FASTING Ltd.

 registreringsnummer 40203389303

registrert kontor Lastadijas iela 6, LV-1050, Riga, Latvia

 

Generelle vilkår og betingelser

Introduksjon

Disse generelle vilkårene og betingelsene (“T&Cs”) styrer hele forholdet mellom deg, kunden og selskapet.

Enhver oversettelse fra den engelske versjonen er kun gitt for din bekvemmelighet. I tilfelle forskjeller i betydning eller tolkning mellom den engelskspråklige versjonen av disse vilkårene, vil den engelskspråklige versjonen ha forrang. Den originale engelske teksten skal være den eneste juridisk bindende versjonen. 

1.2. Før Avstandskontrakten inngås, vil Kunden bli gitt teksten til disse T&Cs elektronisk eller i varig format. Hvis dette ikke er rimelig mulig, vil selskapet, før avstandskontrakten inngås, angi på hvilken måte disse vilkårene er tilgjengelige for klientens gjennomgang i selskapets lokaler og at de vil bli sendt gratis til klienten så snart som mulig, etter Kundens forespørsel.

1.3. KLIENTEN ER FORPLIKTET TIL NØYE LESE DISSE T&CS FØR DU GODTAR DEM OG BRUKER SELSKAPSTJENESTER. KLIENTEN SAMTYKKER AT HANS/HENNES BRUK AV TJENESTERE ERKENNER AT KLIENTEN HAR LESTE DENNE AVTALEN, FORSTÅTT DEN OG GODTET Å VÆRE BUNDET AV DEN. HVIS DU IKKE ER ENIG I NOEN DEL AV DISSE VILKÅRENE, ELLER HVIS DU IKKE ER KVALIFISERT ELLER AUTORISERT TIL Å VÆRE BUNDET AV DISSE VILKÅRENE, MÅ IKKE LASTE NED APPEN ELLER PÅ ANNEN MÅTE GÅ TILGANG TIL ELLER BRUKE TJENESTEN.

1.4. Kunden oppfordres også til å lese svarene på "ofte stilte spørsmål" som er publisert på vår kundestøttestøtte eller mobilapp.

Definisjoner

2.1. Med mindre disse vilkårene angir noe annet, uansett hvor de brukes i disse vilkårene, inkludert den innledende delen, skal følgende begreper ha følgende betydninger, når de er skrevet med store bokstaver: 

(a) Avtale

skal bety disse vilkårene for levering av tjenester og/eller varer inngått online av selskapet og kunden.

(b) Kunde

skal bety brukeren av selskapets tjenester og/eller kjøperen av varer som forklart i disse vilkårene.

(c) Selskapet

skal bety Fasting Ltd., registreringsnummer 40203389303 med registrert kontor Lastadijas iela 6, LV-1050, Riga, Latvia, som er ansvarlig for å tilby abonnementstjenestene og håndtere kundens forespørsler, inkludert refusjoner og tilbakeføringer for de tilknyttede selskapenes varer og tjenester. Det tilknyttede selskapet er CertifiedFasting.com.

Fasting Ltd., registreringsnummer 40203389303 med registrert kontor Lastadijas iela 6, LV-1050, Riga, Latvia er ansvarlig for tjenestene som tilbys via nettstedet og mobilappen.

(d) Tilbud 

skal bety tilbudet om å inngå denne avtalen og tilbud om relevante tjenester og/eller varer levert av selskapet til kunden via nettstedet eller mobilappen. 

(e) Retningslinjer for personvern

skal bety selskapets personvernerklæring publisert på nettstedet eller mobilappen.

(f) Tjenester

skal bety det digitale innholdet levert av selskapet til kunden, samt tilgjengeligheten til nettstedet eller mobilappen, inkludert informasjon, tekst, bilder som tilbys eller leveres der.

(g) Digitalt innhold

skal bety individuelle digitale måltidsplaner og/eller annet digitalt innhold som selges online av selskapet, samt tilgjengeligheten til det digitale innholdet, inkludert informasjon, tekst, bilder som tilbys eller leveres der.

(h) varer

skal bety kosttilskudd og/eller andre produkter i fysisk form som selges online av selskapet.

(i) Avstandskontrakt

skal bety en kontrakt inngått mellom selskapet og kunden innenfor rammen av et system organisert for fjernsalg av digitalt innhold og/eller varer. 

(j) Nettsted

skal bety nettstedet til selskapet tilgjengelig på www.certifiedfasting.com .

(k) Mobilapp

mobilapplikasjonen til CertifiedFasting.com, som kan lastes ned av klienten fra App Store og/eller Google Play.

(l) Deltakeravgift 

skal bety gebyr for den individuelle digitale måltidsplanen. Deltakeravgiften avhenger av Tilbudet valgt av Kunden, som kan være en engangsbetaling eller en abonnementsavgift.

(m) Angrefrist 

skal bety at Kunden har angrerett fra fjernkontraktene med mindre han har samtykket til begynnelsen av utførelsen av fjernkontrakten (begynt å bruke eller få tilgang til innholdet) i angreperioden. Angrefristen er 14 (fjorten) dager for EU-borgere og 5 (fem) dager for ikke-EU-borgere fra dagen for inngåelse av fjernkontrakten eller levering av relevante varer.

(n) Support Help Desk

skal bety et online kundestøttesenter hvor kunden kan motta svar på spørsmål og sende inn forespørsler. Support Help Desk er tilgjengelig på https://helpdesk.certifiedfasting.com/cf_en_app .

Innlevering av tilbudet

3.1. Selskapet vil gi kunden en mulighet til å motta et tilbud.

3.2. Kunden kan bli bedt om å oppgi visse opplysninger før han mottar tilbudet ved å velge oppgitte alternativer eller skrive inn forespurte detaljer. Oppdragsgiver plikter å gi aktuelle, og utfyllende opplysninger som ønskes gitt.

3.3. Kunden vil bli gitt et tilbud (inkludert ved å sende inn informasjonen spesifisert i punkt 3.2 i disse vilkårene) som vil inkludere informasjon om følgende: 

3.3.1. betalingsbeløp for de relevante tjenestene og/eller varene;

3.3.2. betalingsalternativer: via kredittkort eller annen tillatt betalingsform;

3.3.3. annen informasjon Selskapet finner viktig å inkludere i Tilbudet.

3.4. Aksepter tilbudet

3.4.1. Kunden aksepterer tilbudet om å inngå denne avtalen når han/hun godtar selskapets vilkår og betingelser.

3.4.2. Kunden aksepterer tilbudet om relevante tjenester og/eller varer levert av selskapet til kunden via nettstedet eller mobilappen ved å klikke på handlingsknappen for aksept av tilbud som fører til kjøpsbegivenheten. Aksepteringsknappen for tilbud kan merkes på en rekke måter avhengig av typen tilbud, inkludert, men ikke begrenset til, "JEG GODTAR", "GODTAR", "OPPGRADERER" eller en lignende etikett. Vilkårene i Tilbudet er bindende og Kunden godtar dem ved å akseptere Tilbudet.

