платежу Клієнта на власний розсуд, а Клієнт втрачає будь-яке право на відшкодування сплаченої суми.

5.2.4. задля зручності здійснення покупок Послуг у майбутньому Клієнт дозволяє Компанії стягувати з Клієнта плату, з можливістю авторизації платежів без повторного введення даних картки, на суму платежу, прийняту Клієнтом, як зазначено в пункті 3.3. та 3.4.

5.3. Після того, як Клієнта буде переведено на платіжні послуги третьої сторони, ризик втрати або пошкодження буде передано Клієнту та/або сторонній службі. Онлайн-платежі Клієнта Компанії за допомогою кредитної або дебетової картки оброблятимуться та оброблятимуться стороннім постачальником платіжних послуг, і жодні конфіденційні дані, пов’язані з вашим платежем, не зберігатимуться та не використовуватимуться Компанією. Компанія не несе відповідальності за будь-які проблеми з оплатою чи інші спори, які виникають через платіжні послуги третьої сторони. Компанія може час від часу змінювати стороннього постачальника платіжних послуг.

Компанія працює з кількома постачальниками платіжних послуг, включаючи, але не обмежуючись ними: Stripe Inc. PayHealth Inc., Adyen NV, PayPal Holdings, Inc.

5.4. Усі ціни та витрати вказані у валюті, яка вказана на конкретному веб-сайті.

5.5. Усі Товари залишаються власністю Компанії до повної оплати. Застосовується ціна, встановлена на дату розміщення замовлення. Вартість доставки та комісії за оплату визнаються до підтвердження покупки. Якщо вам менше 18 років, ви повинні мати дозвіл батьків на купівлю в Компанії.

5.6. Усі перекази, які здійснюються через Компанію, обробляються та здійснюються через сторонні виділені шлюзи, щоб гарантувати ваш захист. Інформація про картку не зберігається, і вся інформація про картку обробляється через шифрування SSL. Будь ласка, ознайомтеся з Умовами використання платіжного шлюзу, вибраного для транзакції, оскільки він несе відповідальність за здійснені транзакції.

5.7. Щоб отримати відшкодування або подати скаргу, зв’яжіться з нашою службою підтримки клієнтів на сайті CertifiedFasting.com. СЛУЖБА ПІДТРИМКИ онлайн.

5.8. Щоб гарантувати, що Клієнт не зазнає переривання або втрати Послуг, Послуги пропонуються з автоматичним поновленням.

5.8.1. За винятком причин, описаних нижче в цьому розділі, АВТОМАТИЧНЕ ПОНОВЛЕННЯ АВТОМАТИЧНО ПОНОВЛЮЄ ВІДПОВІДНУ ПОСЛУГУ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ ПОТОЧНОГО ТЕРМІНУ НА ПЕРІОД ПОНОВЛЕННЯ, РІВНИЙ ЗА ЧАСОМ ОСТАННЬОМУ ПЕРІОДУ ПОСЛУГИ. Наприклад, якщо останній період обслуговування Клієнта становить один рік, період поновлення зазвичай триватиме один рік.

5.8.2. Якщо Клієнт не скасовує підписку, Компанія автоматично поновить відповідну послугу, коли її буде потрібно поновити.

5.8.3. Компанія може час від часу змінювати плани передплати та ціни на Послуги. Поновлення може стягуватися за поточними ставками Компанії, які Клієнт визнає та погоджується, що вони можуть бути вищими (про що Клієнта буде повідомлено заздалегідь) або нижчими, ніж ставки для початкового періоду обслуговування. У разі несплаченого платежу Постачальник послуг має право стягнути пеню в розмірі одного місячного абонентського платежу. Компанія може стягувати вартість Послуги кількома частинами, якщо повне стягнення не вдається.

5.8.4. ЯКЩО КЛІЄНТ НЕ БАЖАЄ, ЩОБ ПОСЛУГА БУЛА АВТОМАТИЧНО ПОНОВЛЕНА, він/вона повинен скасувати підписку принаймні за 48 годин до закінчення поточного періоду, у такому випадку Послуги буде припинено після закінчення поточного терміну, якщо він вручну не поновить Послуги до цієї дати. Абонентська плата не повертається.

5.8.5. Якщо Клієнт придбав підписку на веб-сайті Компанії, Клієнт не зможе керувати нею через Apple App Store або Google Play. Натомість, якщо Клієнт не бажає, щоб Послуга автоматично поновлювалася, він/вона має скасувати підписку самостійно, увійшовши в обліковий запис користувача на веб-сайті Компанії, або повинен зв’язатися з нашою службою підтримки клієнтів на сайті CertifiedFasting.com онлайн-СЛУЖБА ПІДТРИМКИ та дотримуйтесь інструкцій у розділі «Керувати моєю підпискою».

5.8.6. Якщо Клієнт придбав підписку через Apple App Store або Google Play, Клієнт може скасувати підписку лише через свій обліковий запис Apple або Google. Клієнт розуміє, що видалення програми не скасовує підписки.

5.8.7. Загальна вартість Послуг/Товарів, включаючи ПДВ (якщо застосовно), а також усі додаткові витрати на транспортування, доставку або поштові витрати та, якщо це застосовно, інші витрати, доступні під час процесу замовлення на Веб-сайті. Спосіб розрахунку ціни також видно під час оформлення замовлення на Веб-сайті.

5.8.8. У разі підписки загальна ціна включає загальні витрати за вибраний розрахунковий період частоти.

