FASTING Ltd.

rekisterinumero 40203389303

rekisteröity toimisto Lastadijas iela 6, LV-1050, Riga, Latvia

 

Yleiset ehdot

Johdanto

Nämä yleiset ehdot ("käyttöehdot") säätelevät koko suhdetta sinun, asiakkaan ja yrityksen välillä.

Kaikki käännökset englanninkielisestä versiosta tarjotaan vain avuksesi. Jos näiden Ehtojen englanninkielisen version välillä on eroja merkityksessä tai tulkinnassa, englanninkielinen versio on ensisijainen. Alkuperäinen englanninkielinen teksti on ainoa oikeudellisesti sitova versio.

1.2. Ennen etäsopimuksen tekemistä Asiakkaalle toimitetaan näiden käyttöehtojen teksti sähköisesti tai pysyvässä muodossa. Jos tämä ei ole kohtuudella mahdollista, Yhtiö ilmoittaa ennen Etäsopimuksen solmimista, millä tavalla nämä ehdot ovat Asiakkaan tarkastettavissa Yhtiön tiloissa ja että ne lähetetään Asiakkaalle maksutta heti mahdollisuuksien mukaan asiakkaan pyynnöstä.

1.3. ASIAKAS ON VELVOLLINEN LUKEMAA HUOLELLISESTI NÄMÄ KÄYTTÖEHDOT ENNEN KUIN HYVÄKSYY NE JA KÄYTÄT YHTIÖN PALVELUJA. ASIAKAS HYVÄKSYY, ETTÄ HÄNEN PALVELUJEN KÄYTTÖÖN TOTEAA, ETTÄ ASIAKAS ON LUKENUT TÄMÄN SOPIMUKSEN, YMMÄRTÄNNÄ SEN JA HYVÄKSYNYT SITÄ. JOS ET HYVÄKSY MITÄÄN NÄIDEN EHTOJEN OSIAA TAI JOS ET OLE KELPOINEN TAI VALTUUTTU NÄIHIN EHTOIHIN, ÄLÄ LATAA SOVELLUSTA TAI MUUTEN PÄÄSY TAI KÄYTÄ PALVELUA.

1.4. Asiakasta kehotetaan myös lukemaan vastaukset "Usein kysyttyihin kysymyksiin", jotka on julkaistu verkkosivustomme tukipalvelussamme tai mobiilisovelluksessa.

Määritelmät

2.1. Elleivät näissä käyttöehdoissa toisin määrätä, näissä käyttöehdoissa, mukaan lukien johdanto-osassa, käytetyillä termeillä on isolla alkukirjaimella seuraavat merkitykset:

a) Sopimus

tarkoittaa näitä Palvelujen ja/tai Tavaroiden toimittamista koskevia ehtoja, jotka Yrityksen ja Asiakkaan välillä on tehty verkossa.

(b) Asiakas

tarkoittaa Yhtiön Palveluiden käyttäjää ja/tai Tavaroiden ostajaa näissä käyttöehdoissa kuvatulla tavalla.

(c) Yhtiö

tarkoittaa Fasting Ltd.:tä, rekisterinumero 40203389303, jonka kotipaikka on Lastadijas iela 6, LV-1050, Riika, Latvia, joka vastaa tilauspalvelujen tarjoamisesta ja Asiakkaan tiedustelujen käsittelystä, mukaan lukien osakkuusyhtiöiden tavaroiden ja palveluiden hyvitykset ja takaisinperinnät. Osakkuusyhtiö on CertifiedFasting.com.

Fasting Ltd., rekisterinumero 40203389303, kotipaikka Lastadijas iela 6, LV-1050, Riika, Latvia, vastaa Verkkosivuston ja mobiilisovelluksen kautta tarjotuista Palveluista.

(d) Tarjous

tarkoittaa tarjousta tämän Sopimuksen tekemisestä ja asianmukaisten Palvelujen ja/tai Tavaroiden tarjoamista, jotka Yhtiö tarjoaa Asiakkaalle Verkkosivuston tai Mobiilisovelluksen kautta.

