FASTING Ltd.

cégjegyzékszámmal 40203389303

székhelye Lastadijas iela 6, LV-1050, Riga, Lettország

 

Általános Szerződési Feltételek

Bevezető

Jelen Általános Szerződési Feltételek („ÁSZF”) határozzák meg az Ön, mint ügyfél, és Vállalatunk közötti kapcsolat feltételeit.

Bármilyen fordítást az angol verzióból csak az Ön kényelmét biztosítunk. A jelen Feltételek angol nyelvű változata közötti jelentésbeli vagy értelmezési eltérések esetén az angol nyelvű változat az irányadó. Az eredeti angol szöveg lesz az egyetlen jogilag kötelező érvényű változat.

1.2. A távolsági szerződéskötés előtt az Ügyfél számára elérhetővé tesszük ezen feltételeket elektronikusan vagy más tartós formátumban. Ha ez észszerűen nem lehetséges, a Vállalat a távolsági szerződéskötés előtt egyértelműen jelzi, hogy ezen feltételeket az Ügyfél hogyan tekintheti meg a Vállalat irodájában, valamint azt is részletezi, hogy ezt az Ügyfél számára ingyenesen elküldi, amint az lehetséges, ha az Ügyfél jelzi ezen igényét.

1.3. AZ ÜGYFÉLRE NÉZVE KÖTELEZŐ, HOGY AZ ALÁBBI FELTÉTELEKET FIGYELMESEN ELOLVASSA ELFOGADÁSUK, ÉS A VÁLLALAT SZOLGÁLTATÁSAINAK HASZNÁLATA ELŐTT. AZ ÜGYFÉL BELEEGYEZIK, HOGY A SZOLGÁLTATÁSOK HASZNÁLATÁVAL EGYÚTTAL KIJELENTI, HOGY AZ ALÁBBI FELTÉTELEKET ELOLVASTA, MEGÉRTETTE, ÉS MAGÁRA NÉZVE KÖTELEZŐ ÉRVÉNYŰNEK TEKINTI. HA NEM EGYETÉRT EL A JELEN FELTÉTELEKNEK SEMMILYEN RÉSZÉVEL, VAGY HA NINCS JOGOSULT, VAGY NEM FOGLALKOZTATÁSA EZEK FELTÉTELEIVEL VALÓ KÖTELEZETTSÉGRE, AKKOR NE TÖLTSE LE AZ ALKALMAZÁST VAGY EGYÉBEN NE HOZZÁ FEL VAGY HASZNÁLJA A SZOLGÁLTATÁST.

1.4. Az Ügyfél számára javasolt továbbá a „Gyakran ismételt kérdések” oldalunkon az ezekre adott válaszaink elolvasása, amelyet a weboldalunk ügyféltámogatás oldalán, illetve mobilalkalmazásunkban is megtalálhatnak.

Meghatározások

2.1. Amennyiben azt az ÁSZF feltételei másképp nem határozzák meg, az ÁSZF-ben nagy kezdőbetűvel írt kifejezései a következő jelentéssel bírnak, beleértve már a bevezetőben is:

(a) Szerződés

jelen ÁSZF-re vonatkozik, amely meghatározza Szolgáltatások és/vagy Termékek értékesítését online a Vállalat és az Ügyfél között.

(b) Ügyfél

a Vállalat Szolgáltatásainak és/vagy Termékeinek vásárlójára vonatkozik, ahogyan azt az ÁSZF meghatározza.

(c) Vállalat

a következő vállalatra vonatkozik: Fasting Ltd., Lettországban 40203389303 cégjegyzékszámmal bejegyzett vállalat, székhelye Lastadijas iela 6, Riga, LV-1050. A Vállalat nyújtja az előfizetéses szolgáltatást, valamint kezeli az Ügyfelek igényeit, ideértve a kapcsolódó Vállalat Áruk és Szolgáltatások visszatérítését és átutalását. A kapcsolódó Vállalat a CertifiedFasting.com.

A Fasting Ltd., Lettországban 40203389303 cégjegyzékszámmal bejegyzett vállalat, székhelye Lastadijas iela 6, Riga, LV-1050 székhelyű vállalat felelős továbbá a Weboldalon és a Mobilalkalmazáson keresztül nyújtott Szolgáltatásokért is.

(d) Ajánlat

arra az ajánlatra vonatkozik, amely alapján ezen Szerződés keretében igénybe veheti az Ügyfél a Vállalat által nyújtott Szolgáltatást vagy Terméket, a Weboldalon vagy Mobilalkalmazáson keresztül.

(e) Adatvédelmi Irányelvek

a Vállalat által a Weboldalon és Mobilalkalmazásban kiadott Adatvédelmi Irányelvekre vonatkozik.

(f) Szolgáltatások

a Vállalat által az Ügyfélnek nyújtott Digitális tartalomra vonatkozik, valamint tartalmazza a Weboldal vagy Mobilalkalmazás elérésének lehetőségét is, beleértve az ott megjelenő információkat, szöveget és képeket is.

(g) Digitális tartalom

online, a Vállalat által értékesített személyre szabott digitális étrendre, és/vagy az időről időre értékesített digitális tartalomra vonatkozik.

(h) Termékek

fizikai formában, a Vállalat által értékesített étrendkiegészítőkre és/vagy más termékekre vonatkozik.

(i) Távolsági szerződés

a Vállalat és Ügyfél között létrejövő szerződés, amely Digitális tartalom és/vagy Termékek távolsági értékesítését teszi lehetővé az e célból létrehozott keretrendszeren keresztül.

(j) Weboldal

a Vállalat által üzemeltetett weboldalra vonatkozik, amely a www.certifiedfasting.com címen érhető el.

(k) Mobilalkalmazás

a CertifiedFasting.com mobilalkalmazására vonatkozik, amelyet az Ügyfél az App Store-ból és/vagy a Play Áruházból tölthet le.

(l) Részvételi díj

az egyéni, digitális étrend díjára vonatkozik. A Részvételi díj az Ügyfél által elfogadott Ajánlat típusától függ, amely lehet egyszeri fizetésű, vagy előfizetési díj is.

(m) Elállási időszak

Az Ügyfél által a Távolsági szerződéstől való elállás időperiódusára vonatkozik, amely akkor van érvényben, amennyiben az Ügyfél még nem kezdte el a Távolsági szerződés teljesítését (azaz nem érte el és nem használta a tartalmat), valamint az elállási időkeretet nem lépte túl. Az elállási időszak 14 (tizennégy) nap az Európai Unió állampolgárainak, és 5 (öt) nap az Európai Unión kívüli állampolgároknak, amely a Távolsági szerződés elfogadásának napján, vagy a releváns Termékek kézhezvételének napján kezdődik.

(n) Ügyfélszolgálat

Egy online Ügyfélszolgálati központra vonatkozik, ahol az Ügyfél választ kaphat kérdéseire és kérelmeket küldhet be. Az Ügyfélszolgálat ezen az oldalon érhető el: https://helpdesk.certifiedfasting.com/cf_hu_app.

Az Ajánlat elküldése

3.1. A Vállalat az Ügyfél számára egy Ajánlat elfogadását teszi lehetővé.

3.2. Előfordulhat, hogy bizonyos információkat kérünk az Ügyféltől, mielőtt az Ajánlatot megkapná, a felajánlott lehetőségek közül kell választania, illetve be kell írnia a kért adatokat. Az Ügyfélnek a kért adatok megadásakor ügyelnie kell arra, hogy azok a valóságot tükrözzék, valamint mindenre kiterjedőek legyenek.

3.3. Az Ügyfél ajánlatot kap (beleértve a jelen ASF 3.2. pontjában meghatározott információk benyújtását is), amely a következőkre vonatkozóan tartalmaz információkat:

3.3.1. a releváns Szolgáltatások és/vagy Termékek árát;

3.3.2. fizetési lehetőségeket: bankkártyás, illetve más elérhető fizetési formák;

3.3.3. egyéb információkat, amelyet a Vállalat fontosnak tart megjeleníteni az Ajánlatban.