Політика відшкодування та повернення

6.1. Відповідно до чинних правових актів Клієнт має право передумати та повернути доставлений (отриманий) товар протягом Періоду відмови. Однак існує також виняток, встановлений цими правовими актами, згідно з яким право на повернення товарів не застосовується до Контрактів щодо постачання Цифрового контенту, якщо надання такого Цифрового контенту вже розпочато. Таким чином, якщо Цифровий вміст уже надано Клієнту, як зазначено в розділі 4.2. та 4.3., Клієнт втрачає право на відмову від Договору.

6.1.1. Відповідно до гарантії, наданої на веб-сайті Компанії, Клієнт має право на відшкодування Плати за участь, якщо Клієнт зможе довести несправність Цифрового вмісту та протягом 24 годин після укладення Дистанційного контракту подав повний запит на повернення коштів до нашої служби підтримки клієнтів. на CertifiedFasting.com онлайн-СЛУЖБА ПІДТРИМКИ.

6.2. Повернення коштів за послуги. Усі ціни та збори за цифровий вміст і послуги не повертаються, якщо інше прямо не зазначено в цьому розділі нижче:

6.2.1. Після того, як Цифровий вміст уже було надано Клієнту, як зазначено в Розділі 4.2, Клієнт має право отримати від Компанії відшкодування за нього, лише якщо Клієнт доведе, що Цифровий вміст не відповідає опису або є несправним. У таких випадках Клієнт повинен зв’язатися з нашою службою підтримки клієнтів на веб-сайті СЛУЖБИ ПІДТРИМКИ в Інтернеті CertifiedFasting.com протягом Періоду відкликання та надати детальну інформацію, яка підтверджує несправність продукту Компанії (з доданим візуальним доказом). Компанія залишає за собою право стягувати комісію для покриття вартості будь-яких адміністративних чи інших послуг, якими Клієнт міг скористатися до повернення коштів/скасування.

6.2.2. Після повернення коштів Клієнт більше не має доступу до Послуг Компанії. Усі відшкодування застосовуються до початкового способу оплати. Купуючи Послуги, Клієнт погоджується з цією політикою відшкодування та відмовляється від будь-яких прав на будь-які запитання, судові рішення чи судові дії.

6.3. Якщо Клієнт придбав Послуги або Товари через Apple App Store або Google Play, щоб отримати будь-які запитання та/або запити щодо повернення коштів і оплати, Клієнту слід звернутися до служби підтримки користувачів Apple App Store або Google Play Store.

6.4. Повернення коштів за доставлений Товар.

6.4.1. У разі порушення розділу 6.5. не застосовується, Клієнт має право отримати від Компанії відшкодування за Товар, лише якщо Клієнт доведе, що Товар не відповідає опису або має дефекти. У таких випадках Клієнт повинен зв’язатися з нашою службою підтримки клієнтів на веб-сайті СЛУЖБИ ПІДТРИМКИ в Інтернеті CertifiedFasting.com протягом Періоду відкликання та надати детальну інформацію, що підтверджує помилку Товарів Компанії (з доданим візуальним доказом).

6.4.2. Усі відшкодування застосовуються до початкового способу оплати. Купуючи Послуги, Клієнт погоджується з цією політикою відшкодування та відмовляється від будь-яких прав на будь-які запитання, судові рішення чи судові дії.

6.5. Повернення доставленого Товару. З міркувань, пов’язаних із охороною здоров’я та гігієною, Клієнт має право передумати та повернути доставлений (отриманий) Товар протягом Періоду відмови лише за умови дотримання наступної процедури:

6.5.1. Клієнт подав до Компанії запит про своє рішення повернути Товари протягом Періоду вилучення в онлайн-СЛУЖБІ ПІДТРИМКИ CertifiedFasting.com і до повернення Товарів.

6.5.2. Без зайвої затримки та не пізніше, ніж протягом Періоду вилучення, повернув Товари Компанії. Клієнт несе витрати на повернення.

6.5.3. Товар в оригінальній упаковці та нерозкритий, придатний для перепродажу.

6.5.4. Після отримання та перевірки поверненого Товару Компанія відшкодує вартість, сплачену Клієнтом за Товар (включаючи витрати на доставку), не пізніше ніж протягом 30 (тридцяти) днів з дня отримання Компанією Товару назад.

6.5.5. У всіх випадках Компанія має право призупинити відшкодування Клієнту, поки Компанія не отримає назад і не перевірить Товар.

Адреса для повернення фізичних товарів

Адреса компанії для повернення: Fasting Ltd., реєстраційний номер 40203389303 з зареєстрованим офісом Lastadijas iela 6, LV-1050, Рига, Латвія.

Право інтелектуальної власності

7.1. Усі права інтелектуальної власності, включаючи, але не обмежуючись, авторські права, права на дизайн, права на товарні знаки, патентні права та будь-які інші права власності на або пов’язані з Послугами та пов’язаним із Послугами вмістом належать Компанії.

7.2. Клієнту заборонено відтворювати, публікувати Послуги, включаючи, але не обмежуючись цим, Цифровий контент, який надається та/або надається Компанією повністю або частково, без попередньої письмової згоди Компанії.