(e) Tietosuojakäytäntö

tarkoittaa Verkkosivustolla tai mobiilisovelluksessa julkaistua Yrityksen tietosuojakäytäntöä.

(f) Palvelut

tarkoittaa Yrityksen Asiakkaalle tarjoamaa digitaalista sisältöä sekä pääsyä Verkkosivustolle tai Mobiilisovellukseen, mukaan lukien siellä tarjotut tai tarjotut tiedot, teksti, kuvat.

(g) Digitaalinen sisältö

tarkoittaa yksittäisiä digitaalisia ateriasuunnitelmia ja/tai muuta Yhtiön verkossa myymää digitaalista sisältöä sekä pääsyä Digitaaliseen sisältöön, mukaan lukien siellä tarjotut tai tarjotut tiedot, teksti, kuvat.

(h) tavarat

tarkoittaa lisäravinteita ja/tai muita fyysisessä muodossa olevia tuotteita, joita Yhtiö myy verkossa.

(i) Etäsopimus

Digitaalisen sisällön ja/tai Tavaroiden etämyyntijärjestelmän puitteissa solmittua sopimusta Yrityksen ja Asiakkaan välillä.

(j) Verkkosivusto

tarkoittaa Yhtiön verkkosivustoa, joka on saatavilla osoitteessa www.certifiedfasting.com.

(k) Mobiilisovellus

CertifiedFasting.comin mobiilisovellus, jonka Asiakas voi ladata App Storesta ja/tai Google Playsta.

(l) Osallistumismaksu

tarkoittaa maksua henkilökohtaisesta digitaalisesta ateriasuunnitelmasta. Osallistumismaksu riippuu Asiakkaan valitsemasta Tarjouksesta, joka voi olla kertamaksu tai tilausmaksu.

m) Varoaika

Asiakkaalla on oikeus peruuttaa etäsopimukset, ellei hän ole suostunut etäsopimuksen täytäntöönpanon aloittamiseen (alkanut sisällön käytön tai pääsyn siihen) peruuttamisajan kuluessa. Peruuttamisaika on 14 (neljätoista) päivää Euroopan unionin kansalaisilla ja 5 (viisi) päivää Euroopan unionin ulkopuolisilla kansalaisilla Etäsopimuksen tekopäivästä tai asiaankuuluvien Tavaroiden toimituksesta.

(n) Support Help Desk

tarkoittaa online-asiakastukikeskusta, jossa asiakas voi saada vastauksia kysymyksiin ja lähettää pyyntöjä. Support Help Desk on saatavilla osoitteessa https://helpdesk.certifiedfasting.com/cf_en_app.

Tarjouksen jättäminen

3.1. Yritys tarjoaa Asiakkaalle mahdollisuuden saada Tarjous.

3.2. Asiakasta voidaan pyytää antamaan tiettyjä tietoja ennen Tarjouksen vastaanottamista valitsemalla tarjotut vaihtoehdot tai kirjoittamalla pyydetyt tiedot. Asiakas on velvollinen toimittamaan ajantasaiset ja kattavat tiedot, jotka pyydetään toimittamaan.

3.3. Asiakkaalle tehdään Tarjous (mukaan lukien toimittamalla näiden ehtojen kohdassa 3.2. määritellyt tiedot), joka sisältää tiedot seuraavista:

3.3.1. maksun summa asiaankuuluvista palveluista ja/tai tavaroista;

3.3.2. maksuvaihtoehdot: luottokortilla tai muulla hyväksyttävällä maksutavalla;

3.3.3. muut tiedot, jotka Yhtiö pitää tärkeänä sisällyttää Tarjoukseen.

3.4. Tarjouksen hyväksyminen

3.4.1. Asiakas hyväksyy Tarjouksen tämän sopimuksen tekemiseksi, kun hän hyväksyy Yritysten käyttöehdot.

3.4.2. Asiakas hyväksyy Asiakkaalle Verkkosivuston tai Mobiilisovelluksen kautta Tarjouksen asiaan liittyvistä Palveluista ja/tai Tavaroista napsauttamalla Tarjousten hyväksymistoimintopainiketta, joka johtaa ostotapahtumaan. Tarjousten hyväksymistoimintopainike voidaan merkitä useilla eri tavoilla tarjouksen tyypistä riippuen, mukaan lukien "HYVÄKSYN", "HYVÄKSYN", "PÄIVITYS" tai vastaava tunniste. Tarjouksen ehdot ovat sitovia ja Asiakas hyväksyy ne hyväksymällä Tarjouksen.