3.4. Az Ajánlat elfogadása

3.4.1. Az Ügyfél elfogadja az Ajánlatot a jelen Szerződés megkötésére, miután elfogadta a Vállalat Általános Szerződési Feltételeit.

3.4.2. Az Ügyfél a Vállalat által a Weboldalon vagy Mobilalkalmazáson keresztül az Ügyfélnek nyújtott releváns Szolgáltatások és/vagy Áruk Ajánlatát a vásárlási eseményhez vezető Ajánlatok elfogadása művelet gombra kattintva fogadja el. Az Ajánlatok elfogadása művelet gomb az Ajánlat típusától függően számos módon felcímkézhető, beleértve, de nem kizárólagosan az "EGYETÉRTEM", "ELFOGADOM", "FRISSÍTÉS" vagy egy hasonló címkét. Az Ajánlat feltételei kötelező érvényűek, és az Ügyfél az Ajánlat elfogadásával elfogadja azokat.

3.4.3. Az Ügyfél az Ajánlat elfogadásakor felhatalmazza a Társaságot, hogy a fizetési összeget az Ügyféltől számítsa fel.

Távolsági szerződés

4.1. A Távolsági szerződés akkor lép érvénybe, amikor az Ügyfél elfogadta a szerződést a 3.4.1-es pontban leírtak alapján.

4.2. Mivel az Ügyfél az Ajánlatot elektronikusan fogadja el, a Vállalat azonnal elkezdi a megfelelő Szolgáltatás, Digitális tartalom vagy Termék nyújtását, olyan módon, amint az az Ajánlatban szerepel.

4.3. AMENNYIBEN AZ ÜGYFÉL ÉS VÁLLALAT KÖZÖTT LÉTREJÖVŐ SZERZŐDÉS DIGITÁLIS TARTALOMRA IRÁNYUL, AZ ÜGYFÉL LEMOND A SZERZŐDÉSTŐL VALÓ ELÁLLÁSHOZ VALÓ JOGÁRÓL.

4.4. A Vállalat minden észszerű lépést megtesz annak érdekében, hogy a Szolgáltatások megfelelően üzemeljenek, azonban a Szolgáltatások az internetre alapulva érhetőek el, így egyéb szolgáltatások és a Vállalaton kívül álló szolgáltatók is befolyásolhatják annak elérhetőségét. A Vállalat Szolgáltatásainak használatával az Ügyfél elfogadja, hogy a Vállalat nem tudja garantálni a Szolgáltatások megszakítás nélküli, hiba nélküli elérhetőségét, valamint azt, hogy a tartalmazott információk nem tartalmaznak vírusokat, hackereket, nem lesz előre be nem jelentett leállás vagy egyéb hiba. Az Ügyfél egymaga viseli a Szolgáltatások használatával vagy letöltésével járó ilyen jellegű kockázatokat.

4.5. Időről időre, a Vállalat a nyújtott Szolgáltatásokon módosíthat, kiterjeszthet és javíthat, az Ügyfél előzetes tájékoztatása nélkül. Továbbá bármikor megszüntethetjük az adott Szolgáltatások egy részének vagy egészének nyújtását, vagy leállíthatjuk a Szolgáltatás néhány funkcióját. A Szolgáltatások bármilyen módosítását vagy megszüntetését saját belátásunk szerint, az Ügyféllel szembeni folyamatos kötelezettség vagy felelősség nélkül hajtjuk végre, és a Szolgáltatások Ügyfél általi használata nem jogosítja fel az Ügyfelet a Szolgáltatások folyamatos nyújtására vagy elérhetőségére.

4.6. Az Ügyfél továbbá beleegyezik abba, hogy:

4.6.1. nem férhet hozzá a Szolgáltatásainkhoz (beleértve a Termékek vásárlását is), amennyiben nem érte el a 18. betöltött életévét;

4.6.2. megakadályozza, hogy 18 éven aluli gyermekek hozzáférhessenek a Szolgáltatásokhoz. Az Ügyfél teljes felelősséget vállal a Szolgáltatások kiskorúak általi illetéktelen használatáért.

Fizetés

5.1. Az Ajánlatban megjelölt érvényességi ideje alatt a Társaság fenntartja a jogot a Szolgáltatások és/vagy Áruk árváltoztatására.

5.2. Az Ügyfél beleegyezik, hogy:

5.2.1. minden további költséget, díjat, terhelést, vonatkozó adót és egyéb költséget megtérít, amely az Ügyfélnél felmerül;

5.2.2. a Szolgáltatásokat és/vagy termékeket érvényes bankkártyával vagy más módon vásárolja meg;

5.2.3. a Vállalat számára valós és teljes körű információt szolgáltat a vásárlási űrlap kitöltésekor. Amennyiben a Vállalat feltárja, hogy az Ügyfél által megadott adatok bármelyike helytelen vagy hiányos, a Vállalat fenntartja a jogot az Ügyfél fizetésének egyoldalú elutasítására, az Ügyfél pedig lemond a kifizetett összeg visszatérítésének lehetőségéről.

5.2.4. Az Ügyfél felhatalmazza a Társaságot a későbbi Szolgáltatások vásárlásának kényelme érdekében, hogy a kártyaadatok újbóli megadása nélküli fizetési engedélyezési lehetőséggel megterhelje az Ügyfél által a 3.3. pontban megjelölt módon elfogadott fizetési összeget. és 3.4.

5.3. Miután az Ügyfelet átirányítottuk a harmadik fél fizetési szolgáltatóhoz, a veszteségek vagy károk felmerülésének kockázata az Ügyfelet és/vagy a harmadik fél szolgáltatást terheli. Az Ügyfél online bankkártyás vagy hitelkártyás fizetését a vállalat felé egy harmadik fél fizetési szolgáltató dolgozza fel, és a fizetéshez használt érzékeny adatok egyikét sem a Vállalat tárolja vagy használja fel. A Vállalat nem tehető felelőssé semmilyen fizetési problémáért vagy egyéb vitáért, ami a harmadik fél fizetési szolgáltató használatából fakad. A Vállalat a harmadik fél fizetési szolgáltatót időről időre megváltoztathatja.

A Vállalat több fizetési szolgáltatóval működik együtt, többek között, de nem kizárólagosan: Stripe Inc. PayHealth Inc., Adyen NV, PayPal Holdings, Inc.

5.4. Minden díj és költség az adott Weboldalon megjelenített valutában értendő.

5.5. Minden Termék a Vállalat tulajdonát képzi, amíg a teljes összeg kiegyenlítésre nem került. A megadott ár a rendelés leadásakor rögzítésre kerül. A szállítási költség és egyéb tranzakciós díjak a vásárlás előtt megerősítésre kerülnek. Amennyiben Ön 18 év alatti, úgy szülői engedéllyel vásárolhat csak a Vállalattól.

5.6. Minden, a Vállalaton keresztül történő tranzakciót egy dedikált harmadik fél fizetési szolgáltató dolgoz fel, amely garantálja az Ön védelmét. A kártyaadatokat nem tárolják, minden kártyaadat SSL-titkosítással kerül kommunikálásra. Kérjük, olvassa el a tranzakcióhoz választott fizetési szolgáltató általános szerződési feltételeit, mivel a szolgáltató a felelős a létrejövő tranzakcióért.

5.7. Visszafizetési igényével vagy panaszával kérjük, forduljon a CertifiedFasting.com online ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁHOZ.

5.8. Annak érdekében, hogy az Ügyfél megszakítás nélkül élvezhesse a Szolgáltatásokat, a Szolgáltatások automatikusan megújulnak.

5.8.1. Az alábbi pontban ismertetettek kivételével AZ AUTOMATIKUS MEGÚJULÁS AUTOMATIKUSAN MEGÚJÍTJA AZ ADOTT SZOLGÁLTATÁST A PERIÓDUS LEJÁRTÁVAL, A LEGUTOLSÓ SZOLGÁLTATÁSI PERIÓDUSSAL MEGEGYEZŐ IDŐTARTAMIG. Például, ha az Ügyfél utolsó szolgáltatási időtartama egy év, a megújított időszak is jellemzően egy év lesz.

5.8.2. Amennyiben az Ügyfél nem mondja el az előfizetést, a Vállalat automatikusan megújítja az adott szolgáltatást a megújítás érkezésekor.