7.3. Цим Клієнт надає Компанії безстрокову, безвідкличну, всесвітню, повністю оплачену та безоплатну невиключну ліцензію, включаючи право субліцензувати (через кілька рівнів) і передавати третім особам на відтворення, розповсюдження, виконання і відображати (публічно чи іншим чином), створювати похідні роботи, адаптувати, змінювати та іншим чином використовувати, аналізувати та використовувати будь-яким способом, відомим зараз або відкритим у майбутньому, його/її Вміст користувача (за винятком Торгових марок користувача), а також усі змінені та похідні роботи від них. У межах, дозволених чинним законодавством, Клієнт цим відмовляється від будь-яких моральних прав, які він/вона може мати на будь-який Контент користувача. «Вміст користувача» означає будь-які Торгові марки користувача, повідомлення, зображення, тексти, творчі роботи, звуки та всі матеріали, дані та інформацію, які Клієнт завантажує, передає чи надсилає через Послуги або які завантажують чи передають інші користувачі. Завантажуючи, передаючи або надсилаючи будь-який Контент користувача, Клієнт підтверджує, заявляє та гарантує, що такий Контент користувача та його завантаження, передача чи подання є (a) точними та не конфіденційними; (b) не порушувати будь-які чинні закони, договірні обмеження чи інші права третіх сторін, і що Клієнт має дозвіл від будь-якої третьої сторони, особиста інформація чи інтелектуальна власність якої входить або втілена в Контенті користувача; і (c) вільний від вірусів, рекламного, шпигунського програмного забезпечення, хробаків або іншого шкідливого коду.

7.4. Жодна частина цих Умов не може тлумачитися як передача прав інтелектуальної власності щодо Послуг або пов’язаного з Послугами вмісту, за винятком випадків, прямо викладених у розділі 8.1. нижче.

Використання цифрового контенту

8.1. Усі права інтелектуальної власності, зазначені в статті 7.1 і пов’язані з цифровим вмістом, належать Компанії. Цифровий вміст ліцензується відповідно до цього розділу 8 і не продається. Клієнту буде надана лише невиключна ліцензія, яка не підлягає передачі та субліцензії, згідно з умовами цієї Угоди, на використання (виключно для індивідуального використання Клієнтом) будь-якого цифрового вмісту, наданого Компанією Клієнту. .

8.2. Термін дії цієї ліцензії надається на 5 років із дати отримання цифрового вмісту, якщо її дію не призупинено або не припинено згідно з цими положеннями та умовами.

8.3. Якщо прямо не вказано інше, цифровий вміст має бути призначений лише для особистого та некомерційного використання.

8.4. Клієнт не має права редагувати, відтворювати, передавати чи позичати Цифровий вміст або робити його доступним для будь-яких третіх сторін або використовувати його для виконання будь-яких інших дій, які виходять за рамки ліцензії, наданої Компанією.

8.5. Компанії дозволено з метою захисту прав інтелектуальної власності накладати обмеження на обсяг ліцензії або кількість пристроїв або типи пристроїв, на яких можна використовувати Цифровий вміст.

8.6. Якщо Клієнт діє всупереч цій статті, Компанія буде уповноважена призупинити доступ до відповідного Цифрового вмісту, незважаючи на право Компанії відшкодувати з Клієнта збитки, понесені в результаті або у зв’язку з порушенням, включаючи будь-які понесені витрати.

Продаж цифрового контенту

9.1. Клієнту забороняється продавати, пропонувати для продажу, ділитися, здавати в оренду або позичати Цифровий контент або копії Цифрового контенту.

Політика конфіденційності

10.1. Обробка персональних даних Клієнта регулюється Політикою конфіденційності. Клієнту рекомендується роздрукувати та зберігати копію Політики конфіденційності разом із цими Умовами.

Відповідальність

11.1. Сторона звільняється від відповідальності за невиконання Умов, якщо вона доведе, що ці Умови не були виконані внаслідок обставин непереборної сили. Зокрема, Компанія не несе відповідальності за будь-які збитки, спричинені форс-мажорними обставинами, заворушеннями, війною чи природними явищами, або через інші події, за які Компанія не несе відповідальності (наприклад, страйк, локаут, зупинка руху, адміністративні дії вітчизняних або іноземних вищих авторитетів). Про настання форс-мажорних обставин, які перешкоджають виконанню цих Умов, Клієнт зобов’язаний надати письмове повідомлення протягом 30 календарних днів з моменту настання цих обставин. Компанія інформує Клієнта про настання форс-мажорних обставин електронною поштою або на Веб-сайті чи в Мобільному додатку, якщо це можливо.

11.2. Відповідальність Компанії обмежується прямими збитками, якщо інше не передбачено чинним законодавством.

11.3. Через характер Послуг і/або Товарів, які надає Компанія, і оскільки Компанія не може контролювати, чи дотримується Клієнт наданих інструкцій щодо використання, Компанія не надає жодних гарантій щодо будь-яких результатів або результатів використання Послуг і/або Послуг.

11.4. Відповідальна компанія: 1) CertifiedFasting.com є лише адміністратором веб-сайту або мобільного додатку та постачальником Послуг, 2) CertifiedFasting.com є компанією, відповідальною за керування послугами передплати та оплату Послуг і Товарів, відшкодування та повернення коштів. , для асоційованих компаній.

11.5. Використовуючи Послуги, Клієнт може отримувати посилання на інші веб-сайти або мобільні програми, які не належать і/або не контролюються Компанією. Клієнт визнає та погоджується з тим, що Компанія не несе відповідальності за доступність таких веб-сайтів або мобільних додатків. Крім того, Компанія не несе відповідальності за будь-який вміст, рекламу, продукти чи інші матеріали, до яких можна отримати доступ через такі посилання, і тому Клієнт погоджується, що Компанія не несе відповідальності, прямо чи опосередковано, за будь-яку шкоду чи збитки, спричинені або ймовірно спричинені використанням або залежністю від будь-якого такого вмісту, товарів або послуг, доступних на таких веб-сайтах чи мобільних додатках або через них.