3.4.3. Hyväksyessään Tarjouksen Asiakas valtuuttaa Yrityksen veloittamaan Asiakkaalta Tarjouksessa määritellyn maksun.

Etäsopimus

4.1. Etäsopimus solmitaan sillä hetkellä, kun Asiakas hyväksyy Tarjouksen ja kohdan 3.4.1 mukaisesti.

4.2. Koska Asiakas hyväksyy Tarjouksen sähköisesti, Yritys toimittaa välittömästi tarjouksessa mainitun Palvelun, Digitaalisen Sisällön tai Tavarat.

4.3. JOS YRITYKSEN JA ASIAKKAAN VÄLINEN SOPIMUS SISÄLTÄÄ DIGITAALISTA SISÄLTÖÄ, ASIAKKAAN SUOSTUMUSSA MENETTÄVÄN SOPIMUKSEN PERUUTTAMISOIKEUKSEN.

4.4 Yhtiö pyrkii kohtuullisin keinoin varmistamaan, että Palvelut toimivat tarkoitetulla tavalla, mutta tällaiset Palvelut ovat kuitenkin riippuvaisia Internetistä ja muista Palveluista ja palveluntarjoajista, jotka eivät ole Yhtiön hallinnassa. Käyttämällä Yrityksen Palveluita Asiakas hyväksyy, että Yritys ei voi taata, että Palvelut ovat keskeytymättömiä, virheettömiä tai että sen sisältämät tiedot ovat täysin vapaat viruksista, hakkereista, tunkeutumisesta, suunnittelemattomista seisokeista tai muista vioista. Asiakas ottaa nimenomaisesti vastuun tällaisten Palvelujen käytöstä tai lataamisesta.

4.5. Yritys voi ajoittain ja ilman ennakkoilmoitusta Asiakkaalle muuttaa, laajentaa ja parantaa Palveluja. Voimme myös milloin tahansa lopettaa osan tai kaikkien Palvelujen käytön tai valikoivasti poistaa käytöstä tietyt Palvelujen osat. Kaikki Palveluiden muuttaminen tai poistaminen tehdään oman harkintamme mukaan ja ilman jatkuvaa velvoitetta tai vastuuta Asiakkaalle, eikä Asiakkaan Palveluiden käyttö oikeuta Asiakasta palvelujen jatkuvaan tarjoamiseen tai saatavuuteen.

4.6. Asiakas hyväksyy lisäksi, että:

4.6.1. hän ei saa käyttää Palveluita (mukaan lukien Tavaroiden ostaminen), jos hän on alle 18-vuotias;

4.6.2. Asiakas kieltää pääsyn Palveluihin alle 18-vuotiailta lapsilta. Asiakas ottaa täyden vastuun alaikäisten Palveluiden luvattomasta käytöstä.

Maksut

5.1. Tarjouksessa mainitun voimassaoloaikana yhtiö pidättää itsellään oikeuden muuttaa Palvelujen ja/tai Tavaroiden hintoja.

5.2. Asiakas hyväksyy:

5.2.1. maksaa kaikki Asiakkaalle mahdollisesti aiheutuvat lisäkulut, maksut, maksut, sovellettavat verot ja muut maksut;

5.2.2. ostaa Palvelut ja/tai Tavarat käyttämällä voimassa olevaa luottokorttia tai muuta sallittua maksutapaa;

5.2.3. antaa yritykselle ajantasaiset ja täydelliset tiedot ostotilauslomakkeen mukaisesti. Jos Yritys havaitsee tai uskoo, että asiakkaan antamat tiedot ovat virheellisiä tai puutteellisia, yritys pidättää oikeuden kieltäytyä vahvistamasta asiakkaan maksua oman harkintansa mukaan ja Asiakas menettää oikeutensa palauttaa maksettu summa.

