FASTING Ltd.

מספר רישום 40203389303

משרד רשום Lastadijas iela 6, LV-1050, Riga, Latvia

 

תנאים והגבלות כלליים

מבוא

תנאים והגבלות אלו ("התנאים וההגבלות") מסדירים את כל מערכת היחסים בינך, הלקוח והחברה.

כל תרגום מהגרסה האנגלית מסופק לנוחיותך בלבד. במקרה של הבדל כלשהו במשמעות או בפרשנות בין הגרסה בשפה האנגלית של תנאים אלה, הגרסה בשפה האנגלית תגבר. הטקסט המקורי באנגלית יהיה הגרסה המשפטית המחייבת היחידה.

1.2. לפני כריתת החוזה למרחקים, הלקוח יקבל את הטקסט של תנאים ותנאים אלה באופן אלקטרוני או בפורמט עמיד. אם הדבר אינו אפשרי באופן סביר, החברה תציין, לפני כריתת החוזה למרחקים, באיזה אופן תווים ותנאים אלה זמינים לעיון הלקוח בחצרי החברה וכי הם יישלחו ללא תשלום ללקוח, בהקדם. ככל הניתן, לפי בקשת הלקוח.

1.3. הלקוח מחויב לקרוא בעיון את התנאים והתנאים הללו לפני קבלתם ושימוש בשירותי החברה. הלקוח מסכים שהשימוש שלו/שלה בשירותים מאשר שהלקוח קרא הסכם זה, הבין אותו והסכים להיות מחויב אליו. אם אינך מסכים לחלק כלשהו מתנאים אלה, או אם אינך זכאי או מורשה להיות מחויב לתנאים אלה, אז אל תוריד את האפליקציה או תיגש או תשתמש בשירות בדרך אחרת.

1.4. כמו כן, מומלץ ללקוח לקרוא את התשובות ל"שאלות נפוצות" המתפרסמות בדלפק התמיכה באתר או באפליקציה לנייד שלנו.

הגדרות

2.1. אלא אם התנאים וההגבלות הללו קובעים אחרת, בכל מקום בו נעשה שימוש בתנאים והגבלות אלה, לרבות בחלק המבוא, למונחים הבאים, כאשר הם משתמשים באותיות רישיות, יהיו המשמעויות הבאות:

(א) הסכם

פירושו התנאים וההגבלות הללו לאספקת שירותים ו/או סחורות שנחתמו באופן מקוון על ידי החברה והלקוח.

(ב) לקוח

פירושו המשתמש בשירותי החברה ו/או קונה הסחורות כפי שהוסבר בתנאים והגבלות אלה.

(ג) חברה

פירושו Fasting Ltd., מספר רישום 40203389303 במשרד הרשום Lastadijas iela 6, LV-1050, Riga, Latvia, האחראית על אספקת שירותי המנוי וטיפול בפניות הלקוח, לרבות החזרים והחזרים חוזרים עבור המוצרים והשירותים הקשורים לחברות. החברה הקשורה היא CertifiedFasting.com.

Fasting Ltd., מספר רישום 40203389303 במשרד הרשום Lastadijas iela 6, LV-1050, Riga, Latvia אחראית על השירותים הניתנים דרך האתר והאפליקציה לנייד.

(ד) הצעה

פירושו ההצעה להיכנס להסכם זה ולהציע שירותים ו/או מוצרים רלוונטיים המסופקים על ידי החברה ללקוח באמצעות האתר או האפליקציה לנייד.

(ה) מדיניות פרטיות

פירושו מדיניות הפרטיות של החברה המפורסמת באתר או באפליקציה לנייד.

(ו) שירותים

פירושו התוכן הדיגיטלי שמספקת החברה ללקוח וכן הנגישות לאתר או לאפליקציה לנייד, לרבות מידע, טקסט, תמונות המוצעות או מסופקות שם.

(ז) תוכן דיגיטלי

פירושו תוכניות ארוחות דיגיטליות בודדות ו/או תוכן דיגיטלי אחר הנמכר באינטרנט על ידי החברה וכן הנגישות לתוכן הדיגיטלי, לרבות מידע, טקסט, תמונות המוצעות או מסופקות שם.

(ח) סחורה

פירושו תוספי מזון ו/או מוצרים אחרים בצורה פיזית הנמכרים באינטרנט על ידי החברה.

(ט) חוזה מרחוק

פירושו חוזה שנכרת בין החברה ללקוח במסגרת מערכת המאורגנת למכירה מרחוק של תוכן דיגיטלי ו/או טובין.

(י) אתר אינטרנט

פירושו אתר האינטרנט של החברה הזמין בכתובת www.certifiedfasting.com.

(יא) אפליקציה לנייד

האפליקציה לנייד של CertifiedFasting.com, שאותה ניתן להוריד על ידי הלקוח מ-App Store ו/או מ-Google Play.

(יב) דמי השתתפות

פירושו תשלום עבור תוכנית הארוחות הדיגיטלית האישית. דמי ההשתתפות תלויים בהצעה שנבחרה על ידי הלקוח, שיכולה להיות תשלום חד פעמי או דמי מנוי.

(מ) תקופת נסיגה

פירושו של הלקוח יש זכות ביטול מחוזים מרחוק אלא אם הסכים לתחילת ביצוע החוזה מרחוק (החל להשתמש או לגשת לתוכן) במהלך תקופת הביטול. תקופת הנסיגה היא 14 (ארבעה עשר) ימים עבור אזרחי האיחוד האירופי ו-5 (חמישה) ימים עבור אזרחים שאינם אזרחי האיחוד האירופי מיום כריתת החוזה מרחוק או מסירת הסחורה הרלוונטית.

(נ) דלפק תמיכה

פירושו מרכז תמיכת לקוחות מקוון שבו הלקוח יכול לקבל תשובות לשאלות ולהגיש בקשות. דלפק התמיכה נגיש בכתובת https://helpdesk.certifiedfasting.com/cf_en_app.

הגשת ההצעה

3.1. החברה תספק ללקוח אפשרות לקבל הצעה.

3.2. הלקוח עשוי להתבקש לספק מידע מסוים לפני קבלת ההצעה על ידי בחירת האפשרויות שסופקו או הקלדת הפרטים המבוקשים. הלקוח מחויב למסור מידע עדכני ומקיף המתבקש למסור.

3.3. ללקוח תינתן הצעה (לרבות על ידי הגשת המידע המפורט בסעיף 3.2. לתנאים אלה) שתכלול מידע על הדברים הבאים:

3.3.1. סכום התשלום עבור השירותים ו/או הסחורות הרלוונטיים;

3.3.2. אפשרויות תשלום: באמצעות כרטיס אשראי או אמצעי תשלום מותר אחר;

3.3.3. מידע אחר שהחברה מוצאת שחשוב לכלול בהצעה.

3.4. קבלת ההצעה

3.4.1. הלקוח מקבל את ההצעה להתקשר בהסכם זה ברגע שהוא/היא מסכים לתנאים וההגבלות של החברות.

3.4.2. הלקוח מקבל את הצעת השירותים ו/או הסחורות הרלוונטיות שמספקת החברה ללקוח דרך האתר או האפליקציה לנייד על ידי לחיצה על כפתור פעולת קבלת ההצעות המובילה לאירוע הרכישה. לחצן פעולת קבלת ההצעות עשוי להיות מסומן במספר דרכים בהתאם לסוג ההצעה, כולל אך לא מוגבל ל  "אני מסכים", "קבל", "שדרג" או תווית דומה. תנאי ההצעה מחייבים והלקוח מסכים להם בקבלת ההצעה.