5.8.3. A Társaság időről időre módosíthatja az előfizetési terveket és a Szolgáltatások árát. A megújításokért a Vállalat aktuális díjszabása alapján számíthatók fel, amely az Ügyfél tudomásul veszi és elfogadja, hogy magasabb (amelyről az Ügyfelet előzetesen értesítjük) vagy alacsonyabb lehet az eredeti szolgáltatási időszak díjainál. Kiegyenlítetlen fizetés esetén a Szolgáltatónak jogában áll késedelmi kötbért felszámítani egy havi előfizetési díj összegében. A Társaság a Szolgáltatás árát több részletben is felszámíthatja, ha a teljes terhelés sikertelen.

5.8.4. HA AZ ÜGYFÉL NEM KÉRI A SZOLGÁLTATÁS AUTOMATIKUS MEGÚJÍTÁSÁT, úgy az előfizetését legalább a jelenlegi időszak lejárta előtt 48 órával le kell mondania, ebben az esetben a Szolgáltatás törlődik az időszak lejártakor, kivéve, ha az Ügyfél manuálisan megújítja a Szolgáltatásokat ezen dátum előtt. Az előfizetési díjak nem téríthetők vissza.

5.8.5. Ha az Ügyfél a Vállalat weboldalán keresztül fizetett elő, ebben az esetben az előfizetését nem fogja tudni az Apple App Store-ban vagy a Google Play Áruházban kezelni. Így, amennyiben az Ügyfél nem szeretné, hogy a szolgáltatás automatikusan megújuljon, úgy az előfizetését manuálisan le kell mondania a Vállalat weboldalán fiókjába való belépéssel, vagy fel kell keresnie ügyfélszolgálatunkat a CertifiedFasting.com online ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁN, és követnie kell az „Előfizetésem kezelése” oldalon leírt utasításokat.

5.8.6. Ha az Ügyfél az előfizetést az Apple App Store-ban vagy a Google Play Áruházban vásárolta meg, az Ügyfél ezen előfizetést csak az Apple vagy Google fiókján keresztül mondhatja le. Az Ügyfél megértette és elfogadja, hogy az alkalmazás törlésével az előfizetés nem kerül lemondásra.

5.8.7. A Szolgáltatások/Termékek végösszege, beleértve az ÁFÁ-t is (ha alkalmazandó), valamint minden további szállítási, postai, és ha alkalmazandó, egyéb költség, látható a Weboldalon a rendelési folyamat során. Az ár számításának módja is látható a Weboldalon a rendelési folyamat során.

5.8.8. Előfizetés esetén a teljes ár a teljes számlázási időszak során fellépő összes költséget tartalmazza.

Visszatérítési és visszafizetési feltételek

6.1. Az alkalmazandó jogszabályok értelmében az Ügyfélnek joga van meggondolni magát, és a kiszállított (átvett) termékeket az elállási határidőn belül visszaküldeni. Az említett jogszabályok azonban kivételt is megállapítanak, amely szerint az áruk visszaküldésének joga nem alkalmazható a Digitális tartalom szolgáltatására vonatkozó Szerződések esetében, amennyiben az ilyen Digitális tartalom szolgáltatása már megkezdődött. Ezért, amennyiben a Digitális tartalmat már a 4.2. és 4.3. pontban jelzettek szerint az Ügyfél rendelkezésére bocsátottuk, az Ügyfél elveszíti a Szerződéstől való elállási jogát.

6.1.1. A Társaság honlapján biztosított garancia értelmében a Megrendelő jogosult a Részvételi díj visszatérítésére, ha a Vásárló bizonyítani tudja a Digitális Tartalom hibáját, és a Távszerződés megkötését követő 24 órán belül teljes visszatérítési kérelmet nyújtott be ügyfélszolgálatunknak. a CertifiedFasting.com online SUPPORT HELP DESK oldalán.

6.2. Visszatérítés a Szolgáltatásokért. A Digitális tartalom és a Szolgáltatások minden ára és díja nem téríthető vissza, kivéve, ha az alábbi pontban kifejezetten másként nem szerepel:

6.2.1. Miután a Digitális tartalmat a 4.2. pontban foglaltak szerint már átadták az Ügyfélnek, az Ügyfél csak akkor jogosult arra, hogy a Vállalattól visszatérítést kapjon, ha az Ügyfél bizonyítja, hogy a Digitális tartalom nem a leírtaknak megfelelő vagy hibás. Ilyen esetekben az Ügyfélnek az elállási határidőn belül kapcsolatba kell lépnie ügyfélszolgálatunkkal a CertifiedFasting.com online ÜGYFÉLSZOLGÁLATON, és részletes információkat kell szolgáltatnia a Vállalat termékhibáját bizonyító információkkal (vizuális bizonyítékot is mellékelve). A Vállalat fenntartja a jogot, hogy díjat számítson fel az Ügyfél által a visszatérítés/visszavonás előtt igénybe vett bármely adminisztratív vagy egyéb szolgáltatás költségeinek fedezésére.

6.2.2. Amint a visszatérítés megtörtént, az Ügyfél többé nem fér hozzá a Vállalat Szolgáltatásaihoz. Minden visszatérítés az eredeti fizetési módra történik. A Szolgáltatások megvásárlásával az Ügyfél elfogadja ezen visszatérítési feltételeket, és lemond minden olyan jogáról, hogy azt bármilyen kérdéssel, ítélettel vagy jogi lépésekkel szemben támassza.

6.3. Ha az Ügyfél az Apple App Store-ban vagy a Google Play Áruházban fizetett elő a Szolgáltatásokra vagy vásárolta meg a Termékeket, a visszatérítéssel és a fizetéssel kapcsolatos bármilyen kérdéssel és/vagy kéréssel kapcsolatban az Ügyfélnek az Apple App Store vagy a Google Play Áruház ügyfélszolgálatával kell kapcsolatba lépnie.

6.4. Kiszállított Termékek visszatérítése

6.4.1. Abban az esetben, ha a 6.5. pont nem alkalmazható, az Ügyfél csak akkor jogosult a Termékek árának visszatérítésére a Vállalattól, ha az Ügyfél bizonyítja, hogy a Termékek nem a leírtaknak megfelelőek vagy hibásak. Ilyen esetekben az Ügyfélnek az elállási időszakon belül kapcsolatba kell lépnie ügyfélszolgálatunkkal a CertifiedFasting.com online ÜGYFÉLSZOLGÁLATON, és részletes információkat kell szolgáltatnia, amelyek bizonyítják a Vállalat Termékeinek hibáját (vizuális bizonyítékkal együtt).

6.4.2. Minden visszatérítés az eredeti fizetési módra vonatkozik. A Szolgáltatások megvásárlásával az Ügyfél elfogadja ezen visszatérítési feltételeket, és lemond minden olyan jogáról, hogy azt bármilyen kérdéssel, ítélettel vagy jogi lépésekkel szemben támassza.

6.5. Kiszállított termékek visszaküldése. Egészségügyi és higiéniai okokból az Ügyfélnek joga van meggondolni magát és a kiszállított (átvett) Termékeket az Elállási időszakon belül visszaküldeni, kizárólag az alábbi eljárás betartása mellett:

6.5.1. Az Ügyfél a CertifiedFasting.com online ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁN keresztül és a Termékek visszaküldése előtt az elállási időszakon belül benyújtotta a Vállalathoz a Termékek visszaküldésére vonatkozó kérését.

6.5.2. Indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb az elállási időszakon belül visszaküldte a Terméket a Vállalatnak. A visszaküldés költségei az Ügyfelet terhelik.

6.5.3 A Termék eredeti csomagolásban, bontatlanul, újraértékesítésre alkalmas állapotban van.

6.5.4. A visszaküldött termékek átvételét és megvizsgálását követően a Vállalat legkésőbb attól a naptól számított 30 (harminc) napon belül, amikor a Vállalat az árut visszakapja, visszatéríti az Ügyfél által a Termékekért fizetett árat (beleértve a szállítási költséget is).