Медична відмова від відповідальності

12.1. ПЕРЕД СПРОБУВАННЯМ ПЛАНУ ХАРЧУВАННЯ ТА/АБО ТОВАРОВ КОМПАНІЇ, СТАН ЗДОРОВ'Я КЛІЄНТА ПОВИНЕН БУТИ ОЦІНЕНИЙ ЙОГО/ЇЇ ПОСТАЧАЛЬНИКОМ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ АБО ВІН/ВОНА ПОВИНЕН ПРОКОНСУЛЬТУВАТИСЯ З ПОСТАЧАЛЬНИКОМ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ.

12.2. Послуга – це участь у програмі, яка включає інформацію про здоровий спосіб життя та харчування. Інформація, опублікована на Сайті, носить інформаційний характер і не може замінити професійну медичну консультацію, діагностику чи лікування. Якщо Клієнта турбує інформація, отримана через Сервіс, або у нього є запитання щодо власного здоров’я, Клієнт повинен проконсультуватися з лікарем або іншим постачальником медичних послуг. Клієнт використовує Сервіс на власний ризик і відповідальність.

Прийнятність

13.1. Послуги доступні лише для осіб, які можуть укладати юридично зобов’язуючі контракти відповідно до законодавства ЄС, тому Клієнт підтверджує, що йому/їй є принаймні 18 років. Якщо Клієнт отримує доступ до Послуг від імені особи, якій ще не виповнилося 18 років, Клієнт підтверджує, що він/вона є законним опікуном цієї особи та несе відповідальність за дотримання цією особою цих Умов та умов, а також відшкодує Компанію за будь-які збитки або збитки, яких компанія зазнає внаслідок недотримання цих Загальних умов і умов.

Термін дії та припинення

14.1. Угода набирає чинності після того, як Клієнт приймає її та в електронному вигляді висловлює свою згоду на їх виконання, і вона діє протягом невизначеного періоду до припинення її дії.

14.2. Компанія може припинити відносини з Клієнтом у будь-який час у таких випадках: (i) Клієнт не погоджується з Угодою; (2) Клієнт вчинив будь-яке порушення Угоди; (3) Клієнт не надає інформацію, яку запитує Компанія, та/або надає невірну та/або невичерпну інформацію. Незважаючи на вищесказане, це не впливає на законні права на розірвання.

Зміни до T&C

15.1. Ці Загальні положення та умови, Політика конфіденційності та будь-які додаткові положення та умови, які можуть застосовуватися, можуть бути змінені. Компанія залишає за собою право час від часу змінювати та оновлювати Загальні положення та умови, і такі зміни набувають чинності негайно після публікації на Веб-сайті або в мобільному додатку Компанії.

15.2. Компанія може повідомити Клієнта про будь-які майбутні зміни, надіславши електронний лист на основну адресу електронної пошти, надану Клієнтом, або повідомивши через Веб-сайт чи мобільний додаток.

15.3. Клієнт розуміє та погоджується з тим, що будь-яке подальше використання та доступ до Послуг після будь-яких опублікованих оновлень Умов і умов означає, що Клієнт добровільно погоджується дотримуватися цих Умов і умов. Якщо Клієнт не погоджується виконувати оновлені Загальні положення та умови, він/вона не повинен використовувати (або продовжувати використовувати) Послуги.

спілкування

16.1. Загалом Компанія надає перевагу спілкуванню, приймаючи запити на підтримку в онлайн-СЛУЖБІ ПІДТРИМКИ CertifiedFasting.com і відповідатиме на запити електронною поштою. Приймаючи ці Загальні положення та умови, Клієнт погоджується на повідомлення, надсилаючи запити на підтримку в онлайн-СЛУЖБІ ПІДТРИМКИ CertifiedFasting.com, і відповідь на запити надходитиме електронною поштою. Для цього Клієнту необхідно мати дійсну адресу електронної пошти та надати її під час заповнення необхідної інформації, як зазначено в Розділі 3.2. Компанія також може публікувати інформацію, пов’язану з цією Угодою або Послугами, на Веб-сайті чи в мобільному додатку. Клієнт повинен регулярно та часто перевіряти свої повідомлення електронної пошти, а також інформацію, надану на Веб-сайті чи в Мобільному додатку. Електронні листи можуть містити посилання на додаткову інформацію та документи.

16.2. Якщо відповідні закони вимагають надання інформації на тривалому носії, Компанія або надішле Клієнту електронний лист із вкладенням, або надішле Клієнту сповіщення з посиланням на Послуги з функцією завантаження, щоб постійно зберігати таку інформацію та документи для використання в майбутньому. Клієнта просять зберігати копії всіх повідомлень від Компанії.

16.3. Клієнт може попросити копію цих Умов або будь-якого іншого договірного документа, звернувшись до нашої служби підтримки клієнтів за адресою СЛУЖБА ПІДТРИМКИ в Інтернеті CertifiedFasting.com.

16.4. Спілкування з Клієнтом здійснюватиметься англійською мовою, якщо Компанія та Клієнт не погодяться спілкуватися іншою мовою.

16.5. Клієнт може зв’язатися з Компанією в будь-який час, звернувшись до нашої служби підтримки клієнтів на сайті CertifiedFasting.com онлайн-СЛУЖБА ПІДТРИМКИ.

Скарги

17.1. Будь-які скарги щодо Компанії та Послуг, що надаються Клієнту, слід вирішувати, звертаючись до нашої служби підтримки клієнтів на веб-сайті CertifiedFasting.com. СЛУЖБА ПІДТРИМКИ.