3.4.3. עם קבלת ההצעה, הלקוח מאשר לחברה לחייב את הלקוח בסכום התשלום הנקוב בהצעה.

חוזה מרחוק

4.1. החוזה מרחוק ייחתם ברגע שהלקוח יקבל את ההצעה וכמפורט בסעיף 3.4.1.

4.2. מכיוון שהלקוח יקבל את ההצעה באופן אלקטרוני, החברה תספק באופן מיידי את השירות, התוכן הדיגיטלי או הסחורה המתאימים כפי שצוין בהצעה.

4.3. במקרה שההסכם בין החברה ללקוח מורכב מתוכן דיגיטלי, הלקוח מסכים לאבד את זכותו/ה לבטל את ההסכם.

4.4. החברה עושה מאמצים סבירים להבטיח שהשירותים יפעלו כמתוכנן, אולם שירותים אלו תלויים באינטרנט ובשירותים וספקים אחרים שאינם בשליטתה של החברה. בשימוש בשירותי החברה, הלקוח מאשר כי החברה אינה יכולה להבטיח שהשירותים יהיו ללא הפרעות, ללא שגיאות או שהמידע שהוא מכיל יהיה נקי לחלוטין מווירוסים, האקרים, פריצות, השבתה לא מתוכננת או כשלים אחרים. הלקוח לוקח על עצמו במפורש את הסיכון של שימוש או הורדה של שירותים אלה.

4.5. מעת לעת וללא הודעה מוקדמת ללקוח, החברה עשויה לשנות, להרחיב ולשפר את השירותים. אנו עשויים גם, בכל עת, להפסיק להפעיל חלק מהשירותים או את כולם או להשבית באופן סלקטיבי היבטים מסוימים של השירותים. כל שינוי או ביטול של השירותים ייעשו על פי שיקול דעתנו הבלעדי והמוחלט וללא התחייבות או חבות מתמשכת כלפי הלקוח, והשימוש הלקוח בשירותים אינו מזכה את הלקוח בהמשך אספקתם או זמינותם של השירותים.

4.6. בנוסף, הלקוח מסכים כי:

4.6.1. הוא/היא לא ייגשו לשירותים (כולל לרכישת מוצרים) אם הוא/היא מתחת לגיל 18;

4.6.2. הלקוח ימנע גישה לשירותים לילדים מתחת לגיל 18. הלקוח מקבל אחריות מלאה על כל שימוש בלתי מורשה בשירותים על ידי קטינים.

תשלומים

5.1. במהלך תקופת התוקף המצוינת בהצעה, החברה שומרת לעצמה את הזכויות לשנות את המחיר עבור השירותים ו/או הטובין.

5.2. הלקוח מסכים ל:

5.2.1. לשלם את כל העלויות הנוספות, העמלות, החיובים, המסים החלים וחיובים אחרים שיכולים להיגרם ללקוח;

5.2.2. לרכוש שירותים ו/או מוצרים באמצעות כרטיס אשראי תקף או אמצעי תשלום מותר אחר;

5.2.3. לספק לחברה מידע עדכני ומלא כמפורט בטופס הזמנת הרכש. אם החברה תגלה או מאמינה שמידע כלשהו שסופק על ידי הלקוח אינו מדויק או לא שלם, החברה שומרת לעצמה את הזכות לסרב לאשר את התשלום של הלקוח לפי שיקול דעתו הבלעדי והלקוח מאבד כל זכות להחזר סכום ששולם.

5.2.4. למען נוחות ביצוע רכישות של שירותים בעתיד, הלקוח מאשר לחברה לחייב את הלקוח, עם אפשרות לאשר תשלומים מבלי להזין מחדש את נתוני הכרטיס, בסכום התשלום שמקבל הלקוח כמצוין בסעיף 3.3. ו-3.4.

5.3. לאחר העברת הלקוח לשירותי התשלום של צד ג', הסיכון לאובדן או נזק יעבור על הלקוח ו/או שירות צד ג'. תשלומי כרטיס האשראי או החיוב המקוון של הלקוח לחברה יטופלו ויעובדו על ידי ספק שירותי תשלומים של צד שלישי ואף אחד מהנתונים הרגישים ביחס לתשלום שלך לא יאוחסן או יעשה בו שימוש בחברה. החברה לא תישא באחריות לכל בעיות תשלום או מחלוקות אחרות שיתעוררו עקב שירותי התשלום של צד שלישי. החברה רשאית לשנות מעת לעת את ספק שירותי התשלום של צד שלישי.

החברה עובדת עם מספר ספקי שירותי תשלום, כולל אך לא רק: Stripe Inc. PayHealth Inc., Adyen NV, PayPal Holdings, Inc.

5.4. כל המחירים והעלויות הינם במטבע כפי שמצוין באתר הספציפי.

5.5. כל המוצרים נשארים בבעלות החברה עד לביצוע התשלום המלא. המחיר הרלוונטי הוא זה שנקבע בתאריך שבו אתה מבצע את ההזמנה שלך. עלויות משלוח ועמלות תשלום מוכרות לפני אישור הרכישה. אם אתה מתחת לגיל 18 אתה חייב לקבל אישור הורים לקנות מהחברה.

5.6. כל ההעברות המבוצעות באמצעות החברה מטופלות ומבוצעות באמצעות שערים ייעודיים של צד שלישי כדי להבטיח את ההגנה שלך. פרטי הכרטיס אינם מאוחסנים וכל פרטי הכרטיס מטופלים באמצעות הצפנת SSL. אנא קרא את התנאים וההגבלות עבור שער התשלום שנבחר עבור העסקה שכן הם אחראים לעסקאות שבוצעו.

5.7. לקבלת החזר או תלונה, אנא צור קשר עם תמיכת הלקוחות שלנו ב-CertifiedFasting.com דלפק התמיכה המקוון.

5.8. על מנת להבטיח שהלקוח לא חווה הפרעה או אובדן של השירותים, השירותים מוצעים בחידוש אוטומטי.

5.8.1. למעט הסיבות המתוארות להלן בסעיף זה, חידוש אוטומטי מחדש אוטומטית את השירות הרלוונטי עם תום התקופה הנוכחית לתקופת חידוש השווה בזמן לתקופת השירות האחרונה. לדוגמה, אם תקופת השירות האחרונה של לקוח היא לשנה אחת, תקופת החידוש תהיה בדרך כלל לשנה אחת.

5.8.2. אלא אם הלקוח יבטל את המנוי, החברה תחדש אוטומטית את השירות הרלוונטי כאשר הוא יגיע לחידוש.

5.8.3. החברה רשאית לשנות מעת לעת את תוכניות המנוי ואת מחיר השירותים. חידושים עשויים להיות מחויבים בתעריפים הנוכחיים של החברה דאז, שהלקוח מאשר ומסכים שהם עשויים להיות גבוהים יותר (על כך הלקוח יודיע מראש) או נמוכים מהתעריפים עבור תקופת השירות המקורית. במקרה של תשלום לא מסודר, לנותן השירות יש זכות לגבות עמלת קנס בתשלום איחור בגובה תשלום מנוי חודשי אחד. החברה רשאית לגבות את מחיר השירות במספר תשלומים במקרה שהחיוב המלא לא יצליח.

5.8.4. אם הלקוח אינו מעוניין בחידוש אוטומטי של השירות, עליו לבטל בעצמו את המנוי לפחות 48 שעות לפני תום התקופה הנוכחית, ובמקרה זה, השירותים יופסקו עם תום התקופה הנוכחית. אלא אם כן הוא יחדש את השירותים באופן ידני לפני תאריך זה. דמי מנוי אינם ניתנים להחזר.

