FASTING Ltd.

 registreringsnummer 40203389303

registrert kontor Lastadijas iela 6, LV-1050, Riga, Latvia


Utdrag fra "Generelle vilkår og betingelser" 

for å se hele dokumentet "Generelle vilkår og betingelser" gå til "Generelle vilkår og betingelser" .

[..]

(d) Tilbud 

skal bety tilbudet om å inngå denne avtalen og tilbud om relevante tjenester og/eller varer levert av selskapet til kunden via nettstedet eller mobilappen. 

[..]

(f) Tjenester

skal bety det digitale innholdet levert av selskapet til kunden, samt tilgjengeligheten til nettstedet eller mobilappen, inkludert informasjon, tekst, bilder som tilbys eller leveres der.

(g) Digitalt innhold

skal bety individuelle digitale måltidsplaner og/eller annet digitalt innhold som selges fra tid til annen på nettet av selskapet, samt tilgjengeligheten til det digitale innholdet, inkludert informasjon, tekst, bilder som tilbys eller leveres der.

(h) varer

skal bety kosttilskudd og/eller andre produkter i fysisk form som selges online av selskapet.

[..]

(l) Deltakeravgift 

skal bety gebyr for den individuelle digitale måltidsplanen. Deltakeravgiften avhenger av Tilbudet valgt av Kunden, som kan være en engangsbetaling eller en abonnementsavgift.

[..]

Innlevering av tilbudet

3.1. Selskapet vil gi kunden en mulighet til å motta et tilbud.

3.2. Kunden kan bli bedt om å oppgi visse opplysninger før han mottar tilbudet ved å velge oppgitte alternativer eller skrive inn forespurte detaljer. Oppdragsgiver plikter å gi aktuelle, og utfyllende opplysninger som ønskes gitt.

3.3. Kunden vil bli gitt et tilbud (inkludert ved å sende inn informasjonen spesifisert i punkt 3.2 i disse vilkårene) som vil inkludere informasjon om følgende: 

3.3.1. betalingsbeløp for de relevante tjenestene og/eller varene;

3.3.2. betalingsalternativer: via kredittkort eller annen tillatt betalingsform;

3.3.3. annen informasjon Selskapet finner viktig å inkludere i Tilbudet.

[..]

Avstandskontrakt

[..]

4.2. Ettersom kunden vil akseptere tilbudet elektronisk, vil selskapet umiddelbart levere den respektive tjenesten, det digitale innholdet eller varene som er angitt i tilbudet.

4.3. I TILFELLE AVTALEN MELLOM SELSKAPET OG KLIENTEN BESTÅR AV DIGITALT INNHOLD, SAMTYKKER KLIENTEN Å MISTE SIN/HENNES RETT TIL Å ANGRE AV AVTALEN.

[..]

Betalinger

5.1. I løpet av gyldighetsperioden som er angitt i Tilbudet, beholder selskapet rettighetene til å endre prisen for Tjenestene og/eller Varene.

5.2. Kunden godtar å:

5.2.1. betale alle tilleggskostnader, avgifter, avgifter, gjeldende skatter og andre avgifter som kan pådras av klienten;

5.2.2. kjøpe tjenester og/eller varer ved å bruke gyldig kredittkort eller annen tillatt betalingsmåte;

5.2.3. gi selskapet oppdatert og fullstendig informasjon som beskrevet i bestillingsskjemaet. Hvis selskapet oppdager eller tror at informasjon gitt av kunden er unøyaktig eller ufullstendig, forbeholder selskapet seg retten til å nekte å bekrefte kundens betaling etter eget skjønn, og kunden mister enhver rett til å refundere betalt beløp.

5.2.4. For å gjøre det enklere å foreta kjøp av tjenester i fremtiden, autoriserer Kunden Selskapet til å belaste Kunden, med muligheten til å autorisere betalinger uten å legge inn kortdataene på nytt, for betalingsbeløpet akseptert av Kunden som angitt i avsnitt 3.3. og 3.4.