5.2.4. Palvelujen ostamisen helpottamiseksi tulevaisuudessa Asiakas valtuuttaa Yrityksen veloittamaan Asiakkaalta mahdollisen maksujen valtuutuksen ilman korttitietojen uudelleensyöttöä Asiakkaan hyväksymän maksusumman kohdan 3.3 mukaisesti. ja 3.4.

5.3. Kun Asiakas on siirretty kolmannen osapuolen maksupalveluihin, menetyksen tai vahingon riski siirtyy Asiakkaalle ja/tai kolmannen osapuolen palvelulle. Kolmannen osapuolen maksupalveluntarjoaja käsittelee ja käsittelee Asiakkaan online-luotto- tai pankkikorttimaksuja yritykselle, eikä mitään maksuun liittyviä arkaluonteisia tietoja tallenneta tai käytä Yhtiö. Yhtiö ei ole vastuussa maksuongelmista tai muista riita-asioista, jotka johtuvat kolmannen osapuolen maksupalveluista. Yhtiö voi ajoittain vaihtaa kolmatta osapuolta maksupalveluntarjoajaa.

Yritys toimii useiden maksupalveluntarjoajien kanssa, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen: Stripe Inc. PayHealth Inc., Adyen NV, PayPal Holdings, Inc.

5.4 Kaikki hinnat ja kulut ovat tietyllä verkkosivustolla ilmoitetussa valuutassa.

5.5. Kaikki tavarat ovat Yrityksen omaisuutta, kunnes koko maksu on suoritettu. Sovellettava hinta on se, joka on asetettu tilauksen tekopäivänä. Toimituskulut ja maksukulut kirjataan ennen oston vahvistamista. Jos olet alle 18-vuotias, sinulla on oltava vanhempien lupa ostaaksesi Yritykseltä.

5.6. Kaikki Yrityksen kautta suoritetut siirrot käsitellään ja suoritetaan kolmannen osapuolen omistettujen yhdyskäytävien kautta suojasi takaamiseksi. Korttitietoja ei tallenneta ja kaikki korttitiedot käsitellään SSL-salauksella. Lue tapahtumalle valitun maksuyhdyskäytävän ehdot, koska he ovat vastuussa tehdyistä tapahtumista.

5.7. Hyvitystä tai valitusta varten ota yhteyttä asiakastukeen CertifiedFasting.com online SUPPORT HELP DESK -palvelussa.

5.8 Sen varmistamiseksi, että Asiakas ei joudu Palveluiden keskeytykseen tai menettämiseen, Palvelut uusitaan automaattisesti.

5.8.1. Lukuun ottamatta alla tässä osiossa kuvattuja syitä, AUTOMAATTINEN UUDISTAMINEN UUDISTAA AUTOMAATTISESTI SOVELLETTAVAN PALVELUN NYKYISEN AJAN PÄÄTTYMISESSÄ UUSIMUKSEKSI, joka on AJALLINEN VIIMEISIIN PALVELUJAKSI. Esimerkiksi jos Asiakkaan viimeinen palvelujakso on vuoden mittainen, uusimisjakso on yleensä yksi vuosi.

5.8.2. Ellei Asiakas peruuta tilausta, Yritys uusii automaattisesti sovellettavan palvelun, kun se tulee uusittavaksi.

5.8.3. Yhtiö voi ajoittain muuttaa tilaussuunnitelmia ja Palveluiden hintoja. Uusimisesta voidaan veloittaa Yrityksen kulloinkin voimassa olevat hinnat, jotka Asiakas ymmärtää ja hyväksyy, että ne voivat olla korkeampia (joista asiakkaalle ilmoitetaan etukäteen) tai alhaisemmat kuin alkuperäisen palvelujakson hinnat. Maksun suorittamatta jättämisestä Palveluntarjoajalla on oikeus periä viivästysmaksu, joka on yhden kuukausimaksun suuruinen. Yritys voi veloittaa Palvelun hinnan useassa erässä, mikäli koko veloitus ei onnistu.