6.5.5. A Vállalatnak minden esetben joga van felfüggeszteni az Ügyfél visszatérítését mindaddig, amíg a Vállalat vissza nem kapja és meg nem vizsgálja a Termékeket.

A fizikai termékek szállítási címe visszaküldés esetén:

A cég visszaküldési címe: Fasting Ltd., Lettországban 40203389303 cégjegyzékszámmal bejegyzett vállalat, székhelye Lastadijas iela 6, Riga, LV-1050.

Szellemi tulajdonjogok

7.1. Minden szellemi tulajdonjog, beleértve, de nem kizárólagosan a szerzői jogokat, formatervezési jogokat, védjegyjogokat, szabadalmi jogokat és minden egyéb, a Szolgáltatásokban és a Szolgáltatásokkal kapcsolatos tartalmakban lévő vagy azokhoz kapcsolódó tulajdonjog a Vállalat tulajdonát képezi.

7.2. Az Ügyfélnek tilos a Szolgáltatásokat, beleértve, de nem kizárólagosan a Vállalat által szállított és/vagy biztosított digitális tartalmakat részben vagy egészben reprodukálni, közzétenni a Vállalat előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül.

7.3. Az Ügyfél ezennel örökös, visszavonhatatlan, világméretű, teljes mértékben kifizetett és jogdíjmentes, nem kizárólagos engedélyt ad a Vállalatnak (beleértve a (többszintű) allicencelés és harmadik félre történő átruházás jogát) a Felhasználói tartalmak (a Felhasználói védjegyek kivételével), valamint az azokból módosított és származékos munkák sokszorosítására, terjesztésére, előadására és megjelenítésére (nyilvánosan vagy más módon), származékos művek létrehozására, adaptálására, módosítására és egyéb módon történő felhasználására, elemzésére és hasznosítására bármilyen jelenleg ismert vagy a jövőben felfedezett módon. A vonatkozó jogszabályok által megengedett mértékben az Ügyfél ezennel lemond a Felhasználói tartalomhoz fűződő erkölcsi jogairól. „Felhasználói tartalom”: a Felhasználói védjegyek, közlések, képek, írások, kreatív alkotások, hangok, valamint minden olyan anyag, adat és információ, amelyet az Ügyfél a Szolgáltatásokon keresztül feltölt, továbbít vagy beküld, vagy amelyet más felhasználók töltenek fel vagy továbbítanak. Bármely Felhasználói tartalom feltöltésével, továbbításával vagy benyújtásával az Ügyfél megerősíti, kijelenti és garantálja, hogy az ilyen Felhasználói tartalom és annak feltöltése, továbbítása vagy benyújtása (a) pontos és nem bizalmas; (b) nem sérti az alkalmazandó törvényeket, szerződéses korlátozásokat vagy más harmadik fél jogait, és hogy az Ügyfél rendelkezik bármely harmadik fél engedélyével, akinek személyes adatait vagy szellemi tulajdonát a Felhasználói tartalom tartalmazza vagy megtestesíti; és (c) mentes vírusoktól, reklámprogramoktól, kémprogramoktól, férgektől vagy más rosszindulatú kódoktól.

7.4. A jelen ÁSZF egyetlen része sem értelmezhető a Szolgáltatásokkal vagy a Szolgáltatásokkal kapcsolatos tartalommal kapcsolatos szellemi tulajdonjogok átruházásaként, kivéve az alábbi 8.1. pontban kifejezetten meghatározott eseteket.

Digitális tartalmak használata

8.1. Minden, a 7.1. pontban meghatározott és a Digitális tartalomhoz kapcsolódó szellemi tulajdonjog a Vállalat tulajdonát képezi. A Digitális tartalom a jelen 8. pont értelmében licencelésre kerül, és nem értékesítésre. Az Ügyfél csak egy nem kizárólagos, nem átruházható és nem továbbadható licencet kap, a jelen Szerződés feltételeinek megfelelően, a Vállalat által az Ügyfélnek biztosított bármely Digitális tartalom használatára (kizárólag az Ügyfél egyéni használatára).

8.2. A licenc időtartama a Digitális tartalom átvételétől számított 5 évre szól, kivéve, ha a jelen ÁSZF-nek megfelelően korábban felfüggesztik vagy megszüntetik.

8.3. Hacsak kifejezetten másként nem rendelkezik, a digitális tartalom kizárólag személyes és nem használható kereskedelmi célra.

8.4. Az Ügyfél nem jogosult a Digitális tartalmat szerkeszteni, sokszorosítani, továbbítani vagy kölcsönadni, illetve harmadik fél számára hozzáférhetővé tenni, vagy bármilyen más, a Vállalat által biztosított licenc hatályán túlmutató cselekményre felhasználni.

8.5. A Vállalat jogosult a szellemi tulajdonjogok érvényesítése céljából korlátozni a licenc hatályát, illetve a Digitális tartalom felhasználására szolgáló eszközök számát vagy típusait.

8.6. Ha az Ügyfél megsérti ezt a pontot, a Vállalat jogosult felfüggeszteni az érintett digitális tartalomhoz való hozzáférést, eközben fenntartva azon jogát is, hogy a Vállalat az Ügyféltől a jogsértés következtében vagy azzal összefüggésben elszenvedett veszteséget, beleértve a felmerült költségeket is rajta behajthatja.

Digitális tartalom értékesítése

9.1. Az Ügyfélnek tilos a Digitális tartalmat vagy a Digitális tartalom másolatát eladni, eladásra kínálni, megosztani, bérbe adni vagy kölcsönadni.

Adatvédelmi Irányelvek

10.1. Az Ügyfél személyes adatainak feldolgozását az Adatvédelmi irányelvek szabályozzák. Javasoljuk, hogy az Ügyfél nyomtassa ki és őrizze meg az Adatvédelmi irányelvek egy példányát a jelen Általános Szerződési Feltételekkel együtt.

Felelősség

11.1. A felek mentesülnek az ÁSZF nem teljesítéséért való felelősség alól, ha bizonyítják, hogy az ÁSZF-et vis maior miatt nem teljesítették. A Vállalat különösen nem felel a vis maior, lázadás, háború, természeti események vagy más, a Vállalat felelőssége alá nem tartozó események (pl. sztrájk, kizárás, közlekedési fennakadások, belföldi vagy külföldi magas szintű hatóságok adminisztratív intézkedései) által okozott károkért. Az Ügyfélnek az ilyen körülmények bekövetkezésétől számított 30 naptári napon belül írásban értesítenie kell a vis maior bekövetkezését, amely megakadályozza a jelen ÁSZF teljesítését. A Vállalat a vis maior bekövetkezéséről e-mailben, illetve lehetőség szerint a Weboldalon vagy a mobilalkalmazáson keresztül tájékoztatja az Ügyfelet.

11.2. A Vállalat felelőssége a közvetlen veszteségekre korlátozódik, hacsak az alkalmazandó jogszabályok másként nem rendelkeznek.

11.3. A Vállalat által nyújtott Szolgáltatások és/vagy Termékek jellegéből adódóan, és mivel a Vállalat nem tudja ellenőrizni, hogy az Ügyfél betartja-e a megadott használati utasításokat, a Vállalat nem vállal garanciát a Szolgáltatások és/vagy Termékek használatából származó eredményekre vagy kimenetelre.

11.4. Felelős vállalat: 1) A CertifiedFasting.com a Weboldal és a Mobilalkalmazás adminisztrátora és a Szolgáltatások szolgáltatója, 2) A CertifiedFasting.com továbbá a vállalat, aki a Társvállalatok tekintetében is felelős az előfizetéses szolgáltatások kezeléséért, a Szolgáltatások és Termékek fizetéséért, visszatérítésekért és visszautalásokért.