17.2. Будь-які скарги щодо Товарів, наданих Клієнту, слід вирішувати, звертаючись до нашої служби підтримки клієнтів на веб-сайті CertifiedFasting.com. СЛУЖБА ПІДТРИМКИ.

17.3. Будь-які скарги, пов’язані з підписками, відшкодуваннями та відкликаннями платежів за Товари та послуги, слід вирішувати, звертаючись до нашої служби підтримки клієнтів у онлайн-службі підтримки CertifiedFasting.com.

17.4. Подаючи скаргу, Клієнт повинен чітко вказати, що скарга подана, та вказати підстави та обставини, що стосуються скарги. Компанія надішле Клієнту підтвердження про прийняття скарги на адресу електронної пошти, з якої надійшла скарга. Ми розглянемо скаргу та надамо відповідь Клієнту протягом 14-30 календарних днів з дня отримання відповідної скарги.

17.5. Звернення (скарги) клієнта розглядаються Компанією безкоштовно.

17.6. Якщо відповідь Компанії на скаргу Клієнта не задовольнила Клієнта або на неї не було надано відповіді, Клієнт має право подати позов до контролюючих органів або суду.

Різне

18.1. Жодна особа, окрім Клієнта, не має жодних прав згідно з цими Умовами.

18.2. Клієнт не може передавати будь-які права за Угодою будь-якій третій стороні без попередньої згоди Компанії. Компанія на власний розсуд може переуступити свої права та обов'язки за Угодою повністю або частково будь-якій третій особі.

18.3. Будь-який спір згідно з цими Умовами або іншим чином, пов’язаний із Послугами, передається до судів Латвії, за винятком випадків, коли це заборонено чинним законодавством.

18.4. Якщо будь-яка частина цих Умов буде визнана судом компетентної юрисдикції недійсною, незаконною або такою, що не підлягає виконанню, тоді така частина буде відокремлена від решти Умов, які залишатимуться дійсними та підлягатимуть виконанню в повній мірі, дозволеній законом.

Політика конфіденційності

19.1. У цій Політиці конфіденційності пояснюється, як Fasting Ltd. з реєстраційним номером 40203389303 з зареєстрованим офісом Lastadijas iela 6, LV-1050, Рига, Латвія обробляє персональні дані під час надання Послуг і керування Веб-сайтом.

19.2. Контролером персональних даних є Fasting Ltd. реєстраційний номер 40203389303 з зареєстрованим офісом Lastadijas iela 6, LV-1050, Рига, Латвія.

19.3. Які персональні дані ми обробляємо?

19.3.1. Ми обробляємо ваші персональні дані для багатьох цілей, коли ви реєструєтесь для використання Послуг, виконуєте дії у своєму профілі або відвідуєте наш веб-сайт. У деяких випадках обробка ваших даних необхідна для надання Послуг. Але в інших випадках, якщо обробка не є суворо необхідною, ми вкажемо це, наприклад, надавши вам можливість вибрати, чи хочете ви надати нам свої дані.

19.3.2. Інформація, яку ви вводите під час проходження інформативного тесту на схуднення на нашому Веб-сайті, не зберігається та не записується іншим чином у наших інформаційних системах.

19.4. Щоб зареєструвати нових користувачів Послуг, ідентифікувати існуючих користувачів, надати вам доступ до вашого вже наявного профілю користувача та адмініструвати ваш профіль, ми обробляємо ваше ім’я, прізвище, адресу електронної пошти, номер телефону, стать, вік, платіжну інформацію, а також інші дані, які ви вказали під час реєстрації.

Категорія персональних даних

Правова основа обробки

Термін зберігання

Адреса електронної пошти, номер телефону, ім’я, прізвище, вік, стать, вид, дата та сума оплати Послуг, тип запитаних Послуг.

Обробка необхідна для виконання укладеного з вами договору та надання вам Послуг.

Дані зберігаються до тих пір, поки ви є зареєстрованим користувачем Сервісів і оплатили Сервіси. Коли ви видаляєте свій профіль, ми можемо зберегти дані, які ми повинні зберігати для виконання наших юридичних зобов’язань (наприклад, для цілей оподаткування).

19.5. Щоб надати вам персоналізовані Послуги, скласти план дієти та харчування, а також отримати інші поради та пропозиції щодо використання Послуг, ми обробляємо надані вами дані щодо ваших харчових звичок, стану здоров’я, інформації про вагітність або годування груддю як а також інші дані, пов’язані зі здоров’ям. Ця інформація є особливою категорією персональних даних, тому ми обробляємо її з належною ретельністю та на основі вашої чіткої згоди. Ваші дані про стан здоров’я будуть оброблені лише після того, як ви зробите плату за Послуги. Через специфіку Сервісів ми не зможемо надавати Вам Сервіси, якщо Ви не дали чіткої згоди на обробку даних про Ваше здоров’я. Якщо ви вирішите не погоджуватися, ми повернемо вам плату за Послуги.

Категорія персональних даних

Правова основа обробки

Термін зберігання

Інформація про ваше здоров'я, звички до паління, вагітність, годування груддю, хвороби, ліки, які ви приймаєте, вибір дієти, вагу та зріст.

Обробка базується на вашій чіткій згоді на отримання Послуг.

Дані зберігаються до тих пір, поки є дійсна згода. У разі скасування згоди надання Послуг припиняється. Якщо ви видаляєте свій профіль, ці дані видаляються, якщо їх збереження не вимагається відповідно до чинного законодавства.

19.6. Для дотримання чинного законодавства, наприклад, щодо обробки платежів і наших облікових зобов’язань, ми обробляємо інформацію, яка стосується ваших платежів.