5.8.4. JOS ASIAKAS EI HALU PALVELUN AUTOMAATTISTA UUSIVUUTTA, hänen on itse peruutettava tilaus vähintään 48 tuntia ennen kuluvan jakson päättymistä, jolloin Palvelut päättyvät kulloisenkin voimassa olevan ajanjakson umpeuduttua. ellei hän uusi Palveluita manuaalisesti ennen kyseistä päivämäärää. Liittymismaksuja ei palauteta.

5.8.5. Jos Asiakas on ostanut tilauksen Yritysten verkkosivuilta, Asiakas ei voi hallita sitä Apple App Storen tai Google Playn kautta. Sen sijaan, jos Asiakas ei halua Palvelun uusiutuvan automaattisesti, hänen on peruutettava tilaus itse kirjautumalla sisään Käyttäjätilille Yritysten verkkosivuilla tai otettava yhteyttä asiakastukeen CertifiedFasting.com online SUPPORT HELP DESKissa ja seuraa "Hallinnoi tilaustani" -osion ohjeita.

5.8.6. Jos Asiakas on ostanut tilauksen Apple App Storen tai Google Playn kautta, Asiakas voi peruuttaa tilauksen vain Apple- tai Google-tilinsä kautta. Asiakas ymmärtää, että sovelluksen poistaminen ei peruuta tilauksia.

5.8.7. Palvelujen/Tavaroiden kokonaishinta sisältäen ALV:n (jos sovellettavissa) ja kaikki ylimääräiset rahti-, toimitus- tai postikulut ja soveltuvin osin muut kulut näkyvät tilausprosessin aikana Verkkosivustolla. Tapa, jolla hinta lasketaan, näkyy myös Verkkosivustolla tilausprosessin aikana.

5.8.8. Liittymän osalta kokonaishinta sisältää valitun taajuuslaskutuskauden kokonaiskulut.

Hyvitys- ja palautuskäytäntö

6.1. Asiakkaalla on sovellettavien lakien mukaan oikeus muuttaa mieltään ja palauttaa toimitetut (vastaanotetut) tavarat Peruutusajan kuluessa. Näissä säädöksissä on kuitenkin myös poikkeus, jonka mukaan Digitaalisen sisällön toimittamista koskeviin sopimuksiin ei sovelleta tavaran palautusoikeutta, jos digitaalisen sisällön toimittaminen on jo aloitettu. Näin ollen, mikäli Digitaalinen sisältö on jo toimitettu Asiakkaalle kohdassa 4.2. ja 4.3., Asiakas menettää oikeutensa peruuttaa Sopimuksen.

6.1.1. Yhtiön verkkosivuilla annetun takuun mukaan asiakkaalla on oikeus osallistumismaksun palautukseen, jos asiakas pystyy todistamaan Digitaalisen sisällön virheellisyyden ja jättänyt 24 tunnin kuluessa Etäsopimuksen tekemisestä täyden palautuspyynnön asiakaspalveluumme. osoitteessa CertifiedFasting.com online SUPPORT HELP DESK.

6.2. Hyvitys Palveluista. Digitaalisten sisältöjen ja palveluiden hintoja ja maksuja ei palauteta, ellei tässä osiossa ole erikseen toisin mainittu:

6.2.1. Sen jälkeen kun Digitaalinen sisältö on jo toimitettu Asiakkaalle kohdan 4.2 mukaisesti, Asiakkaalla on oikeus saada siitä hyvitys Yritykseltä vain, jos Asiakas osoittaa, että Digitaalinen sisältö ei ole kuvauksen mukainen tai viallinen. Tällaisissa tapauksissa asiakkaan on otettava yhteyttä asiakastukeen CertifiedFasting.com online SUPPORT HELP DESK -palvelussa peruutusajan kuluessa ja toimitettava yksityiskohtaiset tiedot, jotka osoittavat yrityksen tuotteen virheen (liitteenä visuaaliset todisteet). Yritys pidättää oikeuden veloittaa maksun kaikista hallinnollisista tai muista palveluista, joita Asiakas on käyttänyt ennen hyvitystä/peruuttamista.

