FASTING Ltd.

cégjegyzékszámmal 40203389303

székhelye Lastadijas iela 6, LV-1050, Riga, Lettország

 

Kivonat az „Általános Szerződési Feltételek”

a teljes „Általános Szerződési Feltételek” megtekintéséhez kérjük, navigáljon az „Általános Szerződési Feltételek” oldalra.

 

[..]

(d) Ajánlat

arra az ajánlatra vonatkozik, amely alapján ezen Szerződés keretében igénybe veheti az Ügyfél a Vállalat által nyújtott Szolgáltatást vagy Terméket, a Weboldalon vagy Mobilalkalmazáson keresztül.

[..]

(f) Szolgáltatások

a Vállalat által az Ügyfélnek nyújtott Digitális tartalomra vonatkozik, valamint tartalmazza a Weboldal vagy Mobilalkalmazás elérésének lehetőségét is, beleértve az ott megjelenő információkat, szöveget és képeket is.

(g) Digitális tartalom

online, a Vállalat által értékesített személyre szabott digitális étrendre, és/vagy az időről időre értékesített digitális tartalomra vonatkozik.

(h) Termékek

fizikai formában, a Vállalat által értékesített étrendkiegészítőkre és/vagy más termékekre vonatkozik.

[..]

(l) Részvételi díj

az egyéni, digitális étrend díjára vonatkozik. A Részvételi díj az Ügyfél által elfogadott Ajánlat típusától függ, amely lehet egyszeri fizetésű, vagy előfizetési díj is.

[..]

Az Ajánlat elküldése

3.1. A Vállalat az Ügyfél számára egy Ajánlat elfogadását teszi lehetővé.

3.2. Előfordulhat, hogy bizonyos információkat kérünk az Ügyféltől, mielőtt az Ajánlatot megkapná, a felajánlott lehetőségek közül kell választania, illetve be kell írnia a kért adatokat. Az Ügyfélnek a kért adatok megadásakor ügyelnie kell arra, hogy azok a valóságot tükrözzék, valamint mindenre kiterjedőek legyenek.

3.3. Az Ügyfél ajánlatot kap (beleértve a jelen ASF 3.2. pontjában meghatározott információk benyújtását is), amely a következőkre vonatkozóan tartalmaz információkat:

3.3.1. a releváns Szolgáltatások és/vagy Termékek árát;

3.3.2. fizetési lehetőségeket: bankkártyás, illetve más elérhető fizetési formák;

3.3.3. egyéb információkat, amelyet a Vállalat fontosnak tart megjeleníteni az Ajánlatban.

[..]

Távolsági szerződés

[..]

4.2. Mivel az Ügyfél az Ajánlatot elektronikusan fogadja el, a Vállalat azonnal elkezdi a megfelelő Szolgáltatás, Digitális tartalom vagy Termék nyújtását, olyan módon, amint az az Ajánlatban szerepel.

4.3. AMENNYIBEN AZ ÜGYFÉL ÉS VÁLLALAT KÖZÖTT LÉTREJÖVŐ SZERZŐDÉS DIGITÁLIS TARTALOMRA IRÁNYUL, AZ ÜGYFÉL LEMOND A SZERZŐDÉSTŐL VALÓ ELÁLLÁSHOZ VALÓ JOGÁRÓL.

[..]

Fizetés

5.1. Az Ajánlatban megjelölt érvényességi ideje alatt a Társaság fenntartja a jogot a Szolgáltatások és/vagy Áruk árváltoztatására.

5.2. Az Ügyfél beleegyezik, hogy:

5.2.1. minden további költséget, díjat, terhelést, vonatkozó adót és egyéb költséget megtérít, amely az Ügyfélnél felmerül;

5.2.2. a Szolgáltatásokat és/vagy termékeket érvényes bankkártyával vagy más módon vásárolja meg;

5.2.3. a Vállalat számára valós és teljes körű információt szolgáltat a vásárlási űrlap kitöltésekor. Amennyiben a Vállalat feltárja, hogy az Ügyfél által megadott adatok bármelyike helytelen vagy hiányos, a Vállalat fenntartja a jogot az Ügyfél fizetésének egyoldalú elutasítására, az Ügyfél pedig lemond a kifizetett összeg visszatérítésének lehetőségéről.

5.2.4. Az Ügyfél felhatalmazza a Társaságot a későbbi Szolgáltatások vásárlásának kényelme érdekében, hogy a kártyaadatok újbóli megadása nélküli fizetési engedélyezési lehetőséggel megterhelje az Ügyfél által a 3.3. pontban megjelölt módon elfogadott fizetési összeget. és 3.4.