Категорія персональних даних

Правова основа обробки

Термін зберігання

Інформація про ваші платежі, ваше місце проживання.

Обробка, необхідна для виконання юридичних зобов’язань

Дані зберігаються стільки часу, скільки вимагає чинне законодавство

19.7. Щоб інформувати вас про новини та акції, пов’язані з Послугами, і надсилати вам персоналізовану рекламу чи іншу маркетингову інформацію, ми обробляємо ваше ім’я, електронну адресу та/або номер телефону. Ви отримаєте таку інформацію, лише якщо ви дали згоду на це під час реєстрації в Послугах. Ви маєте право відкликати свою згоду на отримання такого повідомлення, зв’язавшись із нашою службою підтримки клієнтів за адресою СЛУЖБА ПІДТРИМКИ онлайн CertifiedFasting.com. Якщо ви відкликаєте свою згоду, зв’язавшись із нашою службою підтримки клієнтів у онлайн-службі підтримки CertifiedFasting.com, ми зареєструємо цю інформацію у вашому профілі протягом 5 робочих днів.

Категорія персональних даних

Правова основа обробки

Термін зберігання

Ім'я, прізвище, адреса електронної пошти та/або номер телефону.

Ім'я, прізвище, адреса електронної пошти та/або номер телефону.

Дані зберігаються до тих пір, поки є дійсна згода. Після відкликання згоди ми припинимо обробку ваших даних для цієї мети.

19.8. З метою розробки маркетингової стратегії, сегментації клієнтів і аналізу наших Сервісів ми можемо обробляти дані, які ви вказали під час реєстрації в Сервісах, наприклад, вашу стать, вибрані Сервіси, а також певну інформацію, отриману з файлів cookie.

Категорія персональних даних

Правова основа обробки

Термін зберігання

Стать, інформація з файлів cookie, наприклад, IP-адреса, використовуваний пристрій, тип браузера, час і дата відкриття, скасування підписки та блокування наших електронних листів, кліки, взаємодія з Веб-сайтом.

Обробка, необхідна для цілей наших законних інтересів для вдосконалення та розвитку нашого бізнесу.

Будь ласка, ознайомтеся з нашою політикою щодо файлів cookie, щоб дізнатися більше про наші файли cookie. Якщо ви видалите свій профіль, ми можемо зберегти частину інформації в анонімній та зведеній формі.

19.9. Щоб забезпечити обслуговування клієнтів і вирішити будь-які проблеми, які можуть виникнути у зв’язку з нашими Сервісами, ми обробляємо ваше ім’я, прізвище, контактну інформацію, дані вашого профілю та будь-яку іншу інформацію, яку ви можете надати під час спілкування з нашими консультантами або спеціалістами з обслуговування клієнтів.

Категорія персональних даних

Правова основа обробки

Термін зберігання

Ім'я, прізвище, адреса електронної пошти та/або номер телефону, інформація профілю, будь-яка інша інформація, яка може бути надана нам під час консультації або для цілей, зазначених у цьому документі.

Обробка, необхідна для цілей наших законних інтересів для забезпечення якості наших Послуг, вирішення будь-яких проблем, пов’язаних з ними, і захисту наших законних інтересів і прав у разі будь-яких суперечок.

Дані зберігаються до досягнення мети їх обробки або видаляються, коли ви видаляєте свій профіль, якщо збереження не вимагається для захисту наших законних прав.

19.10. Щоб забезпечити захист і безпеку нашої бази даних, внутрішніх систем, Веб-сайту та іншої інфраструктури, а також нагляду за використанням наших Послуг, ми можемо обробляти різну технічну інформацію, яку ми отримуємо з файлів cookie, файлів журналу та інших подібних технологічних рішень.

Категорія персональних даних

Правова основа обробки

Термін зберігання

Ваша IP-адреса, інформація про ваш пристрій, тип і версія браузера, часовий пояс, різні метадані, інформація про доступ до веб-сайту та профіль, інформація про взаємодію з веб-сайтом, введення та виправлення даних та будь-яка інша інформація для поставленої мети. тут.

Обробка, необхідна для цілей наших законних інтересів для забезпечення безпеки нашої ІТ-системи та надійного, безперервного та безпечного бізнесу.

Дані зберігаються протягом 12 місяців

19.11. Щоб оцінити, спрогнозувати та запропонувати вам найбільш відповідну, ефективну дієту та план харчування, а також допомогти вам досягти поставленої мети, ми можемо збирати та аналізувати (профілювати) певні типи інформації про користувачів. Під час профілювання ми використовуємо лише точні мінімальні дані, такі як кореляція зміни ваги користувача через певний план харчування. Ми виконуємо таке профілювання на основі наших законних інтересів, щоб надавати користувачеві найбільш відповідні та ефективні Послуги. Ми не приймаємо автоматичних рішень на основі профілювання, які можуть мати правові наслідки для вас або негативно вплинути на вас як на суб’єкта даних. Це дозволяє нам запропонувати нашим користувачам план харчування та дієти, який був успішним для інших користувачів із подібними параметрами.

19.12. Термін зберігання та видалення даних:

19.12.1. Ми оброблятимемо ваші персональні дані доти, доки діє будь-яка із зазначених вище цілей обробки даних або правових підстав. Ми оцінюємо термін зберігання, беручи до уваги наші юридичні зобов’язання та встановлені в них періоди зберігання, а також наші законні інтереси або ваші вказівки, наприклад, у випадку, якщо ви відкликаєте свою згоду.