6.2.2. Kun hyvitys on myönnetty, Asiakkaalla ei ole enää pääsyä Yrityksen palveluihin. Kaikki hyvitykset käytetään alkuperäiseen maksutapaan. Ostamalla Palvelut Asiakas hyväksyy tämän hyvityskäytännön ja luopuu kaikista oikeuksistaan asettaa sille kysymyksiä, tuomioita tai oikeustoimia.

6.3. Jos Asiakas on ostanut Palvelut tai Tuotteet Apple App Storen tai Google Playn kautta hyvityksiä ja maksua koskevissa kysymyksissä ja/tai pyynnöissä, Asiakkaan tulee ottaa yhteyttä Apple App Storen tai Google Play Storen käyttäjätukeen.

6.4 Hyvitys toimitetuista tuotteista.

6.4.1. Siinä tapauksessa, että kohta 6.5. ei sovelleta, Asiakkaalla on oikeus saada tavarasta palautus Yritykseltä vain, jos Asiakas osoittaa, että tavarat eivät ole kuvauksen mukaisia tai viallisia. Tällaisissa tapauksissa Asiakkaan on otettava yhteyttä asiakastukeen CertifiedFasting.com online SUPPORT HELP DESK -palvelussa peruutusajan kuluessa ja annettava yksityiskohtaiset tiedot, jotka osoittavat Yrityksen Tavaroiden virheen (liitteenä visuaaliset todisteet).

6.4.2. Kaikki hyvitykset käytetään alkuperäiseen maksutapaan. Ostamalla Palvelut Asiakas hyväksyy tämän hyvityskäytännön ja luopuu kaikista oikeuksistaan asettaa sille kysymyksiä, tuomioita tai oikeustoimia.

6.5. Toimitettujen tavaroiden palautus. Asiakkaalla on terveydenhuoltoon ja hygieniaan liittyvistä syistä oikeus muuttaa mieltään ja palauttaa toimitettu (vastaanotettu) Tavara Peruutusajan sisällä vain, jos seuraavaa menettelyä noudatetaan:

6.5.1. Asiakas on lähettänyt yritykselle pyynnön päätöksestään palauttaa tavarat peruuttamisajan kuluessa CertifiedFasting.com online SUPPORT HELP DESKissa ja ennen tavaroiden palauttamista.

6.5.2. Ilman aiheetonta viivytystä ja viimeistään Peruutusajan kuluessa on palauttanut tavarat Yritykselle. Asiakas vastaa palautuskustannuksista.

6.5.3. Tavarat ovat alkuperäisessä pakkauksessaan avaamattomia, jälleenmyyntikuntoisia.

6.5.4. Palautetun tavaran vastaanottamisen ja tarkastuksen jälkeen Yritys palauttaa Asiakkaan tuotteista maksaman hinnan (mukaan lukien toimituskulut) viimeistään 30 (kolmenkymmenen) päivän kuluessa siitä päivästä, jona Yritys on vastaanottanut tavarat takaisin.

6.5.5. Yrityksellä on kaikissa tapauksissa oikeus keskeyttää Asiakkaan hyvitys siihen asti, kunnes Yritys on vastaanottanut ja tarkastanut tavarat.

Fyysisten tavaroiden palautusosoite

Yritysten palautusosoite: Fasting Ltd., rekisterinumero 40203389303, kotipaikka Lastadijas iela 6, LV-1050, Riika, Latvia.

Immateriaalioikeudet

7.1. Yhtiö omistaa kaikki immateriaalioikeudet, mukaan lukien tekijänoikeudet, mallioikeudet, tavaramerkkioikeudet, patenttioikeudet ja kaikki muut Palveluihin ja Palveluihin liittyvään sisältöön liittyvät tai niihin liittyvät omistusoikeudet, mutta niihin rajoittumatta.

7.2. Asiakas ei saa kopioida, julkaista Palveluita, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, Yrityksen toimittamaa ja/tai toimittamaa digitaalista sisältöä kokonaan tai osittain ilman Yhtiön etukäteen antamaa kirjallista lupaa.