3.4.3. Ved aksept av Tilbudet gir Kunden Selskapet fullmakt til å belaste Kunden for betalingsbeløpet spesifisert i Tilbudet.

Avstandskontrakt

4.1. Avstandskontrakten inngås i det øyeblikket Kunden aksepterer Tilbudet og som angitt i punkt 3.4.1.

4.2. Ettersom kunden vil akseptere tilbudet elektronisk, vil selskapet umiddelbart levere den respektive tjenesten, det digitale innholdet eller varene som er angitt i tilbudet.

4.3. I TILFELLE AVTALEN MELLOM SELSKAPET OG KLIENTEN BESTÅR AV DIGITALT INNHOLD, SAMTYKKER KLIENTEN Å MISTE SIN/HENNES RETT TIL Å ANGRE AV AVTALEN.

4.4. Selskapet gjør rimelige anstrengelser for å sikre at tjenestene fungerer etter hensikten, men slike tjenester er avhengige av internett og andre tjenester og leverandører utenfor selskapets kontroll. Ved å bruke Selskapets Tjenester, erkjenner Kunden at Selskapet ikke kan garantere at Tjenestene vil være uavbrutt, feilfrie eller at informasjonen den inneholder vil være helt fri for virus, hackere, inntrenging, uplanlagt nedetid eller andre feil. Kunden påtar seg uttrykkelig risikoen ved å bruke eller laste ned slike tjenester. 

4.5. Fra tid til annen og uten forvarsel til kunden, kan selskapet endre, utvide og forbedre tjenestene. Vi kan også, når som helst, slutte å fortsette å drive deler av eller alle tjenestene eller selektivt deaktivere visse aspekter av tjenestene. Enhver endring eller eliminering av tjenestene vil skje etter vårt eget og absolutte skjønn og uten en pågående forpliktelse eller ansvar overfor kunden, og kundens bruk av tjenestene gir ikke kunden rett til fortsatt levering eller tilgjengelighet av tjenestene.

4.6. Kunden samtykker videre i at:

4.6.1. han/hun skal ikke få tilgang til tjenester (inkludert for kjøp av varer) hvis han/hun er under 18 år;

4.6.2. Kunden vil nekte tilgang til Tjenestene for barn under 18 år. Kunden aksepterer det fulle ansvar for enhver uautorisert bruk av Tjenestene av mindreårige.

Betalinger

5.1. I løpet av gyldighetsperioden som er angitt i Tilbudet, beholder selskapet rettighetene til å endre prisen for Tjenestene og/eller Varene.

5.2. Kunden godtar å:

5.2.1. betale alle tilleggskostnader, avgifter, avgifter, gjeldende skatter og andre avgifter som kan pådras av klienten;

5.2.2. kjøpe tjenester og/eller varer ved å bruke gyldig kredittkort eller annen tillatt betalingsmåte;

5.2.3. gi selskapet oppdatert og fullstendig informasjon som beskrevet i bestillingsskjemaet. Hvis selskapet oppdager eller tror at informasjon gitt av kunden er unøyaktig eller ufullstendig, forbeholder selskapet seg retten til å nekte å bekrefte kundens betaling etter eget skjønn, og kunden mister enhver rett til å refundere betalt beløp.

5.2.4. For å gjøre det enklere å foreta kjøp av tjenester i fremtiden, autoriserer Kunden Selskapet til å belaste Kunden, med muligheten til å autorisere betalinger uten å legge inn kortdataene på nytt, for betalingsbeløpet akseptert av Kunden som angitt i avsnitt 3.3. og 3.4.

5.3. Etter at Kunden er overført til tredjeparts betalingstjeneste, vil risikoen for tap eller skade overføres til Kunden og/eller tredjepartstjenesten. Kundens nettbaserte kreditt- eller debetkortbetalinger til selskapet vil bli håndtert og behandlet av en tredjeparts betalingstjenesteleverandør, og ingen av de sensitive dataene i forbindelse med betalingen din vil bli lagret på eller brukt av selskapet. Selskapet skal ikke holdes ansvarlig for eventuelle betalingsproblemer eller andre tvister som oppstår på grunn av tredjeparts betalingstjenester. Selskapet kan endre tredjeparts betalingstjenesteleverandør fra tid til annen.

Selskapet samarbeider med flere betalingstjenesteleverandører, inkludert, men ikke begrenset til: Stripe Inc. PayHealth Inc., Adyen NV, PayPal Holdings, Inc.

5.4. Alle priser og kostnader er i en valuta som er angitt på det spesifikke nettstedet.

5.5. Alle varer forblir selskapets eiendom inntil full betaling er utført. Prisen som gjelder er den som er satt på datoen du legger inn bestillingen. Fraktkostnader og betalingsgebyrer innregnes før du bekrefter kjøpet. Hvis du er under 18 år må du ha foreldres tillatelse til å kjøpe fra selskapet.

5.6. Alle overføringer utført gjennom selskapet håndteres og utføres gjennom tredjeparts dedikerte gatewayer for å garantere din beskyttelse. Kortinformasjon lagres ikke og all kortinformasjon håndteres over SSL-kryptering. Vennligst les vilkårene og betingelsene for betalingsgatewayen som er valgt for transaksjonen, da de er ansvarlige for transaksjonene som er utført.

5.7. For refusjon eller klage, vennligst kontakt vår kundestøtte på CertifiedFasting.com online SUPPORT HELP DESK.

5.8. For å sikre at kunden ikke opplever avbrudd eller tap av tjenester, tilbys tjenestene ved automatisk fornyelse. 

5.8.1. Bortsett fra årsaker som er beskrevet nedenfor i denne delen, FORNYER AUTOMATISK FORNYELSE AUTOMATISK DEN GJELVENDE TJENESTE VED UTLØP AV DEN GJELDENDE PERIODEN FOR EN FORNYELSESPERIODE SAMMEN I DEN SENESTE TJENESTEPERIODEN. For eksempel, hvis en klients siste tjenesteperiode er på ett år, vil fornyelsesperioden typisk være på ett år. 

5.8.2. Med mindre Kunden kansellerer abonnementet, vil selskapet automatisk fornye den aktuelle tjenesten når den skal fornyes.

5.8.3. Selskapet kan endre abonnementsplanene og prisen på tjenestene fra tid til annen. Fornyelser kan bli belastet med selskapets da gjeldende priser, som kunden erkjenner og godtar kan være høyere (som kunden vil bli informert om på forhånd) eller lavere enn prisene for den opprinnelige tjenesteperioden. Ved uoppgjort betaling har tjenesteleverandøren rett til å belaste et gebyr for forsinket betaling på en månedlig abonnementsbetaling. Selskapet kan belaste prisen på tjenesten i flere avdrag i tilfelle hele belastningen mislykkes.