5.8.5. אם הלקוח רכש את המנוי באתר החברות, הלקוח לא יוכל לשלוט בו דרך Apple App Store או Google Play. במקום זאת, אם הלקוח אינו מעוניין שהשירות יתחדש אוטומטית, עליו לבטל את המנוי בעצמו על ידי כניסה לחשבון המשתמשים באתר חברות או ליצור קשר עם תמיכת הלקוחות שלנו ב-CertifiedFasting.com דלפק התמיכה המקוון ו עקוב אחר ההוראות בקטע "נהל את המנוי שלי".

5.8.6. אם הלקוח רכש את המנוי דרך Apple App Store או Google Play, הלקוח עשוי לבטל את המנוי רק דרך חשבון Apple או Google שלו. הלקוח מבין שמחיקת האפליקציה אינה מבטלת את המנויים.

5.8.7. המחיר הכולל של השירותים/הסחורה, כולל מע"מ (אם רלוונטי), וכל דמי הובלה, משלוח או דואר נוספים, ובמקרה רלוונטי, עלויות אחרות גלויים במהלך תהליך ההזמנה באתר. אופן חישוב המחיר נראה גם במהלך תהליך ההזמנה באתר.

5.8.8. במקרה של מנוי, המחיר הכולל כולל את סך העלויות עבור תקופת החיוב בתדירות שנבחרה.

מדיניות החזר והחזרה

6.1. על פי המעשים המשפטיים החלים, ללקוח יש זכות לשנות את דעתו ולהחזיר סחורה שנמסרה (שהתקבלה) בתוך תקופת הנסיגה. עם זאת, קיים גם חריג שנקבע באותן פעולות משפטיות, לפיו הזכות להחזיר סחורה אינה חלה על חוזים הנוגעים לאספקת תוכן דיגיטלי למקרה שהספקת תוכן דיגיטלי כזה כבר החלה. לכן, במקרה שהתוכן הדיגיטלי כבר מסופק ללקוח כמצוין בסעיף 4.2. ו-4.3., הלקוח מאבד את זכותו לבטל את ההסכם.

6.1.1. על פי הערבות הניתנת באתר החברה, הלקוח זכאי להחזר של דמי ההשתתפות אם הלקוח יכול להוכיח את התקלות בתוכן הדיגיטלי ובתוך 24 שעות לאחר כריתת החוזה למרחקים הגיש בקשה להחזר מלא לתמיכת הלקוחות שלנו. ב-CertifiedFasting.com דלפק תמיכה מקוון.

6.2. החזר עבור השירותים. כל המחירים והעמלות עבור תוכן ושירותים דיגיטליים אינם ניתנים להחזר אלא אם צוין אחרת במפורש בסעיף זה להלן:

6.2.1. לאחר שהתוכן הדיגיטלי כבר נמסר ללקוח כמצוין בסעיף 4.2, הלקוח זכאי לקבל החזר עבורו מהחברה רק אם הלקוח הוכיח שהתוכן הדיגיטלי אינו כמתואר או פגום. במקרים כאלה, הלקוח חייב ליצור קשר עם תמיכת הלקוחות שלנו ב-CertifiedFasting.com דלפק התמיכה המקוון בתוך תקופת הנסיגה ולספק מידע מפורט המוכיח את תקלת המוצר של החברה (עם הוכחה חזותית מצורפת). החברה שומרת לעצמה את הזכות לגבות עמלה לכיסוי העלות של כל שירותים אדמיניסטרטיביים או אחרים שהלקוח השתמש בו לפני ההחזר/ביטול.

6.2.2. לאחר הנפקת החזר, ללקוח אין יותר גישה לשירותי החברה. כל ההחזרים יחולו על שיטת התשלום המקורית. ברכישת השירותים, הלקוח מסכים למדיניות החזרים זו ומוותר על כל זכות להכפיף אותה לכל שאלה, שיפוט או פעולות משפטיות.

6.3. אם הלקוח רכש את השירותים או את הסחורה דרך Apple App Store או Google Play עבור כל שאלה ו/או בקשה בנוגע להחזרים והתשלום, על הלקוח ליצור קשר עם התמיכה של משתמשי Apple App Store או Google Play Store.

6.4. החזר עבור סחורה שנמסרה.

6.4.1. במקרה שהסעיף 6.5. אינו חל, הלקוח זכאי לקבל החזר עבור הסחורה מהחברה רק אם הלקוח יוכיח כי הסחורה אינה כמתואר או פגומה. במקרים כאלה, הלקוח חייב ליצור קשר עם תמיכת הלקוחות שלנו ב-CertifiedFasting.com דלפק התמיכה המקוון בתוך תקופת הנסיגה ולספק מידע מפורט המוכיח את אשמת הסחורה של החברה (עם הוכחה חזותית מצורפת).

6.4.2. כל ההחזרים יחולו על שיטת התשלום המקורית. ברכישת השירותים, הלקוח מסכים למדיניות החזרים זו ומוותר על כל זכות להכפיף אותה לכל שאלה, שיפוט או פעולות משפטיות.

6.5. החזרת סחורה שנמסרה. עקב סיבות הקשורות לטיפול בריאותי והיגיינה, ללקוח יש זכות לשנות את דעתו ולהחזיר סחורה שנמסרה (שנתקבלה) בתוך תקופת הנסיגה רק אם יתקיים הנוהל הבא:

6.5.1. הלקוח הגיש את הבקשה לחברה לגבי החלטתו להחזיר את הסחורה בתוך תקופת המשיכה בדלפק התמיכה המקוון של CertifiedFasting.com ולפני החזרת הסחורה.

6.5.2. ללא דיחוי מיותר ולא יאוחר מתקופת המשיכה החזיר את הטובין לחברה. הלקוח נושא בעלויות ההחזרה.

6.5.3. הסחורה נמצאת באריזה המקורית ולא נפתחה, במצב מתאים למכירה חוזרת.

6.5.4. לאחר קבלת הסחורה המוחזרת ובדיקתה, תחזיר החברה את המחיר ששילם הלקוח עבור הסחורה (כולל עלויות המשלוח) לא יאוחר מ-30 (שלושים) יום מהיום שבו החברה קיבלה את הסחורה בחזרה.

6.5.5. בכל המקרים לחברה יש זכות להשעות את ההחזר של הלקוח עד שהחברה תקבל חזרה ותבדוק את הסחורה.

כתובת החזרה עבור סחורה פיזית

כתובת החברות להחזרות: Fasting Ltd, מספר רישום 40203389303 במשרד רשום Lastadijas iela 6, LV-1050, Riga, Latvia.

זכויות קניין רוחני

7.1. כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות אך לא רק זכויות יוצרים, זכויות עיצוב, זכויות סימנים מסחריים, זכויות פטנטים וכל זכויות קנייניות אחרות או קשורות לתוכן הקשור לשירותים ולשירותים הינן בבעלות החברה.

7.2. אסור ללקוח לשכפל, לפרסם שירותים לרבות אך לא רק תכנים דיגיטליים שסופקו ו/או מסופקים על ידי החברה במלואם או בחלקם ללא הסכמת החברה מראש ובכתב.