7.3. Asiakas myöntää täten yritykselle pysyvän, peruuttamattoman, maailmanlaajuisen, täysin maksetun ja rojaltivapaan, ei-yksinomaisen lisenssin, mukaan lukien oikeuden alilisensoida (useita tasoja) ja luovuttaa kolmansille osapuolille, jäljentää, jakaa, suorittaa ja näyttää (julkisesti tai muuten), luoda johdannaisteoksia, mukauttaa, muokata ja muutoin käyttää, analysoida ja hyödyntää millä tahansa tällä hetkellä tunnetulla tai tulevaisuudessa löydettävällä tavalla hänen Käyttäjäsisällöstään (paitsi käyttäjien tavaramerkkejä) sekä kaikesta muokatusta ja niistä johdettuja teoksia. Sovellettavien lakien sallimissa rajoissa Asiakas luopuu kaikista moraalisista oikeuksistaan, joita hänellä voi olla mihin tahansa Käyttäjäsisältöön. "Käyttäjän sisältö" tarkoittaa mitä tahansa Käyttäjän tavaramerkkejä, viestintää, kuvia, kirjoituksia, luovia teoksia, ääniä ja kaikkea materiaalia, dataa ja tietoja, joita Asiakas lataa, lähettää tai lähettää Palveluiden kautta tai joita muut käyttäjät lataavat tai lähettävät. Lataamalla, lähettämällä tai lähettämällä mitä tahansa Käyttäjäsisältöä Asiakas vahvistaa, edustaa ja takaa, että tällainen Käyttäjäsisältö ja sen lataaminen, lähettäminen tai lähettäminen ovat (a) tarkkoja eikä luottamuksellisia; (b) ei riko mitään sovellettavia lakeja, sopimusrajoituksia tai muita kolmannen osapuolen oikeuksia ja että Asiakkaalla on lupa miltä tahansa kolmannelta osapuolelta, jonka henkilötiedot tai immateriaaliomaisuus sisältyvät Käyttäjäsisältöön tai sisältyvät siihen; ja (c) vailla viruksia, mainosohjelmia, vakoiluohjelmia, matoja tai muuta haitallista koodia.

7.4 Mitään näiden käyttöehtojen osaa ei voida tulkita Palveluihin tai Palveluihin liittyvään sisältöön liittyvien immateriaalioikeuksien siirroksi, ellei kohdassa 8.1 nimenomaisesti mainita. alla.

Digitaalisen sisällön käyttö

8.1. Kaikki kohdassa 7.1 määritellyt digitaaliseen sisältöön liittyvät immateriaalioikeudet kuuluvat Yhtiölle. Digitaalinen sisältö on lisensoitu tämän kohdan 8 mukaisesti, eikä sitä myydä. Asiakkaalle myönnetään vain ei-yksinomainen, ei-siirrettävä ja ei-alilisensoitava lisenssi tämän sopimuksen ehtojen mukaisesti käyttää (ainoastaan Asiakkaan henkilökohtaiseen käyttöön) mitä tahansa Yrityksen Asiakkaalle tarjoamaa digitaalista sisältöä. .

8.2. Tämän lisenssin voimassaoloaika on 5 vuotta digitaalisen sisällön vastaanottamisesta, ellei sitä ole aiemmin keskeytetty tai irtisanottu näiden käyttöehtojen mukaisesti.

8.3 Ellei nimenomaisesti toisin mainita, digitaalinen sisältö saa olla tarkoitettu vain henkilökohtaiseen ja ei-kaupalliseen käyttöön.

8.4 Asiakkaalla ei ole oikeutta muokata, jäljentää, välittää tai lainata digitaalista sisältöä tai saattaa sitä kolmansien osapuolten saataville tai käyttää sitä mihinkään muuhun toimintaan, joka ylittää Yrityksen myöntämän lisenssin.

8.5 Yhtiö on valtuutettu valvomaan immateriaalioikeuksia, asettamaan rajoituksia lisenssin laajuudelle tai niiden laitteiden tai laitetyyppien lukumäärälle, joilla digitaalista sisältöä voidaan käyttää.

