Jeśli chcesz ubiegać się o zwrot pieniędzy, prześlij prośbę o zwrot pieniędzy w okresie odstąpienia od umowy* i podaj szczegółowe informacje dotyczące problemu. Prosimy o przedstawienie nam wizualnego dowodu na to, że produkt był wadliwy.**

Jeśli chcesz przesłać prośbę o zwrot środków, skorzystaj z przycisku Prześlij prośbę. Uprzejmie prosimy o korzystanie z adresu e-mail użytego do rejestracji w programie.

Pamiętaj, że płatności cykliczne nie podlegają zwrotowi!

Po otrzymaniu Twojej prośby o zwrot środków rozpatrzymy ją i skontaktujemy się z Tobą w ciągu 24 godzin.

Aby dowiedzieć się więcej na temat naszej polityki zwrotów, zobacz sekcję 6. w naszych Ogólnych Warunkach.

 


*okres odstąpienia od umowy wynosi 14 (czternaście) dni dla obywateli Unii Europejskiej i 5 (pięć) dni dla obywateli spoza Unii Europejskiej od dnia zawarcia umowy na odległość.

**zgodnie z przepisami dotyczącymi praw konsumenta okazuje się, że treści cyfrowe są wadliwe, jeśli konsument udowodni, że nie są zgodne z opisem – nie odpowiadają żadnemu opisowi podanemu w reklamie lub innym informacjom podanym przez Spółkę w momencie sprzedaży.