7.3. הלקוח מעניק בזאת לחברה רישיון תמידי, בלתי חוזר, כלל עולמי, בתשלום מלא וללא תמלוגים, לא בלעדי, לרבות הזכות לתת רישיון משנה (באמצעות מספר רבדים) ולהקצות לצדדים שלישיים, לשכפל, להפיץ, לבצע ולהציג (בפומבי או בכל דרך אחרת), ליצור יצירות נגזרות של, להתאים, לשנות ולהשתמש בכל דרך אחרת, לנתח ולנצל בכל דרך הידועה כעת או שיתגלו בעתיד, את תוכן המשתמש שלו/שלה (למעט סימני המסחר של המשתמש) כמו גם כל שינוי ועבודות נגזרות מהם. ככל שמתיר החוקים החלים, הלקוח מוותר בזאת על כל זכויות מוסריות שיש לו/ה בכל תוכן משתמש. "תוכן משתמש" פירושו כל סימן מסחרי, תקשורת, תמונות, כתבים, יצירות יצירתיות, צלילים, וכל החומר, הנתונים והמידע, שהלקוח מעלה, משדר או מגיש באמצעות השירותים, או שמשתמשים אחרים מעלים או משדרים. על ידי העלאה, שידור או שליחת תוכן משתמש כלשהו, הלקוח מאשר, מצהיר ומתחייב כי תוכן משתמש זה והעלאתו, שידורו או הגשתו הם (א) מדויקים ואינם חסויים; (ב) לא מפרים כל חוקים החלים, הגבלות חוזיות או זכויות אחרות של צד שלישי, וכי ללקוח יש אישור מכל צד שלישי שהמידע האישי או הקניין הרוחני שלו מורכב או מגולם בתוכן המשתמש; וכן (ג) ללא וירוסים, תוכנות פרסום, תוכנות ריגול, תולעים או קוד זדוני אחר.

7.4. אין לפרש שום חלק מהתנאים וההגבלות הללו כהעברה של זכויות קניין רוחני ביחס לשירותים או לתוכן הקשור לשירותים, למעט כפי שמפורט במפורש בסעיף 8.1. לְהַלָן.

שימוש בתוכן דיגיטלי

8.1. כל זכויות הקניין הרוחני המפורטות בסעיף 7.1 ומתייחסות לתוכן דיגיטלי הן בבעלות החברה. לתוכן דיגיטלי יש רישיון בהתאם לסעיף 8 זה, ואינו נמכר. ללקוח יינתן רק רישיון לא בלעדי, שאינו ניתן להעברה ואינו ניתן לרישיון משנה, בכפוף לתנאי הסכם זה, להשתמש (רק לשימושו הפרטני של הלקוח) בכל תוכן דיגיטלי שסופק על ידי החברה ללקוח .

8.2. תקופת רישיון זה תינתן לתקופה של 5 שנים ממועד קבלת התוכן הדיגיטלי, אלא אם כן הושעה או יופסק מוקדם יותר בהתאם לתנאים וההגבלות הללו.

8.3. אלא אם כן צוין אחרת במפורש, תוכן דיגיטלי חייב להיות מיועד רק לשימוש אישי ולא מסחרי.

8.4. הלקוח אינו מורשה לערוך, לשכפל, לשדר או להשאיל את התוכן הדיגיטלי או להעמידו לרשות צדדים שלישיים כלשהם או להשתמש בו לביצוע כל פעולות אחרות החורגות מתחום הרישיון שניתן על ידי החברה.

8.5. החברה מוסמכת לצורך אכיפת זכויות קניין רוחני, הטלת הגבלות על היקף הרישיון או מספר המכשירים או סוגי המכשירים בהם ניתן להשתמש בתוכן דיגיטלי.

8.6. אם הלקוח יפעל בניגוד למאמר זה, החברה תהיה מוסמכת להשעות את הגישה לתוכן הדיגיטלי הרלוונטי, על אף זכותה של החברה לגבות מהלקוח את ההפסד שנגרם כתוצאה מההפרה או בקשר אליה לרבות כל הוצאות שנגרמו.

מכירת תוכן דיגיטלי

9.1. נאסר על הלקוח למכור, להציע למכירה, לשתף, להשכיר או להשאיל תוכן דיגיטלי או עותקים של תוכן דיגיטלי.

מדיניות הפרטיות

10.1. עיבוד הנתונים האישיים של הלקוח כפוף למדיניות הפרטיות. מומלץ ללקוח להדפיס ולשמור עותק של מדיניות הפרטיות יחד עם תנאים ותנאים אלה.

אחריות

11.1. צד ישוחרר מאחריות לאי מילוי התנאים וההגבלות אם יוכיח כי התנאים וההגבלות לא התקיימו עקב כוח עליון. בפרט, החברה לא תישא באחריות להפסדים כלשהם שנגרמו מכוח עליון, מהומות, מלחמה או אירועי טבע או עקב התרחשויות אחרות שהחברה אינה אחראית להן (כגון שביתה, נעילה, עצירת תנועה, פעולות מנהליות של רשויות גבוהות מקומיות או זרות). על הלקוח למסור הודעה בכתב על התרחשות כוח עליון, המונע את קיום התנאים וההגבלות הללו, תוך 30 ימים קלנדריים ממועד התרחשותן של נסיבות אלו. החברה תודיע ללקוח על התרחשות כוח עליון באמצעות דואר אלקטרוני או באתר או באפליקציית הנייד במידת האפשר.

11.2. אחריות החברה מוגבלת להפסדים ישירים, אלא אם כן נקבע אחרת על פי החוקים החלים.

11.3. בשל אופי השירותים ו/או הטובין שהחברה מספקת ומכיוון שהחברה אינה יכולה לשלוט אם הלקוח דבק בהוראות השימוש שסופקו, החברה אינה מעניקה אחריות לגבי תוצאות או תוצאות כלשהן הנובעות משימוש בשירותים ו/או בשירותים.

11.4. חברה אחראית: 1) CertifiedFasting.com היא רק מנהלת של האתר או האפליקציה לנייד וספקית השירותים, 2) CertifiedFasting.com היא החברה האחראית על ניהול שירותי המנוי והתשלומים עבור שירותים וסחורות, החזרים והחזרים כספיים , עבור חברות קשורות.

11.5. בעת השימוש בשירותים הלקוח עשוי לקבל קישורים לאתרי אינטרנט אחרים או אפליקציות סלולריות שאינן בבעלות החברה ו/או בשליטתה. הלקוח מאשר ומסכים שהחברה אינה אחראית לזמינותם של אתרים או אפליקציות לנייד כאמור. כמו כן, החברה אינה אחראית או אחראית לכל תוכן, פרסום, מוצרים או חומרים אחרים שניתן לגשת אליהם דרך קישורים כאמור, ולכן הלקוח מסכים כי החברה לא תהיה אחראית או אחראית, במישרין או בעקיפין לכל נזק או הפסד שייגרמו. או לכאורה שנגרמו על ידי או בקשר עם שימוש או הסתמכות על כל תוכן, סחורה, שירותים כאלה הזמינים או דרך כל אתרי אינטרנט או אפליקציות לנייד כאלה.

כתב ויתור רפואי

12.1. לפני ניסיון של תוכנית ארוחות ו/או מוצרים על ידי החברה, יש להעריך את בריאות הלקוח על ידי ספק שירותי הבריאות שלו או שהוא/היא צריכים להתייעץ עם ספק שירותי הבריאות.

12.2. השירות הוא השתתפות בתכנית, הכוללת מידע על אורח חיים בריא ותזונה. המידע המתפרסם באתר הינו בעל אופי אינפורמטיבי ואינו יכול להחליף ייעוץ, אבחון או טיפול רפואי מקצועי. אם הלקוח מודאג מהמידע שהתקבל באמצעות השירות או שיש לו שאלות לגבי בריאותו שלו, על הלקוח להתייעץ עם רופא או ספק שירותי בריאות אחר. הלקוח משתמש בשירות על אחריותו ועל אחריותו בלבד.