11.5. A Szolgáltatások használata során az Ügyfél olyan más weboldalakra vagy mobilalkalmazásokra mutató linkeket kaphat, amelyek nem a Vállalat tulajdonában és/vagy ellenőrzése alatt állnak. Az Ügyfél tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Vállalat nem felelős az ilyen weboldalak vagy mobilalkalmazások elérhetőségéért. Továbbá a Vállalat nem felelős és nem vállal felelősséget az ilyen linkeken keresztül elérhető tartalmakért, reklámokért, termékekért vagy egyéb anyagokért, és ezért az Ügyfél elfogadja, hogy a Vállalat sem közvetlenül, sem közvetve nem vállal felelősséget semmilyen kárért vagy veszteségért, amelyet az ilyen weboldalakon vagy mobilalkalmazásokon elérhető vagy azokon keresztül elérhető tartalmak, áruk, szolgáltatások használata vagy azokra való támaszkodás okozott vagy állítólagosan okozott.

Orvosi felelősségi nyilatkozat

12.1. MIELŐTT KIPRÓBÁLNÁ AZ ÉTKEZÉSI TERVET ÉS/VAGY A VÁLLALAT ÁLTAL KÍNÁLT TERMÉKEKET, AZ ÜGYFÉL EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTÁT AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÓJÁNAK KELL ÉRTÉKELNIE, VAGY KONZULTÁLNIA KELL AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÓVAL.

12.2. A szolgáltatás a programban való részvétel, amely az egészséges életmóddal és táplálkozással kapcsolatos információkat tartalmaz. A Weboldalon közzétett információk tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakszerű orvosi tanácsadást, diagnózist vagy kezelést. Ha az Ügyfél aggódik a Szolgáltatáson keresztül kapott információk miatt, vagy kérdései vannak saját egészségével kapcsolatban, az Ügyfélnek orvoshoz vagy más egészségügyi szolgáltatóhoz kell fordulnia. Az Ügyfél saját felelősségére és kockázatára használja a Szolgáltatást.

Jogosultság

13.1. A Szolgáltatások csak olyan személyek számára érhetőek el, akik az uniós jog szerint jogilag kötelező erejű szerződéseket köthetnek, ezért az Ügyfél megerősíti, hogy legalább 18 éves. Ha az Ügyfél olyan személy nevében veszi igénybe a Szolgáltatásokat, aki nem 18 éves, az Ügyfél megerősíti, hogy ő az adott személy törvényes képviselője, és felelős azért, hogy az adott személy megfeleljen a jelen ÁSZF-nek, és kártalanítja a Vállalatot minden olyan veszteségért vagy kárért, amelyet a Vállalat a jelen ÁSZF be nem tartása miatt szenved el.

Érvényesség és megszűnés

14.1. A Szerződés azt követően lép hatályba, hogy az Ügyfél elfogadja, és elektronikus úton kifejezi beleegyezését, hogy a jelen Szerződést betartja, és határozatlan ideig, annak felmondásáig hatályban marad.

14.2. A Vállalat bármikor felmondhatja az Ügyféllel fennálló kapcsolatot az alábbi esetekben: (1) az Ügyfél nem ért egyet a Szerződéssel; (2) az Ügyfél a Szerződés bármely pontját megszegi; (3) az Ügyfél nem adja meg a Vállalat által kért információkat és/vagy helytelen és/vagy nem teljes körű információkat szolgáltat. A fentiek ellenére a törvényes felmondási jogokat ez nem érinti.

Változások az ÁSZF-ben

15.1. A jelen ÁSZF, az Adatvédelmi Irányelvek és az esetlegesen alkalmazandó további feltételek és kikötések változhatnak. A Vállalat fenntartja a jogot, hogy időről időre módosítsa és frissítse az ÁSZF-et, és az ilyen módosítások a Vállalat weboldalán vagy mobilalkalmazásában történő közzétételt követően azonnal hatályba lépnek.

15.2. A Vállalat a közelgő változásokról az Ügyfelet az Ügyfél által megadott elsődleges e-mail címen, illetve a Weboldalon vagy a mobilalkalmazáson keresztül küldött értesítéssel tájékoztathatja.

15.3. Az Ügyfél tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Szolgáltatások folytatólagos használata és a Szolgáltatásokhoz való hozzáférés az ÁSZF közzétett frissítéseit követően azt jelenti, hogy az Ügyfél önként elfogadja az ÁSZF frissített rendelkezéseit. Ha az Ügyfél nem ért egyet a frissített ÁSZF-ek betartásával, nem használhatja (vagy nem folytathatja) a Szolgáltatások használatát.

Kommunikáció

16.1. Általában a Vállalat előnyben részesíti a kommunikációt a CertifiedFasting.com online ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁN történő támogatási kérések elfogadásával, és a kérésekre e-mailben válaszol. A jelen ÁSZF elfogadásával az Ügyfél elfogadja, hogy a kommunikáció a CertifiedFasting.com online ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁN történő támogatási kérések benyújtásával történik, és a kérések e-mailben kerülnek megválaszolásra. Ebből a célból az Ügyfélnek rendelkeznie kell érvényes e-mail címmel, és azt meg kell adnia a 3.2. pontban meghatározott szükséges információk kitöltésekor. A Vállalat a jelen Megállapodással vagy Szolgáltatásokkal kapcsolatos információkat a Weboldalon vagy a Mobilalkalmazásban is közzéteheti. Az Ügyfélnek rendszeresen és gyakran ellenőriznie kell az e-mail üzeneteit, valamint a Weboldalon vagy a Mobilalkalmazásban közzétett információkat. Az e-mailek további információkra és dokumentumokra mutató linkeket tartalmazhatnak.

16.2. Amennyiben az alkalmazandó jogszabályok előírják az információk tartós adathordozón történő rendelkezésre bocsátását, a Vállalat vagy egy csatolmányt tartalmazó e-mailt küld az Ügyfélnek, vagy a letöltési funkcióval ellátott Szolgáltatásokra utaló értesítést küld az Ügyfélnek, hogy az ilyen információkat és dokumentumokat tartósan megőrizhesse a későbbi hivatkozás céljából. Az Ügyfél köteles megőrizni a Társaságtól érkező valamennyi közlemény másolatát.

16.3. Az Ügyfél kérheti ezen ÁSZF vagy bármely más szerződéses dokumentum másolatát, ha kapcsolatba lép ügyfélszolgálatunkkal a CertifiedFasting.com online ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁN.

16.4. Az Ügyféllel való kommunikáció angol nyelven történik, kivéve, ha a Vállalat és az Ügyfél más nyelven történő kommunikációban állapodnak meg.

16.5. Az Ügyfél bármikor felveheti a kapcsolatot a Vállalattal, ha a CertifiedFasting.com online ÜGYFÉLSZOLGÁLATUNKON kapcsolatba lép velünk.

Panaszok

17.1. A Vállalattal és az Ügyfélnek nyújtott Szolgáltatásokkal kapcsolatos bármilyen panaszt a CertifiedFasting.com online ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁN kell benyújtani.

17.2. Az Ügyfélnek nyújtott Termékekkel kapcsolatos bármilyen panaszt az ügyfélszolgálatunkkal való kapcsolatfelvétel útján kell kezelni a CertifiedFasting.com online ÜGYFÉLSZOLGÁLATON.

17.3. A Termékekkel és Szolgáltatásokkal kapcsolatos előfizetésekkel, visszatérítésekkel és visszaküldésekkel kapcsolatos panaszokat a CertifiedFasting.com online ÜGYFÉLSZOLGÁLATUNKKAL való kapcsolatfelvétel útján kell kezelni.

17.4. Panasz benyújtásával az Ügyfélnek egyértelműen jeleznie kell, hogy panaszt nyújt be, és meg kell jelölnie a panaszra vonatkozó indokokat és körülményeket. A Társaság a panasz beérkezését visszaigazoló értesítést küld az Ügyfélnek arra az e-mail címre, ahonnan a panasz beérkezett. A panaszt megvizsgáljuk, és a vonatkozó panasz beérkezésének napjától számított 14-30 naptári napon belül válaszolunk az Ügyfélnek.

17.5. Az ügyfél kéréseit (panaszait) a Vállalat díjmentesen elemzi.

17.6. Ha a Vállalat válasza az Ügyfél panaszára nem elégíti ki az Ügyfelet, vagy arra nem érkezik válasz, az Ügyfélnek joga van a szabályozó intézményekhez vagy bírósághoz fordulni.