5.8.4. HVIS KUNDEN IKKE ØNSKER AT SERVICE FOR AUTOMATISK FORNYELSE, må han/hun selv kansellere abonnementet minst 48 timer før slutten av gjeldende periode, i så fall vil tjenestene bli avsluttet ved utløp av den da gjeldende perioden, med mindre han manuelt fornyer tjenestene før den datoen. Abonnementsavgifter refunderes ikke.

5.8.5. Hvis kunden har kjøpt abonnementet på selskapets nettsted, vil ikke kunden kunne kontrollere det via Apple App Store eller Google Play. I stedet, hvis klienten ikke ønsker at tjenesten skal fornyes automatisk, må han/hun kansellere abonnementet selv ved å logge inn på brukerkontoen på selskapets nettsted eller kontakte vår kundestøtte på CertifiedFasting.com online SUPPORT HELP DESK og følg instruksjonene i delen "Administrer abonnementet mitt".

5.8.6. Hvis Kunden har kjøpt abonnementet gjennom Apple App Store eller Google Play, kan Kunden si opp abonnementet kun via sin Apple- eller Google-konto. Kunden forstår at sletting av appen ikke kansellerer abonnementene.

5.8.7. Den totale prisen på tjenestene/varene, inkludert mva (hvis aktuelt), og alle ekstra frakt-, leverings- eller portokostnader og, der det er aktuelt, andre kostnader er synlige under bestillingsprosessen på nettstedet. Måten prisen skal beregnes på er også synlig under bestillingsprosessen på Nettsiden.

5.8.8. I tilfelle av et abonnement inkluderer totalprisen de totale kostnadene for den valgte faktureringsperioden.

Refusjons- og returpolicy

6.1. I henhold til gjeldende rettsakter har kunden rett til å ombestemme seg og returnere leverte (mottatte) varer innen angrefristen . Det er imidlertid også et unntak etablert av disse rettsaktene, ifølge hvilket retten til å returnere varer ikke gjelder for kontrakter angående levering av digitalt innhold i tilfelle levering av slikt digitalt innhold allerede har påbegynt. Derfor, i tilfelle det digitale innholdet allerede er gitt til klienten som angitt i avsnitt 4.2. og 4.3., Kunden mister sin rett til å angre avtalen.

6.1.1. I henhold til garantien gitt på selskapets nettside, har kunden rett til refusjon av deltakeravgiften dersom kunden kan bevise feilen med det digitale innholdet og innen 24 timer etter inngåelse av avstandskontrakten sendes full refusjonsforespørsel til vår kundestøtte på CertifiedFasting.com online SUPPORT HELP DESK.

6.2. Refusjon for tjenestene. Alle priser og avgifter for digitalt innhold og tjenester kan ikke refunderes med mindre annet er uttrykkelig angitt i denne delen nedenfor:

6.2.1. Etter at det digitale innholdet allerede er gitt til kunden som angitt i avsnitt 4.2, har kunden rett til å få refusjon for det fra selskapet bare hvis kunden beviser at det digitale innholdet ikke er som beskrevet eller er defekt. I slike tilfeller må klienten kontakte vår kundestøtte på CertifiedFasting.com online SUPPORT HELP DESK innen angrerettsperioden og gi detaljert informasjon som beviser selskapets produktfeil (med visuelt bevis vedlagt). Selskapet forbeholder seg retten til å kreve et gebyr for å dekke kostnadene for eventuelle administrative eller andre tjenester som Kunden kan ha brukt før refusjon/kansellering.

6.2.2. Når en refusjon er utstedt, har ikke klienten lenger tilgang til selskapets tjenester. Alle refusjoner brukes til den opprinnelige betalingsmåten. Ved å kjøpe tjenestene godtar klienten denne refusjonspolicyen og gir fra seg alle rettigheter til å utsette den for spørsmål, dom eller rettslige handlinger. 

6.3. Hvis Kunden har kjøpt Tjenestene eller Varene gjennom Apple App Store eller Google Play for spørsmål og/eller forespørsel angående refusjoner og betaling, bør Kunden kontakte Apple App Store eller Google Play Store brukerstøtte. 

6.4. Refusjon for leverte varer.

6.4.1. I tilfelle avsnitt 6.5. ikke gjelder, har Kunden rett til å få refusjon for Varene fra Selskapet kun dersom Kunden beviser at Varene ikke er som beskrevet eller er defekte. I slike tilfeller må klienten kontakte vår kundestøtte på CertifiedFasting.com online SUPPORT HELP DESK innen angrerettsperioden og gi detaljert informasjon som beviser selskapets varefeil (med visuelt bevis vedlagt). 

6.4.2. Alle refusjoner brukes til den opprinnelige betalingsmåten. Ved å kjøpe tjenestene godtar klienten denne refusjonspolicyen og gir fra seg rettigheter til å utsette den for spørsmål, dom eller rettslige handlinger.

6.5. Retur av leverte varer. På grunn av grunner knyttet til helsehjelp og hygiene, har kunden rett til å ombestemme seg og returnere leverte (mottatte) varer innen angrefristen bare hvis følgende prosedyre følges:

6.5.1. Kunden har sendt forespørselen til selskapet om hans/hennes beslutning om å returnere varene innen angrefristen på CertifiedFasting.com online SUPPORT HELP DESK og før retur av varene.

6.5.2. Uten unødig forsinkelse og senest innen Angrefristen har returnert Varene til Selskapet. Kunden bærer kostnadene ved retur.

6.5.3. Varene er i originalemballasjen og uåpnet, i stand egnet for videresalg.

6.5.4. Etter å ha mottatt og inspisert de returnerte varene, vil selskapet refundere prisen som kunden har betalt for varene (inkludert leveringskostnadene) senest innen 30 (tretti) dager fra dagen da selskapet mottar varene tilbake.

6.5.5. I alle tilfeller har selskapet rett til å suspendere kundens refusjon inntil selskapet mottar tilbake og inspiserer varene.

Returadresse for fysiske varer

Selskapsannonse for returene : Fasting Ltd., registreringsnummer 40203389303 med registrert kontor Lastadijas iela 6, LV-1050, Riga, Latvia.

Immaterielle rettigheter

7.1. Alle immaterielle rettigheter, inkludert men ikke begrenset til opphavsrett, designrettigheter, varemerkerettigheter, patentrettigheter og andre eiendomsrettigheter i eller relatert til tjenestene og tjenesterelatert innhold, eies av selskapet.

7.2. Kunden er forbudt å reprodusere, publisere tjenester inkludert men ikke begrenset til digitalt innhold levert og/eller levert av selskapet helt eller delvis uten selskapets skriftlige samtykke.