5.3. Miután az Ügyfelet átirányítottuk a harmadik fél fizetési szolgáltatóhoz, a veszteségek vagy károk felmerülésének kockázata az Ügyfelet és/vagy a harmadik fél szolgáltatást terheli. Az Ügyfél online bankkártyás vagy hitelkártyás fizetését a vállalat felé egy harmadik fél fizetési szolgáltató dolgozza fel, és a fizetéshez használt érzékeny adatok egyikét sem a Vállalat tárolja vagy használja fel. A Vállalat nem tehető felelőssé semmilyen fizetési problémáért vagy egyéb vitáért, ami a harmadik fél fizetési szolgáltató használatából fakad. A Vállalat a harmadik fél fizetési szolgáltatót időről időre megváltoztathatja.

A Vállalat több fizetési szolgáltatóval működik együtt, többek között, de nem kizárólagosan: Stripe Inc. PayHealth Inc., Adyen NV, PayPal Holdings, Inc.

5.4. Minden díj és költség az adott Weboldalon megjelenített valutában értendő.

5.5. Minden Termék a Vállalat tulajdonát képzi, amíg a teljes összeg kiegyenlítésre nem került. A megadott ár a rendelés leadásakor rögzítésre kerül. A szállítási költség és egyéb tranzakciós díjak a vásárlás előtt megerősítésre kerülnek. Amennyiben Ön 18 év alatti, úgy szülői engedéllyel vásárolhat csak a Vállalattól.

5.6. Minden, a Vállalaton keresztül történő tranzakciót egy dedikált harmadik fél fizetési szolgáltató dolgoz fel, amely garantálja az Ön védelmét. A kártyaadatokat nem tárolják, minden kártyaadat SSL-titkosítással kerül kommunikálásra. Kérjük, olvassa el a tranzakcióhoz választott fizetési szolgáltató általános szerződési feltételeit, mivel a szolgáltató a felelős a létrejövő tranzakcióért.

5.7. Visszafizetési igényével vagy panaszával kérjük, forduljon a CertifiedFasting.com online ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁHOZ.

5.8. Annak érdekében, hogy az Ügyfél megszakítás nélkül élvezhesse a Szolgáltatásokat, a Szolgáltatások automatikusan megújulnak.

5.8.1. Az alábbi pontban ismertetettek kivételével AZ AUTOMATIKUS MEGÚJULÁS AUTOMATIKUSAN MEGÚJÍTJA AZ ADOTT SZOLGÁLTATÁST A PERIÓDUS LEJÁRTÁVAL, A LEGUTOLSÓ SZOLGÁLTATÁSI PERIÓDUSSAL MEGEGYEZŐ IDŐTARTAMIG. Például, ha az Ügyfél utolsó szolgáltatási időtartama egy év, a megújított időszak is jellemzően egy év lesz.

5.8.2. Amennyiben az Ügyfél nem mondja el az előfizetést, a Vállalat automatikusan megújítja az adott szolgáltatást a megújítás érkezésekor.

5.8.3. A Társaság időről időre módosíthatja az előfizetési terveket és a Szolgáltatások árát. A megújításokért a Vállalat aktuális díjszabása alapján számíthatók fel, amely az Ügyfél tudomásul veszi és elfogadja, hogy magasabb (amelyről az Ügyfelet előzetesen értesítjük) vagy alacsonyabb lehet az eredeti szolgáltatási időszak díjainál. Kiegyenlítetlen fizetés esetén a Szolgáltatónak jogában áll késedelmi kötbért felszámítani egy havi előfizetési díj összegében. A Társaság a Szolgáltatás árát több részletben is felszámíthatja, ha a teljes terhelés sikertelen.

5.8.4. HA AZ ÜGYFÉL NEM KÉRI A SZOLGÁLTATÁS AUTOMATIKUS MEGÚJÍTÁSÁT, úgy az előfizetését legalább a jelenlegi időszak lejárta előtt 48 órával le kell mondania, ebben az esetben a Szolgáltatás törlődik az időszak lejártakor, kivéve, ha az Ügyfél manuálisan megújítja a Szolgáltatásokat ezen dátum előtt. Az előfizetési díjak nem téríthetők vissza.

5.8.5. Ha az Ügyfél a Vállalat weboldalán keresztül fizetett elő, ebben az esetben az előfizetését nem fogja tudni az Apple App Store-ban vagy a Google Play Áruházban kezelni. Így, amennyiben az Ügyfél nem szeretné, hogy a szolgáltatás automatikusan megújuljon, úgy az előfizetését manuálisan le kell mondania a Vállalat weboldalán fiókjába való belépéssel, vagy fel kell keresnie ügyfélszolgálatunkat a CertifiedFasting.com online ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁN, és követnie kell az „Előfizetésem kezelése” oldalon leírt utasításokat.