זכאות

13.1. השירותים זמינים רק ליחידים שיכולים ליצור חוזים מחייבים מבחינה משפטית לפי חוקי האיחוד האירופי, לכן הלקוח מאשר שהוא/היא בן 18 לפחות. אם הלקוח ניגש לשירותים מטעם אדם שאינו בן 18, הלקוח מאשר שהוא/היא האפוטרופוס החוקי של אותו אדם והוא אחראי לעמידה של אותו אדם בתנאים וההגבלות הללו וישפה את החברה בגין כל הפסד או נזקים שיספגו החברה כתוצאה מאי עמידה בתנאים וההגבלות הללו.

תוקף וסיום

14.1. ההסכם נכנס לתוקף לאחר שהלקוח מקבל אותו, ומביע את הסכמתו באופן אלקטרוני לקיים אותם, והוא יישאר בתוקף לתקופה בלתי מוגבלת עד לסיומו.

14.2. החברה רשאית להפסיק את הקשר עם הלקוח בכל עת במקרים הבאים: (i) הלקוח אינו מסכים להסכם; (2) הלקוח מבצע הפרה כלשהי של ההסכם; (3) הלקוח אינו מוסר מידע המבוקש על ידי החברה ו/או מספק מידע שגוי ו/או לא מקיף. על אף האמור לעיל, זכויות הסיום החוקיות לא יושפעו.

שינויים בתנאים וההגבלות

15.1. תנאים והגבלות אלה, מדיניות הפרטיות וכל תנאים והגבלות נוספים שעשויים לחול כפופים לשינויים. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ולעדכן את התנאים וההגבלות מעת לעת ושינויים כאמור ייכנסו לתוקף מיד עם הפרסום באתר החברה או באפליקציית הנייד של החברה.

15.2. החברה רשאית להודיע ללקוח על כל שינוי קרוב על ידי שליחת אימייל לכתובת הדוא"ל הראשית שסופקה על ידי הלקוח, או הודעה דרך האתר או האפליקציה לנייד.

15.3. הלקוח מבין ומסכים שכל המשך שימוש וגישה לשירותים לאחר כל עדכונים שפורסמו של התנאים וההגבלות, פירושו שהלקוח מסכים מרצונו להיות מחויב לתנאים וההגבלות הללו. אם לקוח אינו מסכים להיות מחויב לתנאים וההגבלות המעודכנים, אסור לו להשתמש (או להמשיך להשתמש) בשירותים.

תִקשׁוֹרֶת

16.1. באופן כללי, החברה מעדיפה תקשורת על ידי קבלת בקשות תמיכה ב-CertifiedFasting.com דלפק תמיכה מקוון ותשיב לבקשות באמצעות דואר אלקטרוני. על ידי קבלת התנאים וההגבלות הללו, הלקוח מקבל תקשורת על ידי הגשת בקשות תמיכה ב-CertifiedFasting.com דלפק התמיכה המקוון ובקשות יענו בדואר אלקטרוני. לצורך כך, הלקוח מתבקש להחזיק בכתובת דואר אלקטרוני תקפה ולמסור אותה בעת מילוי המידע הנדרש כמפורט בסעיף 3.2. החברה רשאית לפרסם מידע הקשור להסכם או לשירותים אלה גם באתר או באפליקציה לנייד. על הלקוח לבדוק את הודעות הדואר האלקטרוני שלו וכן את המידע הנמסר באתר או באפליקציית הנייד באופן קבוע ותדיר. הודעות דואר אלקטרוני עשויות להכיל קישורים למידע נוסף ולמסמכים.

16.2. כאשר החוקים החלים דורשים מסירת מידע על מדיום עמיד, החברה תשלח ללקוח דוא"ל עם קובץ מצורף או תשלח ללקוח הודעה המתייחסת לפונקציית השירותים עם הורדה כדי לשמור מידע ומסמכים אלה לצמיתות לעיון עתידי. הלקוח מתבקש לשמור עותקים מכל הודעות החברה.

16.3. הלקוח רשאי לבקש עותק של תנאים ותנאים אלה או כל מסמך חוזי אחר על ידי פנייה לתמיכת הלקוחות שלנו ב-CertifiedFasting.com דלפק התמיכה המקוון.

16.4. התקשורת עם הלקוח תתבצע באנגלית אלא אם החברה והלקוח יסכימו לתקשר בשפה אחרת.

16.5. הלקוח רשאי ליצור קשר עם החברה בכל עת על ידי פנייה לתמיכת הלקוחות שלנו ב-CertifiedFasting.com דלפק התמיכה המקוון.

תלונות

17.1. יש להתייחס לכל תלונה ביחס לחברה ולשירותים הניתנים ללקוח על ידי פנייה לתמיכת הלקוחות שלנו ב-CertifiedFasting.com דלפק התמיכה המקוון.

17.2. יש להתייחס לכל תלונה ביחס למוצרים שסופקו ללקוח על ידי פנייה לתמיכת הלקוחות שלנו ב-CertifiedFasting.com דלפק התמיכה המקוון.

17.3. כל תלונה הקשורה למינויים, החזרים כספיים והחזרים על המוצרים והשירותים, צריכה להיענות על ידי פנייה לתמיכת הלקוחות שלנו ב-CertifiedFasting.com דלפק התמיכה המקוון.

17.4. בהגשת תלונה על הלקוח לציין בבירור כי הוגשה תלונה ולפרט את העילות והנסיבות הנוגעות לתלונה. החברה תשלח ללקוח אישור תלונה לכתובת הדואר האלקטרוני ממנה התקבלה התלונה. אנו נשקול את התלונה ונשיב ללקוח בתוך 14 עד 30 ימים קלנדריים מיום קבלת התלונה הרלוונטית.

17.5. בקשות הלקוח (תלונות) ינותחו על ידי החברה ללא תשלום.

17.6. אם תגובת החברה לתלונת הלקוח אינה מספקת את הלקוח או לא ניתנה לה מענה, ללקוח יש זכות להגיש תביעה למוסדות הרגולטוריים או לבתי המשפט.

שונות

18.1. לאף אדם מלבד הלקוח לא תהיה זכויות כלשהן על פי תנאים והגבלות אלה.

18.2. הלקוח אינו רשאי להקצות זכויות כלשהן על פי ההסכם לצד שלישי כלשהו ללא הסכמה מראש של החברה. החברה על פי שיקול דעתה הבלעדי רשאית להמחות את זכויותיה וחובותיה על פי ההסכם במלואן או בחלקן לצד שלישי כלשהו.

18.3. כל מחלוקת לפי תנאים והגבלות אלה או אחרת בקשר לשירותים תובא לבתי המשפט של לטביה, למעט במקרים שבהם הדבר אסור על פי החוקים החלים.

18.4. אם חלק כלשהו מהתנאים וההגבלות הללו יימצא על ידי בית משפט של סמכות שיפוט מוסמכת כפסול, בלתי חוקי או בלתי ניתן לאכיפה, חלק זה ינותק משאר התנאים וההגבלות, שימשיכו להיות תקפים וניתנים לאכיפה במידה המרבית המותרת בחוק.

מדיניות הפרטיות

19.1. מדיניות פרטיות זו מסבירה כיצד Fasting Ltd מספר רישום 40203389303 עם המשרד הרשום Lastadijas iela 6, LV-1050, Riga, Latvia מעבדת נתונים אישיים בעת מתן שירותים וניהול האתר.

19.2. הבקר בנתונים אישיים הוא Fasting Ltd. מספר רישום 40203389303 עם המשרד הרשום Lastadijas iela 6, LV-1050, Riga, Latvia.