7.3. Kunden gir herved selskapet en evigvarende, ugjenkallelig, verdensomspennende, fullt innbetalt og royaltyfri, ikke-eksklusiv lisens, inkludert rett til å underlisensiere (gjennom flere nivåer) og tildele til tredjeparter, for å reprodusere, distribuere, utføre og vise (offentlig eller på annen måte), lage avledede verk av, tilpasse, modifisere og på annen måte bruke, analysere og utnytte på noen måte som nå er kjent eller i fremtiden oppdaget, hans/hennes brukerinnhold (unntatt brukervaremerker) så vel som alt modifisert og avledede arbeider derav. I den grad det er tillatt av gjeldende lover, fraskriver klienten seg herved alle moralske rettigheter han/hun måtte ha til brukerinnhold. "Brukerinnhold" betyr ethvert brukervaremerke, kommunikasjon, bilder, skrifter, kreative verk, lyder og alt materiale, data og informasjon som kunden laster opp, overfører eller sender gjennom tjenestene, eller at andre brukere laster opp eller overfører. Ved å laste opp, overføre eller sende inn brukerinnhold, bekrefter, representerer og garanterer kunden at slikt brukerinnhold og dets opplasting, overføring eller innsending er (a) nøyaktig og ikke konfidensielt; (b) ikke i strid med gjeldende lover, kontraktsmessige begrensninger eller andre tredjepartsrettigheter, og at klienten har tillatelse fra en tredjepart hvis personlige opplysninger eller intellektuelle eiendom er omfattet eller nedfelt i brukerinnholdet; og (c) fri for virus, adware, spyware, ormer eller annen skadelig kode. overføring eller innsending er (a) nøyaktig og ikke konfidensiell; (b) ikke i strid med gjeldende lover, kontraktsmessige begrensninger eller andre tredjepartsrettigheter, og at klienten har tillatelse fra en tredjepart hvis personlige opplysninger eller intellektuelle eiendom er omfattet eller nedfelt i brukerinnholdet; og (c) fri for virus, adware, spyware, ormer eller annen skadelig kode. overføring eller innsending er (a) nøyaktig og ikke konfidensiell; (b) ikke i strid med gjeldende lover, kontraktsmessige begrensninger eller andre tredjepartsrettigheter, og at klienten har tillatelse fra en tredjepart hvis personlige opplysninger eller intellektuelle eiendom er omfattet eller nedfelt i brukerinnholdet; og (c) fri for virus, adware, spyware, ormer eller annen skadelig kode.

7.4. Ingen del av disse vilkårene kan tolkes som en overføring av immaterielle rettigheter i forhold til tjenestene eller tjenesterelatert innhold, med unntak av det som er uttrykkelig angitt i avsnitt 8.1. under.

Bruk av digitalt innhold

8.1. Alle immaterielle rettigheter spesifisert i artikkel 7.1 og relatert til digitalt innhold eies av selskapet. Digitalt innhold er lisensiert i henhold til denne seksjon 8, og selges ikke. Kunden vil kun bli gitt en ikke-eksklusiv, ikke-overførbar og ikke-underlisensierbar lisens, underlagt vilkårene og betingelsene i denne avtalen, til å bruke (kun for kundens individuelle bruk) alt digitalt innhold levert av selskapet til kunden .

8.2. Varigheten av denne lisensen skal gis for en periode på 5 år fra datoen for mottak av digitalt innhold, med mindre det tidligere er suspendert eller terminert i samsvar med disse vilkårene.

8.3. Med mindre annet er uttrykkelig gitt, må digitalt innhold kun være ment for personlig og ikke-kommersiell bruk.

8.4. Kunden har ikke tillatelse til å redigere, reprodusere, overføre eller låne ut det digitale innholdet eller gjøre det tilgjengelig for tredjeparter eller bruke det til å utføre andre handlinger som strekker seg utover omfanget av lisensen gitt av selskapet.

8.5. Selskapet er autorisert med det formål å håndheve immaterielle rettigheter, pålegge begrensninger på omfanget av lisensen eller antall enheter eller typer enheter som digitalt innhold kan brukes på.

8.6. Hvis klienten handler i strid med denne artikkelen, vil selskapet være autorisert til å suspendere tilgangen til det relevante digitale innholdet, til tross for selskapets rett til å gjenopprette tapet påført fra klienten som følge av eller i forbindelse med krenkelsen, inkludert eventuelle utgifter som påløper.

Selger digitalt innhold

9.1. Kunden har forbud mot å selge, tilby for salg, dele, leie ut eller låne ut Digitalt innhold eller kopier av Digitalt innhold.

Personvernerklæring

10.1. Behandlingen av kundens personopplysninger er underlagt personvernerklæringen. Det anbefales for kunden å skrive ut og beholde en kopi av personvernreglene sammen med disse vilkårene.

Byrde

11.1. En part skal fritas fra ansvar for manglende oppfyllelse av vilkårene dersom det beviser at disse vilkårene ikke ble oppfylt på grunn av force majeure. Spesielt skal selskapet ikke holdes ansvarlig for tap forårsaket av force majeure, opprør, krig eller naturhendelser eller på grunn av andre hendelser som selskapet ikke er ansvarlig for (f.eks. streik, lock-out, trafikkstopp, administrative handlinger fra innenlandske eller utenlandske høye myndigheter). Kunden må gi skriftlig melding om forekomsten av force majeure, som forhindrer oppfyllelsen av disse vilkårene, innen 30 kalenderdager fra datoen for inntreden av disse omstendighetene. Selskapet skal informere Kunden om forekomsten av force majeure via e-post eller på Nettsiden eller Mobilappen hvis mulig.

11.2. Selskapets ansvar er begrenset til direkte tap, med mindre annet er bestemt under gjeldende lover.

11.3. På grunn av arten av tjenester og/eller varer som selskapet leverer, og siden selskapet ikke kan kontrollere om kunden holder seg til de oppgitte bruksinstruksjonene, gir selskapet ingen garanti for eventuelle resultater eller utfall som kommer fra bruk av tjenester og/eller tjenester.

11.4.Ansvarlig selskap: 1) CertifiedFasting.com er kun administrator av nettstedet eller mobilappen og leverandør av tjenestene, 2) CertifiedFasting.com er selskapet som er ansvarlig for å administrere abonnementstjenester og betalinger for tjenester og varer, refusjoner og tilbakeføringer , for tilknyttede selskaper.

11.5. Ved bruk av tjenester kan kunden motta lenker til andre nettsteder eller mobilapper som ikke eies og/eller kontrolleres av selskapet. Kunden erkjenner og godtar at selskapet ikke er ansvarlig for tilgjengeligheten til slike nettsteder eller mobilapper. Videre er ikke selskapet ansvarlig eller ansvarlig for noe innhold, reklame, produkter eller annet materiale som kan nås via slike lenker, og derfor samtykker kunden i at selskapet ikke skal være ansvarlig eller ansvarlig, direkte eller indirekte for skade eller tap forårsaket eller påstått å være forårsaket av eller i forbindelse med bruk eller tillit til slikt innhold, varer, tjenester tilgjengelig på eller gjennom slike nettsteder eller mobilapper.