5.3. Etter at Kunden er overført til tredjeparts betalingstjeneste, vil risikoen for tap eller skade overføres til Kunden og/eller tredjepartstjenesten. Kundens nettbaserte kreditt- eller debetkortbetalinger til selskapet vil bli håndtert og behandlet av en tredjeparts betalingstjenesteleverandør, og ingen av de sensitive dataene i forbindelse med betalingen din vil bli lagret på eller brukt av selskapet. Selskapet skal ikke holdes ansvarlig for eventuelle betalingsproblemer eller andre tvister som oppstår på grunn av tredjeparts betalingstjenester. Selskapet kan endre tredjeparts betalingstjenesteleverandør fra tid til annen.

Selskapet samarbeider med flere betalingstjenesteleverandører, inkludert, men ikke begrenset til: Stripe Inc. PayHealth Inc., Adyen NV, PayPal Holdings, Inc.

5.4. Alle priser og kostnader er i en valuta som er angitt på det spesifikke nettstedet.

5.5. Alle varer forblir selskapets eiendom inntil full betaling er utført. Prisen som gjelder er den som er satt på datoen du legger inn bestillingen. Fraktkostnader og betalingsgebyrer innregnes før du bekrefter kjøpet. Hvis du er under 18 år må du ha foreldres tillatelse til å kjøpe fra selskapet.

5.6. Alle overføringer utført gjennom selskapet håndteres og utføres gjennom tredjeparts dedikerte gatewayer for å garantere din beskyttelse. Kortinformasjon lagres ikke og all kortinformasjon håndteres over SSL-kryptering. Vennligst les vilkårene og betingelsene for betalingsgatewayen som er valgt for transaksjonen, da de er ansvarlige for transaksjonene som er utført.

5.7. For refusjon eller klage, vennligst kontakt vår kundestøtte på CertifiedFasting.com online SUPPORT HELP DESK.

5.8. For å sikre at kunden ikke opplever avbrudd eller tap av tjenester, tilbys tjenestene ved automatisk fornyelse. 

5.8.1. Bortsett fra årsaker som er beskrevet nedenfor i denne delen, FORNYER AUTOMATISK FORNYELSE AUTOMATISK DEN GJELVENDE TJENESTE VED UTLØP AV DEN GJELDENDE PERIODEN FOR EN FORNYELSESPERIODE SAMMEN I DEN SENESTE TJENESTEPERIODEN. For eksempel, hvis en klients siste tjenesteperiode er på ett år, vil fornyelsesperioden typisk være på ett år. 

5.8.2. Med mindre Kunden kansellerer abonnementet, vil selskapet automatisk fornye den aktuelle tjenesten når den skal fornyes.

5.8.3. Selskapet kan endre abonnementsplanene og prisen på tjenestene fra tid til annen. Fornyelser kan bli belastet med selskapets da gjeldende priser, som kunden erkjenner og godtar kan være høyere (som kunden vil bli informert om på forhånd) eller lavere enn prisene for den opprinnelige tjenesteperioden. Ved uoppgjort betaling har tjenesteleverandøren rett til å belaste et gebyr for forsinket betaling på en månedlig abonnementsbetaling. Selskapet kan belaste prisen på tjenesten i flere avdrag i tilfelle hele belastningen mislykkes.

5.8.4. HVIS KUNDEN IKKE ØNSKER AT SERVICE FOR AUTOMATISK FORNYELSE, må han/hun selv kansellere abonnementet minst 48 timer før slutten av gjeldende periode, i så fall vil tjenestene bli avsluttet ved utløp av den da gjeldende perioden, med mindre han manuelt fornyer tjenestene før den datoen. Abonnementsavgifter refunderes ikke.