5.8.6. Ha az Ügyfél az előfizetést az Apple App Store-ban vagy a Google Play Áruházban vásárolta meg, az Ügyfél ezen előfizetést csak az Apple vagy Google fiókján keresztül mondhatja le. Az Ügyfél megértette és elfogadja, hogy az alkalmazás törlésével az előfizetés nem kerül lemondásra.

5.8.7. A Szolgáltatások/Termékek végösszege, beleértve az ÁFÁ-t is (ha alkalmazandó), valamint minden további szállítási, postai, és ha alkalmazandó, egyéb költség, látható a Weboldalon a rendelési folyamat során. Az ár számításának módja is látható a Weboldalon a rendelési folyamat során.

5.8.8. Előfizetés esetén a teljes ár a teljes számlázási időszak során fellépő összes költséget tartalmazza.

Visszatérítési és visszafizetési feltételek

6.1. Az alkalmazandó jogszabályok értelmében az Ügyfélnek joga van meggondolni magát, és a kiszállított (átvett) termékeket az elállási határidőn belül visszaküldeni. Az említett jogszabályok azonban kivételt is megállapítanak, amely szerint az áruk visszaküldésének joga nem alkalmazható a Digitális tartalom szolgáltatására vonatkozó Szerződések esetében, amennyiben az ilyen Digitális tartalom szolgáltatása már megkezdődött. Ezért, amennyiben a Digitális tartalmat már a 4.2. és 4.3. pontban jelzettek szerint az Ügyfél rendelkezésére bocsátottuk, az Ügyfél elveszíti a Szerződéstől való elállási jogát.

6.1.1. A Társaság honlapján biztosított garancia értelmében a Megrendelő jogosult a Részvételi díj visszatérítésére, ha a Vásárló bizonyítani tudja a Digitális Tartalom hibáját, és a Távszerződés megkötését követő 24 órán belül teljes visszatérítési kérelmet nyújtott be ügyfélszolgálatunknak. a CertifiedFasting.com online SUPPORT HELP DESK oldalán.

6.2. Visszatérítés a Szolgáltatásokért. A Digitális tartalom és a Szolgáltatások minden ára és díja nem téríthető vissza, kivéve, ha az alábbi pontban kifejezetten másként nem szerepel:

6.2.1. Miután a Digitális tartalmat a 4.2. pontban foglaltak szerint már átadták az Ügyfélnek, az Ügyfél csak akkor jogosult arra, hogy a Vállalattól visszatérítést kapjon, ha az Ügyfél bizonyítja, hogy a Digitális tartalom nem a leírtaknak megfelelő vagy hibás. Ilyen esetekben az Ügyfélnek az elállási határidőn belül kapcsolatba kell lépnie ügyfélszolgálatunkkal a CertifiedFasting.com online ÜGYFÉLSZOLGÁLATON, és részletes információkat kell szolgáltatnia a Vállalat termékhibáját bizonyító információkkal (vizuális bizonyítékot is mellékelve). A Vállalat fenntartja a jogot, hogy díjat számítson fel az Ügyfél által a visszatérítés/visszavonás előtt igénybe vett bármely adminisztratív vagy egyéb szolgáltatás költségeinek fedezésére.

6.2.2. Amint a visszatérítés megtörtént, az Ügyfél többé nem fér hozzá a Vállalat Szolgáltatásaihoz. Minden visszatérítés az eredeti fizetési módra történik. A Szolgáltatások megvásárlásával az Ügyfél elfogadja ezen visszatérítési feltételeket, és lemond minden olyan jogáról, hogy azt bármilyen kérdéssel, ítélettel vagy jogi lépésekkel szemben támassza.

6.3. Ha az Ügyfél az Apple App Store-ban vagy a Google Play Áruházban fizetett elő a Szolgáltatásokra vagy vásárolta meg a Termékeket, a visszatérítéssel és a fizetéssel kapcsolatos bármilyen kérdéssel és/vagy kéréssel kapcsolatban az Ügyfélnek az Apple App Store vagy a Google Play Áruház ügyfélszolgálatával kell kapcsolatba lépnie.

[..]

Panaszok

17.1. A Vállalattal és az Ügyfélnek nyújtott Szolgáltatásokkal kapcsolatos bármilyen panaszt a CertifiedFasting.com online ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁN kell benyújtani.

[..]