19.3. אילו נתונים אישיים אנו מעבדים?

19.3.1. אנו מעבדים את הנתונים האישיים שלך למטרות מרובות, כאשר אתה נרשם לשירותים, מבצע פעילויות בפרופיל שלך או מבקר באתר האינטרנט שלנו. במקרים מסוימים, עיבוד הנתונים שלך נחוץ כדי לספק את השירותים. אך במקרים אחרים, אם העיבוד אינו הכרחי, נציין זאת, למשל, על ידי מתן אפשרות לבחור אם ברצונך להגיש לנו את הנתונים שלך.

19.3.2. המידע שאתה מזין, בעת ביצוע מבחן ההרזיה האינפורמטיבי באתר האינטרנט שלנו, אינו מאוחסן או מתועד בדרך אחרת במערכות המידע שלנו.

19.4. כדי לרשום משתמשי שירותים חדשים, לזהות את המשתמשים הקיימים, להעניק לך גישה לפרופיל המשתמש שכבר קיים שלך ולנהל את הפרופיל שלך, אנו מעבדים את שמך, שם משפחה, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון, מין, גיל, פרטי תשלום וכן נתונים אחרים, שציינת במהלך תהליך ההרשמה.

קטגוריית נתונים אישיים

בסיס משפטי לעיבוד

תקופת שמירה

כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון, שם, שם משפחה, גיל, מין, סוג, תאריך וסכום התשלום עבור השירותים, סוג השירותים המבוקשים.

העיבוד הכרחי לביצוע חוזה שנחתם איתך ומספק לך את השירותים.

הנתונים נשמרים כל עוד אתה משתמש רשום בשירותים ושילמת עבור השירותים. כאשר אתה מוחק את הפרופיל שלך, אנו עשויים לשמור את הנתונים שאנו נדרשים לשמור כדי לעמוד בהתחייבויות החוקיות שלנו (לדוגמה, לצורכי מס).

19.5. כדי לספק לך שירותים מותאמים אישית, להכין תוכנית תזונה ותזונה וכן טיפים והצעות אחרות ביחס לשימוש בשירותים, אנו מעבדים את הנתונים שחשפת לגבי הרגלי האכילה שלך, מצב בריאותי, מידע על הריון או הנקה. כמו גם נתונים אחרים הקשורים לבריאות. מידע זה הוא קטגוריה מיוחדת של נתונים אישיים, ולכן אנו מעבדים אותו בזהירות הראויה ובהתבסס על הסכמתך המפורשת. נתוני הבריאות שלך יעובדו רק לאחר שתבצע את התשלום עבור השירותים. בשל הפרטים הספציפיים של השירותים, לא נוכל לספק לך את השירותים, אם לא הענקת את ההסכמה המפורשת לעיבוד נתוני הבריאות שלך. אם תבחר שלא להסכים, נבצע החזר על התשלום שלך עבור השירותים.

קטגוריית נתונים אישיים

בסיס משפטי לעיבוד

תקופת שמירה

מידע על בריאותך, הרגלי עישון, הריון, הנקה, מחלות, תרופות בהן אתה משתמש, בחירות תזונה, משקל וגובה.

העיבוד מבוסס על הסכמתך המפורשת לקבלת השירותים.

הנתונים נשמרים כל עוד קיימת הסכמה תקפה. כאשר ההסכמה נמחקת, מתן השירותים מופסק. אם תמחק את הפרופיל שלך, הנתונים האלה יימחקו, אם שמירתם אינה נדרשת על פי החוקים החלים.

19.6. כדי לציית לחוקים החלים, למשל, ביחס לעיבוד תשלומים ולחובות החשבונאיות שלנו, אנו מעבדים מידע המתייחס לתשלומים שלך.

קטגוריית נתונים אישיים

בסיס משפטי לעיבוד

תקופת שמירה

מידע על התשלומים שלך, מקום המגורים שלך.

עיבוד הכרחי לעמידה בהתחייבות משפטית

הנתונים נשמרים כל עוד נדרש על פי החוק החל

19.7. כדי ליידע אותך על חדשות ומבצעים ביחס לשירותים ולשלוח לך פרסום מותאם אישית או תקשורת שיווקית אחרת, אנו מעבדים את שמך, כתובת הדואר האלקטרוני ו/או מספר הטלפון שלך. אתה תקבל מידע כזה רק אם הסכמת לו בעת ההרשמה לשירותים. יש לך את הזכות לבטל את הסכמתך לקבלת תקשורת כזו, על ידי יצירת קשר עם תמיכת הלקוחות שלנו ב-CertifiedFasting.com דלפק התמיכה המקוון. במקרה שתבטל את הסכמתך על ידי יצירת קשר עם תמיכת הלקוחות שלנו ב-CertifiedFasting.com דלפק התמיכה המקוון, נרשום מידע זה בפרופיל שלך תוך 5 ימי עסקים.

קטגוריית נתונים אישיים

בסיס משפטי לעיבוד

תקופת שמירה

שם, שם משפחה, כתובת מייל ו/או מספר טלפון.

שם, שם משפחה, כתובת מייל ו/או מספר טלפון.

הנתונים נשמרים כל עוד קיימת הסכמה תקפה. כאשר ההסכמה תבוטל, אנו נפסיק את עיבוד הנתונים שלך למטרה זו.

19.8. למטרות פיתוח אסטרטגיית שיווק, פילוח לקוחות וניתוח של השירותים שלנו, אנו עשויים לעבד את הנתונים שציינת בעת ההרשמה לשירותים, למשל, המין שלך, השירותים הנבחרים וכן מידע מסוים שהתקבל מקובצי Cookie.

קטגוריית נתונים אישיים

בסיס משפטי לעיבוד

תקופת שמירה

מגדר, מידע מקובצי Cookie, לדוגמה, כתובת IP, מכשיר בשימוש, סוג הדפדפן, שעה ותאריך פתיחה, ביטול הרשמה וחסימת המיילים שלנו, קליקים, אינטראקציה עם האתר.

עיבוד הכרחי למטרות האינטרסים הלגיטימיים שלנו כדי לשפר ולפתח את העסק שלנו.

אנא עיין במדיניות העוגיות שלנו, כדי לראות מידע נוסף על העוגיות שלנו. אם תמחק את הפרופיל שלך, אנו עשויים לשמור חלק מהמידע בצורה אנונימית ומצטברת.

19.9. כדי לספק שירות לקוחות ולפתור כל בעיה שעלולה להתעורר ביחס לשירותים שלנו, אנו מעבדים את שמך, שם המשפחה, פרטי הקשר, נתוני הפרופיל שלך וכל מידע אחר שאתה עשוי לספק במהלך התקשורת שלך עם היועצים או מומחי שירות הלקוחות שלנו.

קטגוריית נתונים אישיים

בסיס משפטי לעיבוד

תקופת שמירה

שם, שם משפחה, כתובת דואר אלקטרוני ו/או מספר טלפון, פרטי פרופיל, כל מידע אחר, אשר עשוי להימסר לנו במהלך התייעצות או למטרות המפורטות כאן.

עיבוד הכרחי למטרות האינטרסים הלגיטימיים שלנו כדי להבטיח את איכות השירותים שלנו, פתרון בעיות הקשורות אליו והגנה על האינטרסים והזכויות המשפטיים שלנו במקרה של מחלוקת.

הנתונים נשמרים עד להשגת מטרת העיבוד שלהם או למחיקה בעת מחיקת הפרופיל שלך, אם השמירה אינה נדרשת כדי להגן על הזכויות המשפטיות שלנו.