5.8.5. Hvis kunden har kjøpt abonnementet på selskapets nettsted, vil ikke kunden kunne kontrollere det via Apple App Store eller Google Play. I stedet, hvis klienten ikke ønsker at tjenesten skal fornyes automatisk, må han/hun kansellere abonnementet selv ved å logge inn på brukerkontoen på selskapets nettsted eller kontakte vår kundestøtte på CertifiedFasting.com online SUPPORT HELP DESK og følg instruksjonene i delen "Administrer abonnementet mitt".

5.8.6. Hvis Kunden har kjøpt abonnementet gjennom Apple App Store eller Google Play, kan Kunden si opp abonnementet kun via sin Apple- eller Google-konto. Kunden forstår at sletting av appen ikke kansellerer abonnementene.

5.8.7. Den totale prisen på tjenestene/varene, inkludert mva (hvis aktuelt), og alle ekstra frakt-, leverings- eller portokostnader og, der det er aktuelt, andre kostnader er synlige under bestillingsprosessen på nettstedet. Måten prisen skal beregnes på er også synlig under bestillingsprosessen på Nettsiden.

5.8.8. I tilfelle av et abonnement inkluderer totalprisen de totale kostnadene for den valgte faktureringsperioden.

Refusjons- og returpolicy

6.1. I henhold til gjeldende rettsakter har kunden rett til å ombestemme seg og returnere leverte (mottatte) varer innen angrefristen . Det er imidlertid også et unntak etablert av disse rettsaktene, ifølge hvilket retten til å returnere varer ikke gjelder for kontrakter angående levering av digitalt innhold i tilfelle levering av slikt digitalt innhold allerede har påbegynt. Derfor, i tilfelle det digitale innholdet allerede er gitt til klienten som angitt i avsnitt 4.2. og 4.3., Kunden mister sin rett til å angre avtalen.

6.1.1. I henhold til garantien gitt på selskapets nettside, har kunden rett til refusjon av deltakeravgiften dersom kunden kan bevise feilen med det digitale innholdet og innen 24 timer etter inngåelse av avstandskontrakten sendes full refusjonsforespørsel til vår kundestøtte på CertifiedFasting.com online SUPPORT HELP DESK.

6.2. Refusjon for tjenestene. Alle priser og avgifter for digitalt innhold og tjenester kan ikke refunderes med mindre annet er uttrykkelig angitt i denne delen nedenfor:

6.2.1. Etter at det digitale innholdet allerede er gitt til kunden som angitt i avsnitt 4.2, har kunden rett til å få refusjon for det fra selskapet bare hvis kunden beviser at det digitale innholdet ikke er som beskrevet eller er defekt. I slike tilfeller må klienten kontakte vår kundestøtte på CertifiedFasting.com online SUPPORT HELP DESK innen angrerettsperioden og gi detaljert informasjon som beviser selskapets produktfeil (med visuelt bevis vedlagt). Selskapet forbeholder seg retten til å kreve et gebyr for å dekke kostnadene for eventuelle administrative eller andre tjenester som Kunden kan ha brukt før refusjon/kansellering.

6.2.2. Når en refusjon er utstedt, har ikke klienten lenger tilgang til selskapets tjenester. Alle refusjoner brukes til den opprinnelige betalingsmåten. Ved å kjøpe tjenestene godtar klienten denne refusjonspolicyen og gir fra seg rettigheter til å utsette den for spørsmål, dom eller rettslige handlinger. 

6.3. Hvis Kunden har kjøpt Tjenestene eller Varene gjennom Apple App Store eller Google Play for spørsmål og/eller forespørsel angående refusjoner og betaling, bør Kunden kontakte Apple App Store eller Google Play Store brukerstøtte. 

[..]

Klager

17.1. Eventuelle klager i forhold til selskapet og tjenestene som tilbys til klienten bør behandles ved å kontakte vår kundestøtte på CertifiedFasting.com online SUPPORT HELP DESK.

[..]