Medisinsk ansvarsfraskrivelse

12.1. FØR DU PRØVER MÅLTIDSPLAN OG/ELLER VARER AV SELSKAPET, BØR KLIENTENS HELSE VURDERES AV HELSETJENESTEN HANS/HENNES ELLER HAN/HUN BØR KONSULTERE HELSETJENESTEN. 

12.2. Service er deltakelse i programmet, som inkluderer informasjon om sunn livsstil og ernæring. Informasjon publisert på nettstedet er av informativ karakter og kan ikke erstatte profesjonell medisinsk rådgivning, diagnose eller behandling. Dersom Kunden er bekymret for informasjonen som mottas gjennom Tjenesten eller har spørsmål om egen helse, bør Kunden oppsøke lege eller annen helsepersonell. Kunden bruker Tjenesten på egen risiko og ansvar.

Kvalifisering

13.1. Tjenestene er kun tilgjengelige for enkeltpersoner som kan inngå juridisk bindende kontrakter i henhold til EU-lovgivningen, derfor bekrefter kunden at han/hun er minst 18 år gammel. Hvis klienten får tilgang til tjenestene på vegne av en person som ikke er 18 år gammel, bekrefter klienten at han/hun er denne personens juridiske verge og er ansvarlig for denne personens overholdelse av disse vilkårene og vil holde selskapet skadesløs for eventuelle tap eller skader som selskapet vil lide som følge av å ikke overholde disse vilkårene.

Gyldighet og oppsigelse

14.1. Avtalen trer i kraft etter at Kunden godtar den, og elektronisk uttrykker sitt samtykke til å overholde dem, og den skal forbli i kraft på ubestemt tid inntil den avsluttes.

14.2. Selskapet kan avslutte forholdet med klienten når som helst i følgende tilfeller: (i) klienten er ikke enig i avtalen; (2) Kunden begår ethvert brudd på Avtalen; (3) Kunden gir ikke informasjon som selskapet har bedt om og/eller gir uriktig og/eller ufullstendig informasjon. Til tross for det foregående, skal lovbestemte oppsigelsesrettigheter ikke påvirkes.

Endringer i vilkårene

15.1. Disse vilkårene, personvernreglene og eventuelle ytterligere vilkår og betingelser som kan gjelde, kan endres. Selskapet forbeholder seg retten til å endre og oppdatere T&Cs fra tid til annen, og slike endringer skal tre i kraft umiddelbart etter publisering på selskapets nettsted eller mobilapp.

15.2. Selskapet kan varsle kunden om eventuelle kommende endringer ved å sende en e-post til den primære e-postadressen oppgitt av kunden, eller varsle via nettstedet eller mobilappen.

15.3. Kunden forstår og godtar at enhver fortsatt bruk og tilgang til tjenestene etter eventuelle publiserte oppdateringer av vilkårene, betyr at klienten frivillig godtar å være bundet av disse vilkårene. Hvis en klient ikke godtar å være bundet av de oppdaterte vilkårene, bør han/hun ikke bruke (eller fortsette å bruke) tjenestene.

Kommunikasjon

16.1. Generelt foretrekker selskapet kommunikasjon ved å akseptere støtteforespørsler på CertifiedFasting.com online SUPPORT HELP DESK og vil svare på forespørslene via e-post. Ved å akseptere disse T&Cs, aksepterer klienten kommunikasjon ved å sende inn støtteforespørsler på CertifiedFasting.com online SUPPORT HELP DESK og forespørsler vil bli besvart på e-post. For dette formålet blir Kunden bedt om å ha en gyldig e-postadresse og oppgi den ved utfylling av nødvendig informasjon som angitt i punkt 3.2. Selskapet kan også publisere informasjon relatert til denne avtalen eller tjenestene på nettstedet eller mobilappen. Kunden bør sjekke sine e-postmeldinger samt informasjon gitt på nettstedet eller mobilappen regelmessig og ofte. E-poster kan inneholde lenker til ytterligere informasjon og dokumenter.

16.2. Der gjeldende lover krever levering av informasjon på et varig medium, vil selskapet enten sende kunden en e-post med et vedlegg eller sende kunden en melding som refererer til tjenestene med nedlastingsfunksjon for å beholde slik informasjon og dokumenter permanent for fremtidig referanse. Kunden blir bedt om å beholde kopier av all kommunikasjon fra Selskapet.

16.3. Kunden kan be om en kopi av disse T&Cs eller andre kontraktsdokumenter ved å kontakte vår kundestøtte på CertifiedFasting.com online SUPPORT HELP DESK.

16.4. Kommunikasjonen med kunden vil foregå på engelsk med mindre selskapet og kunden er enige om å kommunisere på et annet språk.

16.5. Kunden kan kontakte selskapet når som helst ved å kontakte vår kundestøtte på CertifiedFasting.com online SUPPORT HELP DESK.

Klager

17.1. Eventuelle klager i forhold til selskapet og tjenestene som tilbys til klienten bør behandles ved å kontakte vår kundestøtte på CertifiedFasting.com online SUPPORT HELP DESK.

17.2. Eventuelle klager i forhold til varene levert til klienten bør behandles ved å kontakte vår kundestøtte på CertifiedFasting.com online SUPPORT HELP DESK.

17.3. Eventuelle klager i forbindelse med abonnementer, refusjoner og tilbakeføringer for varene og tjenestene, bør behandles ved å kontakte vår kundestøtte på CertifiedFasting.com online SUPPORT HELP DESK.

17.4. Ved å sende inn en klage bør Kunden tydelig angi at en klage er sendt inn og spesifisere begrunnelsen og omstendighetene rundt klagen. Selskapet vil sende Kunden en klagebekreftelse til e-postadressen som klagen er mottatt fra. Vi vil vurdere klagen og svare Kunden innen 14 til 30 kalenderdager fra dagen for mottak av en relevant klage. 

17.5. Kundens forespørsler (klager) skal analyseres av Selskapet vederlagsfritt.

17.6. Dersom Selskapets svar på Kundens klage ikke tilfredsstiller Kunden eller det ikke er gitt svar på dette, har Kunden rett til å fremme krav til regulatoriske institusjoner eller domstoler. 

Diverse

18.1. Ingen andre enn kunden skal ha noen rettigheter i henhold til disse vilkårene.

18.2. Kunden kan ikke overdra noen rettigheter i henhold til avtalen til noen tredjepart uten forhåndssamtykke fra selskapet. Selskapet kan etter eget skjønn overdra sine rettigheter og forpliktelser i henhold til avtalen helt eller delvis til en tredjepart.

18.3. Enhver tvist under disse vilkårene eller på annen måte i forbindelse med tjenestene skal bringes til domstolene i Latvia, med mindre det er forbudt i henhold til gjeldende lover.