19.10. כדי להבטיח את ההגנה והאבטחה של מסד הנתונים שלנו, המערכות הפנימיות, האתר ותשתיות אחרות ולפקח על השימוש בשירותים שלנו, אנו עשויים לעבד מידע טכני מגוון, אותו אנו רוכשים מעוגיות, קובצי יומן ופתרונות טכנולוגיים דומים אחרים.

קטגוריית נתונים אישיים

בסיס משפטי לעיבוד

תקופת שמירה

כתובת ה-IP שלך, מידע על המכשיר שלך, סוג וגרסת הדפדפן, אזור זמן, מטא נתונים שונים, מידע על גישה לאתר ולפרופיל, מידע על אינטראקציה עם האתר, הזנה ותיקון של נתונים וכל מידע אחר למטרה שנקבעה כאן.

עיבוד הכרחי למטרות האינטרסים הלגיטימיים שלנו כדי להבטיח את אבטחת מערכת ה-IT שלנו ועסק אמין, רציף ומאובטח.

הנתונים נשמרו למשך 12 חודשים

19.11. כדי להעריך, לחזות ולהציע לך את תוכנית הדיאטה והתזונה המתאימה והיעילה ביותר, כמו גם לעזור לך להשיג את המטרה שהצבת, אנו עשויים לאסוף ולנתח (פרופיל) סוגים מסוימים של מידע משתמש. בעת יצירת פרופיל, אנו משתמשים רק בנתונים מדויקים ומינימליים, כגון המתאם של שינוי המשקל של המשתמש עקב תוכנית תזונה מסוימת. אנו מבצעים פרופיל כזה בהתבסס על האינטרסים הלגיטימיים שלנו כדי לספק את השירותים המתאימים והיעילים ביותר למשתמש. איננו מקבלים החלטות אוטומטיות המבוססות על פרופילים שעלולים להיות בעלי השלכות משפטיות עבורך או להשפיע עליך כנושא מידע לרעה. זה מאפשר לנו להציע למשתמשים שלנו תוכנית תזונה ודיאטה שהצליחה עבור משתמשים אחרים עם פרמטרים דומים.

19.12. תקופת שמירה ומחיקת נתונים:

19.12.1. אנו נעבד את הנתונים האישיים שלך כל עוד כל אחת ממטרות עיבוד הנתונים שהוזכרו לעיל או הבסיס המשפטי תקף. אנו מעריכים את תקופת השמירה על ידי התחשבות בהתחייבויות החוקיות שלנו ובתקופות השמירה שנקבעו בה, כמו גם באינטרסים הלגיטימיים שלנו או בהוראות שלך, למשל, במקרה שתבטל את הסכמתך.

19.12.2. כאשר כל אחת ממטרות עיבוד הנתונים שהוזכרו לעיל או הבסיס המשפטי אינו קיים עוד, אנו מוחקים או אנונימיים את הנתונים.

19.13. שיתוף הנתונים האישיים שלך:

19.13.1. במקרים מסוימים, אנו משתפים פעולה עם ספקי שירותים ומעבדי נתונים שונים, המספקים תמיכה עבור השירותים שלנו. לפיכך הנתונים האישיים שלך עשויים להיות משותפים עם ספקי שירותים כאלה, המספקים שירותי אירוח ואיתור שרתים, שירותי וכלים להעברת דואר אלקטרוני ותוכן, שירותי חשבוניות ועיבוד תשלומים, שיווק, הנהלת חשבונות, IT משפטיים ושירותים אחרים, שאנו עשוי לדרוש באופן סביר.

19.13.2. ספקי שירות כאלה עשויים לקבל רק את הנתונים האישיים הנדרשים כדי לספק את השירות המתאים, לדוגמה, המידע על התשלומים שלך ישותף רק עם ספקי שירותי עיבוד תשלומים ורק במידה הדרושה כדי לאבטח את התשלום שלך, להחזיר את התשלום שלך או לבדוק את התלונות שלך.

19.13.3. ספקי שירות צד שלישי כאלה יכולים לעבד נתונים אלה רק בהתאם להנחיות שלנו ואסור להשתמש בהם למטרות אחרות. ספקי שירות כאלה נדרשים להבטיח הגנה על נתונים אישיים בהתאם לנורמות המשפטיות החלות ולהסכמים מחייבים שנחתמו איתנו. אם אחד מספקי השירותים הללו ממוקם מחוץ לאיחוד האירופי/EEA, אנו מבטיחים שהעברת הנתונים האישיים תתבצע בהתאם לדרישות החוק ולפתרונות הניתנים בתקנת הגנת המידע הכללית.

19.13.4. אנו בוחרים ובוחרים ספקי שירותים כאלה בזהירות הראויה ודורשים מהם להבטיח את היושרה והסודיות של הנתונים האישיים שלך.

19.13.5. ניתן לגשת לנתונים האישיים שלך רק עובדי חברות מורשים שהסכימו לחובות סודיות ואשר זקוקים למידע זה על מנת לבצע את תפקידם.

19.13.6. במצבים מסוימים, ייתכן שאנו נדרשים על פי חוק לשתף את המידע שלך עם גופי אכיפת חוק ורשויות ממשלתיות. אנו עשויים גם לשתף את המידע שלך עם רשויות כאלה כדי להביא, לאכוף או להגן על תביעותיך המשפטיות

19.13.7. החברה כבקרת הנתונים האישיים אחראית לעיבוד הנתונים האישיים שלך.

19.14. הזכויות שלך:

19.14.1. יש לך את הזכות לבקש גישה לנתונים האישיים שלך ולקבל את כל המידע שאנו מעבדים עליך תוך חודש אחד.

19.14.2. אם ברצונך לתקן את הנתונים שלך, תוכל לעשות זאת על ידי פנייה אלינו או לתקן אותם בעצמך על ידי כניסה לפרופיל שלך.

19.14.3. אם אנו מעבדים את הנתונים האישיים שלך על בסיס האינטרסים הלגיטימיים שלנו, יש לך את הזכות להתנגד לעיבוד כזה. אם נקבל התנגדות כזו, לא נעבד עוד את הנתונים האישיים שלך, אלא אם כן נוכל להוכיח עילות לגיטימיות משכנעות לעיבוד אשר גוברות על האינטרסים, הזכויות והחירויות של נושא הנתונים או להקמת, מימוש או הגנה של תביעות משפטיות.

19.14.4. יש לך את הזכות לבטל את הסכמתך לעיבוד הנתונים שלך, המבוססת על הסכמה. ביטול הסכמה לא ישפיע על חוקיות העיבוד המבוסס על הסכמה לפני ביטולה.

19.14.5. יש לך את הזכות למחוק את הנתונים שלך על ידי כניסה לפרופיל שלך או פנייה אלינו. לידיעתך, לא נוכל למחוק את הנתונים, אותם אנו מחויבים לשמור בהתאם לחוקים החלים. אם תבקש למחוק את הנתונים שלך או תתנגד לעיבוד הנתונים הנדרשים כדי לספק לך את השירות שלנו, לא נוכל לספק לך את השירותים שלנו או שזה יפריע.

19.14.6. אם ברצונך לממש אחת מהזכויות המוזכרות לעיל, אנא כתוב לנו באמצעות פרטי הקשר המופיעים כאן. לפני מסירת מידע כלשהו, ייתכן שנידרש לאמת את זהותך.

19.14.7. אם אתה סבור שלא מילאנו את חובותינו לעיבוד הנתונים האישיים או הפרנו בדרך אחרת את זכויות הגנת הנתונים שלך, יש לך את הזכות להגיש תלונה לרשות הפיקוח - Datu Valsts Inspekcija (Elijas iela 17, Riga, Latvia, LV-1050) .