19.12.2. Коли будь-яка із зазначених вище цілей обробки даних або правова основа більше не існує, ми видаляємо або анонімізуємо дані.

19.13. Передача ваших персональних даних:

19.13.1. У певних випадках ми співпрацюємо з різними сторонніми постачальниками послуг і обробниками даних, які надають підтримку нашим Сервісам. Таким чином, ваші персональні дані можуть бути передані таким постачальникам послуг, які надають послуги хостингу та спільного розміщення серверів, послуги та інструменти електронної пошти та доставки вмісту, послуги виставлення рахунків та обробки платежів, маркетингові, бухгалтерські, юридичні ІТ-послуги та інші послуги, які ми може обґрунтовано вимагати.

19.13.2. Такі постачальники послуг можуть отримувати лише особисті дані, необхідні для надання відповідної послуги, наприклад, інформація про ваші платежі буде передана лише постачальникам послуг обробки платежів і лише в обсязі, необхідному для захисту вашого платежу, повернення вашого платежу або перегляду ваші скарги.

19.13.3. Такі сторонні постачальники послуг можуть обробляти ці дані лише відповідно до наших інструкцій і їм заборонено використовувати їх для інших цілей. Такі постачальники послуг зобов’язані забезпечити захист персональних даних відповідно до чинних правових норм і обов’язкових угод, укладених з нами. Якщо будь-який із таких постачальників послуг знаходиться за межами ЄС/ЄЕЗ, ми гарантуємо, що передача персональних даних здійснюється відповідно до юридичних вимог і рішень, наданих у Загальному регламенті захисту даних.

19.13.4. Ми вибираємо та вибираємо таких постачальників послуг з належною ретельністю та вимагаємо від них забезпечення цілісності та конфіденційності ваших персональних даних.

19.13.5. Доступ до ваших особистих даних мають лише уповноважені співробітники Компанії, які погодилися на зобов’язання щодо конфіденційності та яким ця інформація потрібна для виконання своїх обов’язків.

19.13.6. У певних ситуаціях ми можемо бути зобов’язані за законом надати вашу інформацію правоохоронним органам і державним органам. Ми також можемо надати вашу інформацію таким органам, щоб подати, забезпечити виконання або захистити ваші судові претензії

19.13.7. Компанія як контролер персональних даних несе відповідальність за обробку ваших персональних даних.

19.14. Ваші права:

19.14.1. Ви маєте право подати запит на доступ до своїх персональних даних і отримати всю інформацію, яку ми обробляємо про вас, протягом одного місяця.

19.14.2. Якщо ви бажаєте виправити свої дані, ви можете зробити це, зв'язавшись з нами, або виправити їх самостійно, увійшовши у свій профіль.

19.14.3. Якщо ми обробляємо ваші персональні дані на основі наших законних інтересів, ви маєте право заперечити проти такої обробки. Якщо ми отримаємо таке заперечення, ми більше не оброблятимемо ваші персональні дані, якщо не зможемо продемонструвати переконливі законні підстави для обробки, які переважають інтереси, права та свободи суб’єкта даних, або для встановлення, здійснення чи захисту правових вимог.

19.14.4. Ви маєте право відкликати згоду на обробку ваших даних, яка ґрунтується на згоді. Відкликання згоди не вплине на законність обробки на основі згоди до її відкликання.

19.14.5. Ви маєте право видалити свої дані, увійшовши у свій профіль або зв’язавшись з нами. Зверніть увагу, що ми не зможемо видалити дані, які ми зобов’язані зберігати відповідно до чинного законодавства. Якщо ви подасте запит на видалення своїх даних або заперечуєте проти обробки даних, необхідних для надання вам наших Сервісів, ми не зможемо надати вам наші Сервіси або це буде перешкоджено.

19.14.6. Якщо ви бажаєте скористатися будь-яким із зазначених вище прав, будь ласка, напишіть нам, використовуючи контактну інформацію, надану тут. Перш ніж надати вам будь-яку інформацію, нам може знадобитися підтвердити вашу особу.

19.14.7. Якщо ви вважаєте, що ми не виконали наші зобов’язання щодо обробки персональних даних або іншим чином порушили ваші права на захист даних, ви маєте право подати скаргу до наглядового органу – Datu Valsts Inspekcija (Elijas iela 17, Riga, Latvia, LV-1050) .

19.15. Контактна інформація:

19.15.1. Якщо у вас виникли запитання щодо цієї Політики конфіденційності або ви бажаєте скористатися своїми правами суб’єкта даних, будь ласка, зв’яжіться з нашою службою підтримки клієнтів у онлайн-службі підтримки CertifiedFasting.com.
Реєстраційний номер Fasting Ltd. 40203389303 з зареєстрованим офісом Lastadijas iela 6, LV-1050, Рига, Латвія.

19.16. Різне:

19.16.1. Ми залишаємо за собою право час від часу змінювати та доповнювати цю Політику конфіденційності. Зміни набувають чинності, щойно їх буде завантажено на Веб-сайт. У разі істотних змін ми повідомимо вас, наприклад, опублікувавши повідомлення у вашому профілі, на веб-сайті або надіславши вам електронний лист.

Політика використання файлів cookie

20.1. Веб-сайт і додаток CertifiedFasting.com (далі - Веб-сайт) використовує файли cookie. Якщо ви погодилися, окрім файлів cookie, які забезпечують функціонування веб-сайту, інші файли cookie, веб-маяки, пікселі або подібні технології зберігання можуть розміщуватися у вашому браузері чи пристрої, з якого ви отримуєте доступ до нашого веб-сайту. Ця політика пояснює, які файли cookie використовує цей веб-сайт і для яких цілей.