18.4. Hvis noen del av disse vilkårene av en domstol med kompetent jurisdiksjon blir funnet å være ugyldige, ulovlige eller ikke håndhevbare, skal denne delen skilles fra resten av vilkårene, som skal fortsette å være gyldige og håndhevbare i den fulle utstrekning loven tillater.

Personvernerklæring

19.1. Denne personvernerklæringen forklarer hvordan Fasting Ltd. registreringsnummer 40203389303 med registrert kontor Lastadijas iela 6, LV-1050, Riga, Latvia behandler personopplysninger når de leverer tjenester og administrerer nettstedet.

19.2. Behandlingsansvarlig for personopplysninger er Fasting Ltd. registreringsnummer 40203389303 med registrert kontor Lastadijas iela 6, LV-1050, Riga, Latvia. 

19.3. Hvilke personopplysninger behandler vi?

19.3.1. Vi behandler dine personopplysninger til flere formål, når du registrerer deg for tjenestene, utfører aktiviteter i profilen din eller besøker nettstedet vårt. I visse tilfeller er behandlingen av opplysningene dine nødvendig for å levere tjenestene. Men i andre tilfeller, hvis behandling ikke er strengt nødvendig, vil vi indikere det, for eksempel ved å gi deg muligheten til å velge om du vil sende inn dataene dine til oss.

19.3.2. Informasjonen du oppgir når du gjør den informative vekttapstesten på nettstedet vårt, blir ikke lagret eller på annen måte registrert i våre informasjonssystemer.

19.4. For å registrere nye tjenestebrukere, identifisere eksisterende brukere, gi deg tilgang til din allerede eksisterende brukerprofil og administrere profilen din, behandler vi navn, etternavn, e-postadresse, telefonnummer, kjønn, alder, betalingsinformasjon samt andre data, som du har angitt under registreringsprosessen.

Personopplysningskategori

Rettslig grunnlag for behandling

Oppbevaringsperiode

E-postadresse, telefonnummer, navn, etternavn, alder, kjønn, type, dato og beløp for betaling for Tjenester, type Tjenester forespurt.

Behandling er nødvendig for å utføre en kontrakt som er inngått med deg og gir deg tjenestene.

Data oppbevares så lenge du er en registrert bruker av tjenestene og har betalt for tjenestene. Når du sletter profilen din, kan vi beholde dataene som vi er pålagt å beholde for å oppfylle våre juridiske forpliktelser (for eksempel for skatteformål).

19.5. For å gi deg personlig tilpassede tjenester, utarbeide en kostholds- og ernæringsplan samt andre tips og forslag i forhold til bruken av tjenestene, behandler vi dataene du har gitt om dine matvaner, helsestatus, informasjon om graviditet eller amming som samt andre helserelaterte data. Denne informasjonen er en spesiell kategori av personopplysninger, derfor behandler vi den med tilbørlig forsiktighet og basert på ditt uttrykkelige samtykke. Dine helseopplysninger vil først bli behandlet etter at du har betalt for tjenestene. På grunn av spesifikasjonene til tjenestene, vil vi ikke kunne tilby deg tjenestene hvis du ikke har gitt det eksplisitte samtykket til behandling av helseopplysningene dine. Hvis du velger å ikke samtykke, vil vi foreta en refusjon av betalingen for tjenestene.

Personopplysningskategori

Rettslig grunnlag for behandling

Oppbevaringsperiode

Informasjon om din helse, røykevaner, graviditet, amming, sykdommer, medisiner du bruker, kostholdsvalg, vekt og høyde.

Behandling er basert på ditt eksplisitte samtykke til å motta tjenestene.

Data lagres så lenge det foreligger et gyldig samtykke. Når samtykket er trukket, stoppes leveringen av tjenester. Hvis du sletter profilen din, slettes disse dataene hvis oppbevaring ikke er nødvendig i henhold til gjeldende lover.

19.6. For å overholde gjeldende lover, for eksempel i forhold til behandling av betalinger og våre regnskapsforpliktelser, behandler vi informasjon som er relatert til dine betalinger.

Personopplysningskategori

Rettslig grunnlag for behandling

Oppbevaringsperiode

Informasjon om dine betalinger, ditt bosted.

Behandling som er nødvendig for å overholde en juridisk forpliktelse

Data lagres så lenge det kreves i henhold til gjeldende lov

19.7. For å informere deg om nyheter og kampanjer i forhold til tjenestene og sende deg personlig reklame eller annen markedskommunikasjon, behandler vi ditt navn, e-postadresse og/eller telefonnummer. Du vil kun motta slik informasjon hvis du har samtykket til det ved registrering for tjenestene. Du har rett til å trekke tilbake ditt samtykke til å motta slik kommunikasjon ved å kontakte vår kundestøtte på CertifiedFasting.com online SUPPORT HELP DESK. I tilfelle du trekker tilbake samtykket ditt ved å kontakte vår kundestøtte på CertifiedFasting.com online SUPPORT HELP DESK, vil vi registrere denne informasjonen i profilen din innen 5 virkedager.

Personopplysningskategori

Rettslig grunnlag for behandling

Oppbevaringsperiode

Navn, etternavn, e-postadresse og/eller telefonnummer.

Navn, etternavn, e-postadresse og/eller telefonnummer.

Data oppbevares så lenge det foreligger et gyldig samtykke. Når samtykket trekkes tilbake, vil vi slutte å behandle dataene dine for dette formålet.

19.8. For det formål å utvikle en markedsføringsstrategi, kundesegmentering og analyse av tjenestene våre, kan vi behandle dataene du har angitt da du registrerte deg for tjenestene, for eksempel kjønnet ditt, de valgte tjenestene samt viss informasjon hentet fra informasjonskapsler .

Personopplysningskategori

Rettslig grunnlag for behandling

Oppbevaringsperiode

Kjønn, informasjon fra informasjonskapsler, for eksempel IP-adresse, enhet som brukes, type nettleser, klokkeslett og dato for åpning, avmelding og blokkering av våre e-poster, klikk, interaksjon med nettstedet.

Behandling som er nødvendig for formålet med våre legitime interesser for å forbedre og utvikle virksomheten vår.

Se vår policy for informasjonskapsler for å se mer informasjon om våre informasjonskapsler. Hvis du sletter profilen din, kan vi beholde noe av informasjonen i en anonymisert og aggregert form.

19.9. For å yte kundeservice og løse eventuelle problemer som kan oppstå i forbindelse med tjenestene våre, behandler vi ditt navn, etternavn, kontaktinformasjon, profildata og all annen informasjon som du måtte oppgi under kommunikasjonen med våre konsulenter eller kundeservicespesialister.

Personopplysningskategori

Rettslig grunnlag for behandling

Oppbevaringsperiode

Navn, etternavn, e-postadresse og/eller telefonnummer, profilinformasjon, all annen informasjon som kan gis til oss under konsultasjon eller for formål angitt her.