19.15. פרטי התקשרות:

19.15.1. אם יש לך שאלות כלשהן הנוגעות למדיניות פרטיות זו או אם ברצונך לממש את זכויות נושא הנתונים שלך, אנא צור קשר עם תמיכת הלקוחות שלנו ב-CertifiedFasting.com דלפק התמיכה המקוון.
Fasting Ltd מספר רישום 40203389303 עם משרד רשום Lastadijas iela 6, LV-1050, Riga, Latvia.

19.16. שונות:

19.16.1. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות ולתקן מדיניות פרטיות זו מעת לעת. התיקונים נכנסים לתוקף מיד עם העלאתם לאתר. במקרה של שינוי מהותי, נודיע לך, למשל, על ידי פרסום הודעה בפרופיל שלך, באתר או על ידי שליחת מייל.

מדיניות עוגיות

20.1. האתר והאפליקציה CertifiedFasting.com (להלן - אתר אינטרנט) משתמש בקובצי Cookie. אם הסכמת, בנוסף לעוגיות המבטיחות את תפקוד האתר, ייתכן שיוצבו קובצי Cookie אחרים, משואות אינטרנט, פיקסלים או טכנולוגיית אחסון דומה בדפדפן או במכשיר שלך שממנו אתה נכנס לאתר שלנו. מדיניות זו מסבירה באילו עוגיות משתמש אתר זה ולאילו מטרות.

20.2. הבקר בנתונים אישיים הוא Fasting Ltd. מספר רישום 40203389303 עם המשרד הרשום Lastadijas iela 6, LV-1050, Riga, Latvia.

20.3. מהן עוגיות ולאילו מטרות אנו משתמשים בהן:

20.3.1. קובצי Cookie הם קבצי טקסט קטנים, אשר מאוחסנים במכשיר שלך כאשר אתה מבקר באתר האינטרנט שלנו. הדפדפן בו אתה משתמש, משתמש בעוגיות על מנת להעביר את המידע בחזרה לאתר בכל ביקור עוקב, על מנת שהאתר יזהה את המשתמש ויזכור את הבחירות של המשתמש (לדוגמה, בחירת שפה, פרטי כניסה והגדרות נוספות). זה יכול להפוך את הביקור הבא שלך לקל יותר ואת האתר לשימושי יותר עבורך.

20.3.2. אנו משתמשים בסוגים שונים של עוגיות. כאשר אתה ניגש לאתר, אנו נציב קובצי Cookie נחוצים בהחלט בדפדפן או במכשיר שלך. סוגים אחרים של עוגיות יאוחסנו רק אם קיבלת את השימוש בעוגיות כאלה. להלן פרטים נוספים על קובצי Cookie, אשר עשויים להיות מאוחסנים במכשיר או בדפדפן שלך כאשר אתה ניגש לאתר שלנו.

20.3.2.1. קובצי Cookie נחוצים בהחלט - קובצי Cookie נחוצים בהחלט עוזרים להפוך את האתר לקל לשימוש על ידי מתן פונקציות בסיסיות כגון ניווט בעמודים, בחירת שפה, הרשאה ומילוי טפסים. ייתכן שהאתר לא יפעל ללא קובצי Cookie אלה ולא ניתן לבטל אותם. עוגיות אלו אינן חושפות את זהות המשתמש ואינן אוספות מידע על המשתמש. הם נשמרים במכשיר של המשתמש עד לסגירת הדפדפן.

20.3.2.2. עוגיות אנליטיות - עוגיות אנליטיות מאפשרות לנו לספור ביקורים באתר ומקורות תנועה כדי שנוכל למדוד ולשפר את הביצועים של האתר שלנו. הם עוזרים לנו לדעת אילו דפים הם הפופולריים ביותר והפחות ולראות כיצד מבקרים מסתובבים באתר. כל המידע שהעוגיות הללו אוספות הוא בצורה מצטברת. למטרות אנליטיות וסטטיסטיות, אנו עשויים להשתמש בצד שלישי, למשל, בעוגיות של Google Analytics, אשר עשויות להיות מאוחסנות במכשיר או בדפדפן לצמיתות.

20.3.2.3. עוגיות שיווקיות - עוגיות אלו מספקות פרסום ותקשורת שיווקית, הקשורים לאינטרסים של משתמשי האתר. הם יכולים לשמש צדדים שלישיים וספקי שירותים כדי ליצור פרופיל עניין ולהציג מודעות רלוונטיות בדפי אינטרנט אחרים. עוגיות אלו אינן מאחסנות מידע אישי מזהה, אלא מבוססות על המזהה הייחודי של הדפדפן והמכשיר. קובצי Cookie אלה זוכרים מידע על ביקורך באתר ועשויים לשמש להצגת מודעות מותאמות אישית ברשתות חברתיות ובאתרים אחרים. השבתת העוגיות הללו תעניק לך פחות פרסום מותאם אישית. למטרות פרסום, אנו עשויים להשתמש בקובצי Cookie של צד שלישי, כגון קובצי Cookie של Facebook או Google, אשר עשויים להיות מאוחסנים במכשיר או בדפדפן שלך לצמיתות.

20.4. כיצד לשלוט בקובצי Cookie:

20.4.1. בעת ביקור באתר האינטרנט שלנו, מוצגת לך הצהרה אינפורמטיבית שהאתר משתמש בקובצי Cookie ומבקשים את הסכמתך לאפשר עוגיות אנליטיות ושיווקיות. אם ברצונך לבטל את הסכמתך או לשנות את הגדרות העוגיות, תוכל לעשות זאת על ידי לחיצה על כפתור הגדרות העוגיות למעלה.

20.4.2. אתה יכול לבטל את הסכמתך לעוגיות אנליטיות ו/או שיווקיות וכן למחוק את כל העוגיות המאוחסנות בדפדפן שלך על ידי מחיקת היסטוריית העוגיות בדפדפן שלך. אתה יכול גם להגדיר את הדפדפן שלך כדי לחסום את שמירת העוגיות. בלחיצה על כפתור "עזרה" בדפדפן שלך, תוכל למצוא הנחיות כיצד למנוע מהדפדפן לאחסן עוגיות, כמו גם אילו עוגיות מאוחסנות כבר ולמחוק אותן, אם תרצה בכך. יש לבצע שינויים בהגדרות עבור כל דפדפן שבו אתה משתמש.

20.4.3. אתה יכול גם לבטל את הסכמתך לכך שהפעילות באתר שלך תהיה זמינה ל-Google Analytics על ידי התקנת תוסף הדפדפן לביטול הסכמה של Google Analytics, המונע שיתוף מידע על הביקור באתר שלך עם Google Analytics. קישור לתוסף ולמידע נוסף: https://support.google.com/analytics/answer/18188.

20.5. פרטי התקשרות:

20.5.1. אם יש לך שאלות כלשהן בנוגע למדיניות קובצי Cookie זו או שאתה רוצה לממש את זכויות נושא הנתונים שלך, אנא צור קשר עם תמיכת הלקוחות שלנו ב-CertifiedFasting.com דלפק התמיכה המקוון.
20.5.2. Fasting Ltd מספר רישום 40203389303 עם משרד רשום Lastadijas iela 6, LV-1050, Riga, Latvia.

20.6. שינויים במדיניות העוגיות:

20.6.1. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות ולתקן את מדיניות העוגיות הזו מעת לעת. התיקונים נכנסים לתוקף מיד עם העלאתם לאתר. במקרה של מחלוקת לגבי תנאי מדיניות עוגיות זו בשפות שונות, הגרסה האנגלית תגבר.