Egyéb

18.1. Az Ügyfelen kívül más személyt a jelen ÁSZF alapján semmilyen jog nem illeti meg.

18.2. Az Ügyfél nem ruházhatja át a Szerződésből eredő jogait harmadik félre a Vállalat előzetes hozzájárulása nélkül. A Vállalat saját belátása szerint a Szerződésből eredő jogait és kötelezettségeit részben vagy egészben bármely harmadik félre átruházhatja.

18.3. A jelen ÁSZF alapján vagy egyébként a Szolgáltatásokkal kapcsolatban felmerülő bármely jogvitát Lettország bíróságai előtt kell megindítani, kivéve, ha azt az alkalmazandó jogszabályok tiltják.

18.4. Ha a jelen ÁSZF bármely részét az illetékes bíróság érvénytelennek, jogellenesnek vagy végrehajthatatlannak találja, akkor az ilyen részt el kell választani az ÁSZF többi részétől, amely továbbra is érvényes és végrehajtható marad a törvény által megengedett legteljesebb mértékben.

Adatvédelmi Irányelvek

19.1. Jelen Adatvédelmi Irányelvek ismertetik, hogy a Fasting Ltd., Lettországban 40203389303 cégjegyzékszámmal bejegyzett vállalat, székhelye Lastadijas iela 6, Riga, LV-1050, miként dolgozza fel személyes adatait Szolgáltatások nyújtása és a Weboldal üzemeltetése során.

19.2. A személyes adatok kezelője a Fasting Ltd., Lettországban 40203389303 cégjegyzékszámmal bejegyzett vállalat, székhelye Lastadijas iela 6, Riga, LV-1050.

19.3. Milyen személyes adatokat dolgozunk fel?

19.3.1. Személyes adatait többféle célból is feldolgozhatjuk, például a Szolgáltatásokra való regisztrációja során, a profiljával kapcsolatos tevékenységek végzésekor, illetve Weboldalunk meglátogatásakor. Néhány esetben a Szolgáltatás nyújtásához szükséges a személyes adatok feldolgozása. Más esetekben, amikor a feldolgozásuk nem kötelező, ezt úgy jelezzük, hogy választási lehetőséget kínálunk Önnek, hogy adatait megadja-e nekünk.

19.3.2. Az Ön által a Weboldalon a súlycsökkentő teszt kitöltésekor megadott információkat nem tároljuk vagy rögzítjük informatikai rendszereinkben.

19.4. A Szolgáltatásokra regisztráló új és meglévő felhasználók azonosításához, a meglévő fiókjához való hozzáféréshez, a profil kezeléséhez kezeljük vezeték- és keresztnevét, e-mail címét, telefonszámát, nemét, életkorát, fizetési adatait, valamint egyéb, Ön által a regisztráció során megadott adatokat.

Személyes adatok kategóriája

Adatkezelés jogalapja

Tárolás időtartama

E-mail cím, telefonszám, vezeték- és keresztnév, életkor, nem, fizetési mód típusa, fizetés dátuma és összege a kért Szolgáltatásnak megfelelően.

Az adatfeldolgozás az Ön és köztünk fennálló, a Szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés teljesítéséhez szükséges.

Az adatokat addig tároljuk, amíg Ön a Szolgáltatások regisztrált felhasználója és a Szolgáltatások díját kifizette. Ha Ön profiljának törlése mellett dönt, egyes adatait a jogi követelményeinknek való megfelelés céljából tovább is tárolhatunk (például adózás céljából).

19.5. Személyre szabott Szolgáltatásaink, azaz személyre szabott táplálkozási programunk, étrendünk, valamint egyéb, a Szolgáltatással kapcsolatos tippek és javaslataink létrehozásához felhasználjuk az Ön által megadott adatokat, például étkezési szokásait, egészségügyi állapotát, terhességről vagy szoptatásról megadott adatait, valamint egyéb egészségügyi adatait. Ezen adatok a személyes adat egy speciális kategóriájába tartoznak, ezáltal megfelelő gondossággal és csak az Ön kifejezett hozzájárulásával kezeljük ezeket. Egészségügyi adatait csak azután kezeljük, hogy Ön kifizette a Szolgáltatások díját. A Szolgáltatás jellege miatt a Szolgáltatást nem tudjuk Önnek nyújtani, ha nem adja kifejezett hozzájárulását az egészségügyi adatainak feldolgozásához. Ha ehhez nem járul hozzá, a Szolgáltatás díját visszatérítjük Önnek.

Személyes adatok kategóriája

Adatkezelés jogalapja

Tárolás időtartama

Egészségével kapcsolatos adatok, dohányzási szokások, terhesség, szoptatás, betegségek, az Ön által használt gyógykészítmények, étrenddel kapcsolatos preferenciák, súly és magasság.

Az adatfeldolgozás az Ön kifejezett hozzájárulásával történik, amely alapján kijelenti, hogy szeretné Szolgáltatásunkat igénybe venni.

Az adatokat addig őrizzük meg, amíg a hozzájárulás érvényes. Ha a hozzájárulás megszűnik, a Szolgáltatások nyújtását leállítjuk. Ha Ön törli a profilját, ezek az adatok törlésre kerülnek, amennyiben a vonatkozó jogszabályok nem írják elő azok megőrzését.

19.6. Az alkalmazandó jogszabályoknak való megfelelés érdekében, például a fizetések feldolgozásával és a számviteli kötelezettségeinkkel kapcsolatban, feldolgozzuk az Ön fizetéseivel kapcsolatos adatokat.

Személyes adatok kategóriája

Adatkezelés jogalapja

Tárolás időtartama

Fizetési adatai, az Ön tartózkodási helye

A feldolgozás jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges

Az adatokat a vonatkozó jogszabályok által előírt ideig őrizzük meg.

19.7. Azért, hogy tájékoztassuk Önt a Szolgáltatásokkal kapcsolatos hírekről és promóciókról, és személyre szabott reklámot vagy egyéb marketingkommunikációt küldjünk Önnek, feldolgozzuk az Ön nevét, e-mail címét és/vagy telefonszámát. Csak akkor kap ilyen információkat, ha a Szolgáltatásokra való regisztráció során ehhez hozzájárult. Jogában áll visszavonni az ilyen kommunikáció fogadásához adott hozzájárulását, ha kapcsolatba lép ügyfélszolgálatunkkal a CertifiedFasting.com online ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁN. Abban az esetben, ha Ön visszavonja hozzájárulását az ügyfélszolgálatunkkal való kapcsolatfelvétel útján a CertifiedFasting.com online ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁN, ezt az információt 5 munkanapon belül regisztráljuk az Ön profiljában.

Személyes adatok kategóriája

Adatkezelés jogalapja

Tárolás időtartama

Vezeték- és keresztnév, e-mail cím és/vagy telefonszám

Az Ön kifejezett hozzájárulása.

Az adatokat addig tároljuk, amíg a hozzájárulás érvényes. Ha a hozzájárulást visszavonja, az Ön adatainak e célból történő feldolgozását megszüntetjük.

19.8. A marketingstratégia kialakítása, az ügyfelek szegmentálása és a Szolgáltatásaink elemzése céljából feldolgozhatjuk az Ön által a Szolgáltatásokra való regisztráció során megadott adatokat, például az Ön nemét, a választott Szolgáltatásokat, valamint cookie-kból nyert bizonyos információkat.

Személyes adatok kategóriája

Adatkezelés jogalapja

Tárolás időtartama

Nem, cookie-kból származó adatok, például IP-cím, eszköz, böngésző, megnyitás időpontja, e-mailjeinkről való leiratkozás és tiltás, kattintások, a Weboldallal való interakció.

Az adatkezeléshez jogos érdekünk fűződik, üzletünk fejlesztése és javítása érdekében.

Kérjük, tekintse át cookie irányelveinket, amelyben több információt talál az általunk használt cookie-król. Amennyiben profilja törlése mellett dönt, néhány adatot névtelenül, aggregált formában továbbra is tárolhatunk.

19.9. Az ügyfélszolgálat biztosítása és a Szolgáltatásainkkal kapcsolatban felmerülő problémák megoldása érdekében feldolgozzuk az Ön vezeték- és keresztnevét, elérhetőségi adatait, profiladatait és minden egyéb adatot, amelyet a tanácsadóinkkal vagy ügyfélszolgálati szakembereinkkel folytatott kommunikáció során megadhat.

