Čo ak si program zakúpilo moje maloleté dieťa? Čo ak si program zakúpilo moje maloleté dieťa?

Čo ak si program zakúpilo moje maloleté dieťa?

Podľa Všeobecných obchodných podmienok

4.6. Klient ďalej súhlasí s tým, že:

4.6.1 nebude mať prístup k Službám (vrátane nákupu Tovaru), ak má menej ako 18 rokov;

4.6.2 Klient zamietne prístup k Službám deťom mladším ako 18 rokov. Klient preberá plnú zodpovednosť za akékoľvek neoprávnené použitie Služieb maloletými.

 

Čo sa stane, ak si niekto niečo kúpi vašou kreditnou kartou?

Ak vám niekto vezme kreditnú kartu a použije ju bez povolenia, nezáleží na tom, či ide o rodinu, priateľa alebo úplne neznámu osobu – ide o podvod!

Spoločnosti vydávajúce kreditné karty definujú „neoprávnené poplatky“ ako poplatky uskutočnené po strate alebo krádeži vašej karty, čo znamená, že ak vaše deti nakupujú na vašej karte bez vášho vedomia, stále nesiete zodpovednosť za poplatky.

Keď svojmu dieťaťu dáte kreditnú kartu a budete majiteľom primárneho účtu, budete zodpovedný za všetky poplatky, ktoré zaplatia, aj keď ste priamo neschválili každý nákup. Je to preto, že ste im technicky dali autorizáciu na akékoľvek poplatky, keď ste im dali kartu.

Mali by ste stanoviť pokyny na autorizované používanie kariet a vzdelávať svoje dieťa o kreditných kartách, aby ste sa ochránili pred neschválenými nákupmi!

Zákon o spotrebiteľských právach pri sporoch o kreditné karty, známy ako Fair Credit Billing Act, uvádza, že spotrebitelia sa musia v dobrej viere snažiť vyriešiť problémy s nákupom u obchodníka pred podaním sporu.

 

Čo sa stane, ak nepravdivo spochybníte poplatok?

V závislosti od okolností môže trest pre niekoho odsúdeného za podvod zahŕňať aj väzenie. Obchodníci môžu žalovať zákazníkov za podvodné kompenzácie a mnohé jurisdikcie budú stíhať trestné stíhanie za podvody súvisiace so spätnou kompenzáciou.