Behandling som er nødvendig for formålet med våre legitime interesser for å sikre kvaliteten på tjenestene våre, løse eventuelle problemer i forhold til dem og beskyttelse av våre juridiske interesser og rettigheter i tilfelle tvister.

Data oppbevares til formålet med behandlingen er oppnådd eller slettet når du sletter profilen din, hvis oppbevaring ikke er nødvendig for å beskytte våre juridiske rettigheter.

19.10. For å sikre beskyttelsen og sikkerheten til databasen vår, interne systemer, nettstedet og annen infrastruktur og overvåke bruken av tjenestene våre, kan vi behandle diverse teknisk informasjon som vi henter fra informasjonskapsler , loggfiler og andre lignende teknologiske løsninger.

Personopplysningskategori

Rettslig grunnlag for behandling

Oppbevaringsperiode

Din IP-adresse, informasjon på enheten din, type og versjon av nettleser, tidssone, ulike metadata, informasjon om tilgang til nettstedet og profilen, informasjon om interaksjon med nettstedet, inntasting og retting av data og annen informasjon for det angitte formålet her.

Behandling som er nødvendig for formålet med våre legitime interesser for å sikre sikkerheten til vårt IT-system og pålitelig, kontinuerlig, sikker virksomhet.

Data lagret i 12 måneder

19.11. For å estimere, forutsi og tilby deg den mest hensiktsmessige, effektive diett- og ernæringsplanen, samt for å hjelpe deg med å nå målet du har satt, kan vi samle inn og analysere (profilere) visse typer brukerinformasjon. Ved profilering bruker vi kun nøyaktige, minimale data, for eksempel korrelasjonen av en brukers vektendring på grunn av en bestemt ernæringsplan. Vi utfører slik profilering basert på våre legitime interesser for å tilby de mest hensiktsmessige og effektive tjenestene til brukeren. Vi tar ikke automatiserte beslutninger basert på profilering som kan ha juridiske konsekvenser for deg eller negativt påvirke deg som registrert. Dette gjør at vi kan tilby brukerne våre en ernærings- og diettplan som har vært vellykket for andre brukere med lignende parametere.

19.12. Oppbevaringsperiode og sletting av data:

19.12.1. Vi vil behandle dine personopplysninger så lenge noen av de ovennevnte databehandlingsformålene eller det juridiske grunnlaget er gyldig. Vi evaluerer oppbevaringsperioden ved å ta hensyn til våre juridiske forpliktelser og oppbevaringsperioder som er angitt deri, samt våre legitime interesser eller instruksjonene dine, for eksempel i tilfelle du trekker tilbake samtykket ditt.

19.12.2. Når noen av de ovennevnte databehandlingsformålene eller juridisk grunnlag ikke lenger eksisterer, sletter eller anonymiserer vi dataene.

19.13. Deling av dine personlige data:

19.13.1. I visse tilfeller samarbeider vi med ulike tredjeparts tjenesteleverandører og databehandlere, som gir støtte for våre tjenester. Dine personopplysninger kan derfor deles med slike tjenesteleverandører, som tilbyr hosting- og serversamlokaliseringstjenester, e-post- og innholdsleveringstjenester og verktøy, fakturerings- og betalingsbehandlingstjenester, markedsføring, regnskap, juridisk IT og andre tjenester som vi med rimelighet kan kreve.

19.13.2. Slike tjenesteleverandører kan bare motta de personopplysningene som kreves for å yte den respektive tjenesten, for eksempel vil informasjonen om betalingene dine kun deles med betalingsbehandlingstjenesteleverandører og kun i den grad det er nødvendig for å sikre betalingen din, refundere betalingen din eller gjennomgå dine klager.

19.13.3. Slike tredjeparts tjenesteleverandører kan kun behandle disse dataene i samsvar med våre instruksjoner og er forbudt å bruke dem til andre formål. Slike tjenesteleverandører er pålagt å sikre personopplysningsbeskyttelse i samsvar med gjeldende juridiske normer og bindende avtaler inngått med oss. Hvis noen av slike tjenesteleverandører befinner seg utenfor EU/EØS, sikrer vi at overføringen av personopplysninger utføres i samsvar med lovkravene og løsningene gitt i den generelle databeskyttelsesforordningen.

19.13.4. Vi velger og velger slike tjenesteleverandører med tilbørlig omhu og krever at de sikrer integriteten og konfidensialiteten til dine personopplysninger.

19.13.5. Dine personopplysninger kan kun nås av autoriserte bedriftsansatte som har godtatt konfidensialitetsforpliktelser og som trenger denne informasjonen for å utføre sine oppgaver.

19.13.6. I visse situasjoner kan vi være juridisk pålagt å dele informasjonen din med rettshåndhevende organer og offentlige myndigheter. Vi kan også dele informasjonen din med slike myndigheter for å fremme, håndheve eller forsvare dine juridiske krav

19.13.7. Selskapet som personopplysningsansvarlig er ansvarlig for behandlingen av dine personopplysninger.

19.14. Dine rettigheter:

19.14.1. Du har rett til å be om innsyn i dine personopplysninger og motta all informasjon vi behandler om deg innen en måned.

19.14.2. Hvis du ønsker å korrigere dataene dine, kan du gjøre det ved å kontakte oss eller rette det selv ved å logge på profilen din.

19.14.3. Hvis vi behandler dine personopplysninger på grunnlag av våre legitime interesser, har du rett til å protestere mot slik behandling. Hvis vi mottar en slik innvending, vil vi ikke lenger behandle dine personopplysninger, med mindre vi kan påvise overbevisende legitime grunner for behandlingen som overstyrer den registrertes interesser, rettigheter og friheter eller for etablering, utøvelse eller forsvar av juridiske krav.

19.14.4. Du har rett til å trekke tilbake samtykket ditt for behandling av dataene dine, som er basert på samtykke. Tilbakekalling av samtykke vil ikke påvirke lovligheten av behandlingen basert på samtykke før tilbaketrekkingen.

19.14.5. Du har rett til å slette dataene dine ved å logge på profilen din eller kontakte oss. Vær oppmerksom på at vi ikke vil kunne slette dataene, som vi er forpliktet til å beholde i henhold til gjeldende lover. Hvis du ber om å slette dataene dine eller protesterer mot behandling av data som kreves for å gi deg tjenesten vår, vil vi ikke kunne tilby deg tjenestene våre, eller det vil bli hindret.

19.14.6. Hvis du ønsker å utøve noen av de ovennevnte rettighetene, vennligst skriv til oss ved å bruke kontaktinformasjonen oppgitt her. Før vi gir deg informasjon, kan vi bli bedt om å bekrefte identiteten din.

19.14.7. Hvis du mener at vi ikke har oppfylt våre forpliktelser til behandling av personopplysninger eller på annen måte krenket dine databeskyttelsesrettigheter, har du rett til å sende inn en klage til tilsynsmyndigheten – Datu Valsts Inspekcija (Elijas iela 17, Riga, Latvia, LV-1050) .