Személyes adatok kategóriája

Adatkezelés jogalapja

Tárolás időtartama

Vezeték- és keresztnév, e-mail cím és/vagy telefonszám, profiladatok és egyéb adatok, amelyeket a konzultáció vagy a fentiekben meghatározott célból velünk megosztott.

A feldolgozás a Szolgáltatás minőségének fenntartásához fűződő jogos érdek alapján, valamint a saját jogi érdekeink és jogaink fenntartása esetére szükséges, amennyiben vitás helyzet születne.

Az adatot addig tároljuk, amíg a kapcsolódó célt el nem érjük, vagy addig, amíg Ön törli a profilját, amennyiben az adat tárolására nem kötelez bennünket jogszabályi kötelezettség. 

19.10. Adatbázisunk, belső rendszereink, a Weboldal és egyéb infrastruktúránk védelmének és biztonságának biztosítása, valamint a Szolgáltatásaink használatának felügyelete érdekében különböző technikai információkat dolgozhatunk fel, amelyeket cookie-kból, naplófájlokból és más hasonló technológiai megoldásokból nyerünk.

Személyes adatok kategóriája

Adatkezelés jogalapja

Tárolás időtartama

Az Ön IP-címe, eszközadatai, böngészőjének típusa és verziója, számos metaadat, a Weboldalhoz való hozzáféréssel kapcsolatos információ, profiladatok, a Weboldallal való interakcióhoz kapcsolódó adatok, megadott és javított adatok, valamint a fent említett célokból gyűjtött egyéb adatok.

A feldolgozáshoz jogos érdekünk fűződik, hogy fenntartsuk informatikai rendszereink biztonságát és megbízhatóságát, valamint üzletünket folyamatosan, biztonságosan üzemeltethessük.

Az adatokat 12 hónapig tároljuk.

19.11. Annak érdekében, hogy megbecsüljük, előrejelezzük és felajánljuk Önnek a legmegfelelőbb, leghatékonyabb diétát és táplálkozási tervet, valamint, hogy segítsük Önt a kitűzött cél elérésében, bizonyos típusú felhasználói információkat gyűjthetünk és elemezhetünk (profilt alkothatunk). A profilalkotás során csak pontos, minimális adatokat használunk fel, például a felhasználó testsúlyváltozásának korrelációját egy adott táplálkozási tervnek köszönhetően. Az ilyen profilalkotást jogos érdekeink alapján végezzük, hogy a legmegfelelőbb és leghatékonyabb Szolgáltatásokat nyújtsuk a felhasználónak. Nem hozunk profilalkotáson alapuló automatizált döntéseket, amelyeknek jogi következményei lehetnek Önre nézve, vagy hátrányosan érinthetik Önt, mint érintettet. Ez lehetővé teszi számunkra, hogy olyan táplálkozási és diétás tervet kínáljunk felhasználóinknak, amely más, hasonló paraméterekkel rendelkező felhasználók számára sikeresnek bizonyult. 

19.12. Tárolási időszak és az adatok törlése:

19.12.1. Személyes adatait mindaddig kezeljük, amíg a fent említett adatkezelési célok vagy jogalapok bármelyike érvényes. A tárolás időtartamát jogi kötelezettségeink és az azokban meghatározott tárolási időtartamok, valamint jogos érdekeink vagy az Ön utasításai figyelembevételével értékeljük, például abban az esetben, ha Ön visszavonja hozzájárulását.

19.12.2. Amennyiben a fent említett adatkezelési célok vagy jogalapok bármelyike megszűnik, az érintett adatokat töröljük vagy anonimizáljuk.

19.13. Személyes adatainak továbbítása:

19.13.1. Bizonyos esetekben együttműködünk különböző harmadik fél szolgáltatókkal és adatfeldolgozókkal, akik segítséget nyújtanak a Szolgáltatásainkhoz. Így az Ön személyes adatait megoszthatjuk az ilyen szolgáltatókkal, akik tárhely- és szerver-helymegosztási szolgáltatásokat, e-mail és tartalomszolgáltatási szolgáltatásokat és eszközöket, számlázási és fizetési feldolgozási szolgáltatásokat, marketing, könyvelési, jogi informatikai és egyéb szolgáltatásokat nyújtanak, amelyeket észszerűen igényelhetünk.

19.13.2. Ezek a szolgáltatók csak az adott szolgáltatás nyújtásához szükséges személyes adatokat kapják meg, például az Ön befizetéseire vonatkozó információkat csak a fizetésfeldolgozó szolgáltatókkal osztjuk meg, és csak a fizetés biztosításához, a fizetés visszatérítéséhez vagy a panaszai felülvizsgálatához szükséges mértékig.

19.13.3. Az ilyen harmadik fél szolgáltatók kizárólag a mi utasításainknak megfelelően dolgozhatják fel ezeket az adatokat, és tilos azokat más célokra felhasználniuk. A szolgáltatók kötelesek a személyes adatok védelmét az alkalmazandó jogi előírásoknak és a velünk kötött kötelező érvényű megállapodásoknak megfelelően biztosítani. Ha valamelyik ilyen szolgáltató az EU-n/EGT-n kívül található, biztosítjuk, hogy a személyes adatok továbbítása az általános adatvédelmi rendeletben előírt jogi követelményeknek és megoldásoknak megfelelően történik.

19.13.4. Az ilyen szolgáltatókat kellő gondossággal választjuk ki, és megköveteljük tőlük, hogy biztosítsák az Ön személyes adatainak sértetlenségét és bizalmas kezelését.

19.13.5. Az Ön személyes adataihoz csak a Vállalat felhatalmazott alkalmazottai férhetnek hozzá, akik titoktartási kötelezettséget vállaltak, és akiknek szükségük van ezekre az információkra feladataik ellátásához.

19.13.6. Bizonyos helyzetekben jogi kötelezettségünk lehet arra, hogy az Ön adatait megosszuk bűnüldöző szervekkel és kormányzati hatóságokkal. Megoszthatjuk az Ön adatait az ilyen hatóságokkal az Ön jogi igényeinek előterjesztése, érvényesítése vagy védelme érdekében is.

19.13.7. A Vállalat, mint a személyes adatokért felelős adatkezelő felel az Ön személyes adatainak feldolgozásáért.

19.14. Az Ön jogai:

19.14.1. Önnek joga van ahhoz, hogy hozzáférést kérjen személyes adataihoz, és egy hónapon belül megkapja az Önre vonatkozó összes, általunk feldolgozott információt.

19.14.2. Ha helyesbíteni szeretné adatait, ezt úgy teheti meg, hogy felveszi velünk a kapcsolatot, vagy saját maga javítja ki azokat a profiljába való bejelentkezéssel.

19.14.3. Ha az Ön személyes adatait jogos érdekünk alapján kezeljük, akkor joga van tiltakozni a feldolgozás ellen. Ha ilyen tiltakozást kapunk, a továbbiakban nem kezeljük az Ön személyes adatait, kivéve, ha bizonyítani tudjuk, hogy az adatkezelésre olyan kényszerítő erejű törvényes okok állnak fenn, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez szükségesek.

19.14.4. Önnek joga van visszavonni a hozzájáruláson alapuló adatkezeléshez adott hozzájárulását. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonást megelőzően a hozzájáruláson alapuló adatkezelés jogszerűségét.

19.14.5. Önnek joga van törölni az adatait, amit a profiljába való bejelentkezéssel, vagy az ügyfélszolgálatunkkal való kapcsolatfelvétellel tehet meg. Felhívjuk figyelmét, hogy azokat az adatokat nem tudjuk törölni, amelyeket a vonatkozó jogszabályok értelmében kötelesek vagyunk megőrizni. Ha Ön adatai törlését szeretné kérni, vagy tiltakozik a szolgáltatásunk nyújtásához szükséges adatok feldolgozása ellen, akkor nem fogjuk tudni biztosítani Önnek szolgáltatásainkat, vagy a szolgáltatásnyújtás hátráltatva lesz.