20.2. Контролером персональних даних є Fasting Ltd. реєстраційний номер 40203389303 з зареєстрованим офісом Lastadijas iela 6, LV-1050, Рига, Латвія.

20.3. Що таке файли cookie та для яких цілей ми їх використовуємо:

20.3.1. Файли cookie — це невеликі текстові файли, які зберігаються на вашому пристрої, коли ви відвідуєте наш веб-сайт. Браузер, який ви використовуєте, використовує файли cookie для пересилання інформації назад на Веб-сайт під час кожного наступного відвідування, щоб Сайт міг розпізнавати користувача та запам’ятовувати вибір користувача (наприклад, вибір мови, дані для входу та інші налаштування). Це може полегшити ваш наступний візит, а веб-сайт стане кориснішим для вас.

20.3.2. Ми використовуємо різні типи файлів cookie. Коли ви заходите на Веб-сайт, ми розміщуємо строго необхідні файли cookie у вашому браузері чи пристрої. Інші типи файлів cookie зберігатимуться, лише якщо ви погодилися на використання таких файлів cookie. Нижче наведено додаткові відомості про файли cookie, які можуть зберігатися на вашому пристрої або в браузері, коли ви заходите на наш веб-сайт.

20.3.2.1. Строго необхідні файли cookie - Строго необхідні файли cookie допомагають зробити веб-сайт простим у використанні, надаючи основні функції, такі як навігація сторінкою, вибір мови, авторизація та заповнення форм. Веб-сайт може не працювати без цих файлів cookie, і їх неможливо вимкнути. Ці файли cookie не розкривають особу користувача та не збирають інформацію про нього. Вони зберігаються на пристрої користувача, поки браузер не буде закрито.

20.3.2.2. Аналітичні файли cookie - аналітичні файли cookie дозволяють нам підраховувати відвідування веб-сайту та джерела трафіку, щоб ми могли вимірювати та покращувати продуктивність нашого веб-сайту. Вони допомагають нам дізнатися, які сторінки є найбільш і найменш популярними, і бачити, як відвідувачі переміщуються Веб-сайтом. Уся інформація, яку збирають ці файли cookie, знаходиться в зведеному вигляді. Для аналітичних і статистичних цілей ми можемо використовувати сторонні файли cookie, наприклад файли cookie Google Analytics, які можуть постійно зберігатися на пристрої або в браузері.

20.3.2.3. Маркетингові файли cookie – ці файли cookie забезпечують рекламу та маркетингову комунікацію, пов’язану з інтересами користувачів веб-сайту. Треті сторони та постачальники послуг можуть використовувати їх для створення профілю інтересів і показу релевантних оголошень на інших веб-сторінках. Ці файли cookie не зберігають особисту інформацію, а базуються на унікальному ідентифікаторі браузера та пристрою. Ці файли cookie запам’ятовують інформацію про ваше відвідування Веб-сайту та можуть використовуватися для показу персоналізованої реклами в соціальних мережах та на інших сайтах. Якщо вимкнути ці файли cookie, ви отримаєте менш персоналізовану рекламу. У рекламних цілях ми можемо використовувати файли cookie третіх сторін, такі як файли cookie Facebook або Google, які можуть постійно зберігатися на вашому пристрої або в браузері.

20.4. Як контролювати файли cookie:

20.4.1. Під час відвідування нашого веб-сайту вам буде показано інформативне повідомлення про те, що веб-сайт використовує файли cookie, і запитали вашу згоду на активацію аналітичних і маркетингових файлів cookie. Якщо ви бажаєте відкликати свою згоду або змінити налаштування файлів cookie, ви можете зробити це, натиснувши кнопку налаштувань файлів cookie вище.

20.4.2. Ви можете відкликати свою згоду на аналітичні та/або маркетингові файли cookie, а також видалити всі файли cookie, що зберігаються у вашому браузері, видаливши історію файлів cookie браузера. Ви також можете налаштувати свій браузер на блокування збереження файлів cookie. Натиснувши кнопку «допомога» у вашому браузері, ви можете знайти інструкції щодо того, як заборонити браузеру зберігати файли cookie, а також дізнатися, які файли cookie вже зберігаються, і видалити їх, якщо хочете. Зміни в налаштуваннях необхідно вносити для кожного браузера, який ви використовуєте.

20.4.3. Ви також можете окремо відмовитися від того, щоб ваші дії на веб-сайті були доступні для Google Analytics, встановивши доповнення для браузера для відмови від Google Analytics, яке запобігає обміну інформацією про відвідування вашого веб-сайту з Google Analytics. Посилання на доповнення та для отримання додаткової інформації: https://support.google.com/analytics/answer/18188.

20.5. Контактна інформація:

20.5.1. Якщо у вас виникли запитання щодо цієї Політики щодо файлів cookie або ви бажаєте скористатися своїми правами суб’єкта даних, зверніться до нашої служби підтримки клієнтів на веб-сайті CertifiedFasting.com.
20.5.2. Реєстраційний номер Fasting Ltd. 40203389303 з зареєстрованим офісом Lastadijas iela 6, LV-1050, Рига, Латвія.

20.6. Зміни політики щодо файлів cookie:

20.6.1. Ми залишаємо за собою право час від часу змінювати та доповнювати цю Політику щодо файлів cookie. Зміни набувають чинності, щойно їх буде завантажено на Веб-сайт. У разі виникнення суперечок щодо положень цієї Політики щодо файлів cookie різними мовами англійська версія має переважну силу.