19.15. Kontaktinformasjon:

19.15.1. Hvis du har spørsmål angående denne personvernerklæringen eller du ønsker å utøve dine datasubjektrettigheter, vennligst kontakt vår kundestøtte på CertifiedFasting.com online SUPPORT HELP DESK. Fasting Ltd. registreringsnummer 40203389303 med registrert kontor Lastadijas iela 6, LV-1050, Riga, Latvia.

19.16. Diverse:

19.16.1. Vi forbeholder oss retten til å endre og endre denne personvernerklæringen fra tid til annen. Endringene trer i kraft så snart de er lastet opp til nettstedet. Ved en vesentlig endring vil vi varsle deg, for eksempel ved å legge ut en melding på profilen din, på Nettsiden eller ved å sende deg en e-post.

Retningslinjer for informasjonskapsler

20.1. Nettstedet og applikasjonen CertifiedFasting.com (heretter - Nettstedet) bruker informasjonskapsler. Hvis du har samtykket, kan i tillegg til informasjonskapsler som sikrer funksjonen til nettstedet, andre informasjonskapsler, web-beacons, piksler eller lignende lagringsteknologi plasseres på nettleseren din eller enheten du får tilgang til nettstedet vårt fra. Denne policyen forklarer hvilke informasjonskapsler denne nettsiden bruker og til hvilke formål.

20.2. Behandlingsansvarlig for personopplysninger er Fasting Ltd. registreringsnummer 40203389303 med registrert kontor Lastadijas iela 6, LV-1050, Riga, Latvia.

20.3. Hva er informasjonskapsler og til hvilke formål bruker vi dem: 

20.3.1. Informasjonskapsler er små tekstfiler som lagres på enheten din når du besøker nettstedet vårt. Nettleseren du bruker, bruker informasjonskapslene til å videresende informasjonen tilbake til nettstedet ved hvert påfølgende besøk, for at nettstedet skal gjenkjenne brukeren og huske brukerens valg (for eksempel valg av språk, påloggingsinformasjon og andre innstillinger). Dette kan gjøre ditt neste besøk enklere og nettstedet mer nyttig for deg.

20.3.2. Vi bruker forskjellige typer informasjonskapsler. Når du går inn på nettstedet, vil vi plassere strengt nødvendige informasjonskapsler på nettleseren eller enheten din. Andre typer informasjonskapsler lagres kun hvis du har akseptert bruken av slike informasjonskapsler. Her er flere detaljer om informasjonskapsler, som kan lagres på enheten eller nettleseren din når du går inn på nettstedet vårt.

20.3.2.1. Strengt nødvendige informasjonskapsler - Strengt nødvendige informasjonskapsler bidrar til å gjøre nettstedet enkelt å bruke ved å tilby grunnleggende funksjoner som sidenavigering, språkvalg, autorisasjon og utfylling av skjemaer. Nettstedet fungerer kanskje ikke uten disse informasjonskapslene, og de kan ikke deaktiveres. Disse informasjonskapslene avslører ikke brukerens identitet eller samler inn brukerinformasjon. De lagres på brukerens enhet til nettleseren lukkes.

20.3.2.2. Analytiske informasjonskapsler - Analytiske informasjonskapsler lar oss telle nettstedsbesøk og trafikkkilder slik at vi kan måle og forbedre ytelsen til nettstedet vårt. De hjelper oss å vite hvilke sider som er mest og minst populære og se hvordan besøkende beveger seg rundt på nettstedet. All informasjon disse informasjonskapslene samler inn er i aggregert form. For analytiske og statistiske formål kan vi bruke tredjeparter, for eksempel Google Analytics-informasjonskapsler, som kan lagres på enheten eller nettleseren permanent.

20.3.2.3. Markedsføringskapsler - Disse informasjonskapslene gir reklame og markedskommunikasjon, som er relatert til interessene til brukere av nettstedet. De kan brukes av tredjeparter og tjenesteleverandører til å opprette en interesseprofil og vise relevante annonser på andre nettsider. Disse informasjonskapslene lagrer ikke personlig identifiserbar informasjon, men er basert på den unike identifikatoren til nettleseren og enheten. Disse informasjonskapslene husker informasjon om ditt besøk på nettstedet og kan brukes til å vise personlig tilpassede annonser på sosiale nettverk og andre nettsteder. Deaktivering av disse informasjonskapslene vil gi deg mindre personlig annonsering. For reklameformål kan vi bruke tredjeparts informasjonskapsler, for eksempel Facebook eller Google informasjonskapsler, som kan lagres på enheten eller nettleseren din permanent.

20.4. Slik kontrollerer du informasjonskapsler:

20.4.1. Når du besøker nettstedet vårt, blir du vist en informativ erklæring om at nettstedet bruker informasjonskapsler og bedt om ditt samtykke til å aktivere analytiske og markedsføringsinformasjonskapsler. Hvis du ønsker å trekke tilbake samtykket ditt eller endre innstillingene for informasjonskapsler, kan du gjøre det ved å klikke på knappen for informasjonskapselinnstillinger ovenfor.

20.4.2. Du kan trekke tilbake samtykket ditt for analytiske og/eller markedsføringsinformasjonskapsler, samt slette alle informasjonskapsler som er lagret i nettleseren din ved å slette historikken for informasjonskapsler i nettleseren. Du kan også sette opp nettleseren din til å blokkere informasjonskapsler som lagres. Ved å klikke på «hjelp»-knappen i nettleseren din kan du finne instruksjoner om hvordan du forhindrer nettleseren i å lagre informasjonskapsler, samt hvilke informasjonskapsler som allerede er lagret og sletter dem hvis du ønsker det. Endringer i innstillingene må gjøres for hver nettleser du bruker.

20.4.3. Du kan også melde deg av separat fra å ha nettstedaktiviteten din tilgjengelig for Google Analytics ved å installere Google Analytics opt-out nettlesertillegget, som forhindrer deling av informasjon om nettstedet ditt med Google Analytics. Link til tillegget og for mer informasjon: https://support.google.com/analytics/answer/18188 .

20.5. Kontaktinformasjon:

20.5.1. Hvis du har spørsmål angående denne retningslinjen for informasjonskapsler, eller du ønsker å utøve dine datasubjektrettigheter, vennligst kontakt vår kundestøtte på CertifiedFasting.com online SUPPORT HELP DESK. 20.5.2. Fasting Ltd. registreringsnummer 40203389303 med registrert kontor Lastadijas iela 6, LV-1050, Riga, Latvia.

20.6. Endringer i retningslinjene for informasjonskapsler:

20.6.1. Vi forbeholder oss retten til å endre og endre denne retningslinjen for informasjonskapsler fra tid til annen. Endringene trer i kraft så snart de er lastet opp til nettstedet. I tilfelle en tvist om vilkårene i denne retningslinjen for informasjonskapsler på forskjellige språk, skal den engelske versjonen ha forrang.