19.14.6. Ha a fent említett jogok bármelyikével élni kíván, kérjük, írjon nekünk az itt megadott elérhetőségeken. Mielőtt bármilyen információt megadnánk Önnek, szükségünk lehet arra, hogy ellenőrizzük az Ön személyazonosságát.

19.14.7. Ha úgy véli, hogy nem teljesítettük a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos kötelezettségeinket, vagy más módon megsértettük az Ön adatvédelmi jogait, joga van panaszt benyújtani a felügyeleti hatósághoz – Állami Adatvédelmi Biztos (Datu Valsts Inspekcija, Elijas iela 17, Riga, Lettország, LV-1050).

19.15. Kapcsolattartási adatok:

19.15.1. Ha bármilyen kérdése van a jelen Adatvédelmi Szabályzattal kapcsolatban, vagy ha élni kíván az érintettek jogaival, kérjük, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz a CertifiedFasting.com online ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁN.

Fasting Ltd., Lettországban 40203389303 cégjegyzékszámmal bejegyzett vállalat, székhelye Lastadijas iela 6, Riga, LV-1050.

19.16. Egyéb:

19.16.1. Fenntartjuk a jogot, hogy időről időre megváltoztassuk és módosítsuk jelen Adatvédelmi Irányelveket. A módosítások a Weboldalra történő feltöltésüket követően lépnek hatályba. Lényeges módosítás esetén értesítjük Önt, például a profilján, a Weboldalon vagy e-mailben küldött értesítéssel.

Cookie Irányelvek

20.1. A CertifiedFasting.com weboldal és alkalmazás (a továbbiakban - Weboldal) cookie-kat használ. Amennyiben Ön beleegyezik, a Weboldal működését biztosító cookie-kon kívül más cookie-k, webjelzők, pixelek vagy hasonló tárolási technológiák is elhelyezhetők az Ön böngészőjében vagy azon az eszközön, amelyről Ön a Weboldalra lép. Ez a szabályzat elmagyarázza, hogy a Weboldal milyen cookie-kat és ezeket milyen célból használ.

20.2. A személyes adatok kezelője a Fasting Ltd., Lettországban 40203389303 cégjegyzékszámmal bejegyzett vállalat, székhelye Lastadijas iela 6, Riga, LV-1050.

20.3. Mik azok a cookie-k, és milyen célból használjuk ezeket:

20.3.1. A cookie-k olyan kis szöveges fájlok, amelyek az Ön eszközén tárolódnak, amikor Ön meglátogatja a weboldalunkat. Az Ön által használt böngésző a cookie-kat arra használja, hogy minden következő látogatáskor továbbítsa az információkat a Weboldalnak, hogy a Weboldal felismerje a felhasználót, és emlékezzen a felhasználó döntéseire (például a nyelvválasztásra, a bejelentkezési adatokra és egyéb beállításokra). Ez megkönnyítheti a következő látogatását, és a Weboldalt hasznosabbá teheti az Ön számára.

20.3.2. Különböző típusú cookie-kat használunk. Amikor Ön belép a Weboldalra, a feltétlenül szükséges cookie-kat helyezzük el az Ön böngészőjében vagy eszközén. Más típusú cookie-kat csak akkor tárolunk, ha Ön elfogadta az ilyen típusú cookie-k használatát. Itt talál további részleteket a cookie-król, amelyeket a Weboldalunk elérésekor az Ön eszközén vagy böngészőjében tárolhatunk.

20.3.2.1. Feltétlenül szükséges cookie-k - A Feltétlenül szükséges cookie-k segítenek a Weboldal egyszerű használatában, olyan alapvető funkciók biztosításával, mint az oldal navigációja, a nyelvválasztás, az engedélyezés és az űrlapok kitöltése. A Weboldal nem működhet ezen sütik nélkül, és nem lehet őket letiltani. Ezek a cookie-k nem fedik fel a felhasználó személyazonosságát, és nem gyűjtenek felhasználói információkat. A böngésző bezárásáig tárolódnak a felhasználó eszközén.

20.3.2.2. Analitikai cookie-k - Az analitikai cookie-k lehetővé teszik számunkra, hogy megszámoljuk a Weboldal látogatásait és a forgalom forrásait, így mérni és javítani tudjuk a Weboldalunk teljesítményét. Segítségükkel megtudhatjuk, hogy mely oldalak a legnépszerűbbek és melyek a legkevésbé népszerűek, és láthatjuk, hogyan mozognak a látogatók a Weboldalon. Minden információ, amelyet ezek a cookie-k gyűjtenek, összesített formában történik. Elemzési és statisztikai célokra harmadik fél, például a Google Analytics cookie-jait használhatjuk, amelyek tartósan tárolódhatnak az eszközön vagy a böngészőben.

20.3.2.3. Marketing cookie-k - Ezek a sütik a Weboldal felhasználóinak érdeklődési köréhez kapcsolódó reklám- és marketingkommunikációt biztosítanak. Harmadik felek és szolgáltatók használhatják őket arra, hogy érdeklődési profilt hozzanak létre és releváns hirdetéseket jelenítsenek meg más weboldalakon. Ezek a sütik nem tárolnak személyesen azonosítható információkat, hanem a böngésző és az eszköz egyedi azonosítóján alapulnak. Ezen cookie-k megjegyzik a Weboldalon tett látogatására vonatkozó adatokat, és felhasználhatók személyre szabott hirdetések megjelenítésére a közösségi hálózatokon és más oldalakon. Ha letiltja ezeket a cookie-kat, kevésbé személyre szabott hirdetéseket kap. Hirdetési célokra harmadik féltől származó cookie-kat használhatunk, például a Facebook vagy a Google cookie-jait, amelyek tartósan tárolódhatnak az Ön eszközén vagy böngészőjében.

20.4. Hogyan kezelheti a cookie-kat:

20.4.1. Amikor meglátogatja a Weboldalunkat, egy tájékoztatót kap arról, hogy a Weboldal cookie-kat használ, és hozzájárulását kéri az analitikai és marketing cookie-k engedélyezéséhez. Ha vissza kívánja vonni a hozzájárulását, vagy módosítani kívánja a cookie-beállításokat, ezt a fenti cookie-beállítások gombra kattintva teheti meg.

20.4.2. Visszavonhatja az analitikai és/vagy marketing cookie-kra vonatkozó hozzájárulását, valamint törölheti a böngészőjében tárolt összes cookie-t a böngésző cookie-előzményeinek törlésével. Böngészőjét úgy is beállíthatja, hogy blokkolja a sütik mentését. A böngészőjében a "súgó" gombra kattintva talál utasításokat arra vonatkozóan, hogyan akadályozhatja meg a böngésző a sütik tárolását, valamint arra vonatkozóan, hogy milyen sütik vannak már tárolva, és hogyan törölheti azokat, ha szeretné. A beállítások módosítását minden egyes használt böngészőnél el kell végezni.

20.4.3. Ön külön is letilthatja, hogy internetes tevékenységéhez a Google Analytics hozzáférhessen, ha telepíti a Google Analytics opt-out böngésző-kiegészítőt, amely megakadályozza, hogy az Ön internetes látogatására vonatkozó információk megosztásra kerüljenek a Google Analytics-szel. A bővítmény linkje és további információk: https://support.google.com/analytics/answer/18188.

20.5. Kapcsolattartási adatok:

20.5.1. Ha bármilyen kérdése van a jelen Cookie Irányelvekkel kapcsolatban, vagy ha élni kíván az érintettek jogaival, kérjük, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz a CertifiedFasting.com online ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁN.

20.5.2. Fasting Ltd., Lettországban 40203389303 cégjegyzékszámmal bejegyzett vállalat, székhelye Lastadijas iela 6, Riga, LV-1050. 

20.6. Módosítások a Cookie Irányelvekben:

20.6.1. Fenntartjuk a jogot, hogy időről időre megváltoztassuk és módosítsuk a jelen Cookie Irányelveinket. A módosítások a Weboldalra történő feltöltésüket követően lépnek hatályba. A jelen Cookie Irányelvek különböző nyelvű verziói közötti eltérés esetén az angol nyelvű változat az irányadó.