Hvis du ønsker å søke om refusjon, vennligst send inn en refusjonsforespørsel innen uttaksperioden* og oppgi detaljert informasjon om problemet. Vær klar til å gi oss en form for visuelt bevis på at produktet var defekt.**

Hvis du vil sende inn en refusjonsforespørsel, vennligst bruk Send inn en forespørsel-knappen. Vi ber deg vennligst bruke e-postadressen som ble brukt til å registrere deg for programmet.

Vær oppmerksom på at gjentakende betalinger ikke refunderes!

Etter å ha mottatt refusjonsforespørselen vil vi vurdere den og komme tilbake til deg innen 24 timer.

For å finne ut mer om refusjonspolicyen vår, se avsnitt 6. i våre generelle vilkår og betingelser.

 

*angrefristen er 14 (fjorten) dager for EU-borgere og 5 (fem) dager for ikke-EU-borgere fra dagen for inngåelse av fjernkontrakten.

**ifølge forbrukerrettighetslovgivningen er digitalt innhold bevist å være feil hvis forbrukeren beviser at det ikke er som beskrevet - det samsvarer ikke med noen beskrivelse gitt i en annonse eller annen informasjon gitt av selskapet på salgstidspunktet.