8.6. Jos Asiakas toimii vastoin tätä artiklaa, yhtiöllä on oikeus keskeyttää pääsy asiaankuuluvaan digitaaliseen sisältöön, huolimatta yrityksen oikeudesta periä Asiakkaalta rikkomuksen seurauksena tai sen yhteydessä aiheutunut menetys mukaan lukien mahdolliset kulut.

Digitaalisen sisällön myynti

9.1. Asiakas ei saa myydä, tarjota myyntiin, jakaa, vuokrata tai lainata digitaalista sisältöä tai sen kopioita.

Tietosuojakäytäntö

10.1. Asiakkaan henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan tietosuojaselostetta. On suositeltavaa, että Asiakas tulostaa ja säilyttää kopion tietosuojakäytännöstä yhdessä näiden käyttöehtojen kanssa.

Vastuu

11.1. Osapuoli vapautuu vastuusta käyttöehtojen noudattamatta jättämisestä, jos se osoittaa, että näitä ehtoja ei ole noudatettu ylivoimaisen esteen vuoksi. Yhtiö ei erityisesti vastaa mistään vahingoista, jotka aiheutuvat ylivoimaisesta esteestä, mellakasta, sodasta tai luonnonilmiöistä tai muista tapahtumista, joista Yhtiö ei ole vastuussa (esim. lakko, työsulku, liikennekatkokset, hallintotoimet) kotimaiset tai ulkomaiset korkeat viranomaiset). Asiakkaan on annettava kirjallinen ilmoitus ylivoimaisesta esteestä, joka estää näiden ehtojen täyttymisen, 30 kalenteripäivän kuluessa näiden olosuhteiden ilmenemispäivästä. Yritys ilmoittaa Asiakkaalle ylivoimaisen esteen esiintymisestä sähköpostitse tai Verkkosivustolla tai Mobiilisovelluksessa, mikäli mahdollista.

11.2. Yhtiön vastuu rajoittuu välittömiin tappioihin, ellei sovellettavissa laeissa toisin säädetä.

11.3. Yrityksen tarjoamien Palvelujen ja/tai Tavaroiden luonteesta johtuen ja koska Yritys ei voi valvoa, noudattaako Asiakas toimitettuja käyttöohjeita, Yritys ei anna takuuta Palveluiden ja/tai Palveluiden käytön tuloksista tai seurauksista.

11.4. Vastuullinen yritys: 1) CertifiedFasting.com on vain verkkosivuston tai mobiilisovelluksen ylläpitäjä ja Palveluiden tarjoaja, 2) CertifiedFasting.com on yritys, joka vastaa tilauspalvelujen ja Palveluiden ja Tavaroiden maksujen hallinnasta, hyvityksistä ja takaisinperinnöistä , osakkuusyhtiöille.

11.5. Palveluita käyttäessään Asiakas voi saada linkkejä muille verkkosivustoille tai mobiilisovelluksiin, jotka eivät ole Yhtiön omistuksessa ja/tai hallinnassa. Asiakas ymmärtää ja hyväksyy, että Yritys ei ole vastuussa tällaisten verkkosivustojen tai mobiilisovellusten saatavuudesta. Lisäksi Yritys ei ole vastuussa mistään sisällöstä, mainonnasta, tuotteista tai muusta materiaalista, johon voidaan päästä tällaisten linkkien kautta, ja siksi Asiakas hyväksyy, että Yritys ei ole suoraan tai välillisesti vastuussa mistään aiheutuneista vahingoista tai menetyksistä. tai väitetään johtuvan sellaisen sisällön, tavaroiden tai palveluiden käytöstä tai riippuvuudesta sellaisilla verkkosivustoilla tai mobiilisovelluksissa tai niiden kautta.

Lääketieteellinen vastuuvapauslauseke

12.1. ENNEN YRITYKSEN ATERIAAN JA/TAI TUOTTEIDEN KOKEILUA, HÄNEN TERVEYDENHUOLTOPALVELUJEN TARJOAJAAN TULISI ARVIOIDA ASIAKKAAN TERVEYS TAI HÄNEN TULISI NEUVOTTA TERVEYDENHUOLTOPALVELUN TARJOAJAAN.

12.2. Palvelu on osallistumista ohjelmaan, joka sisältää tietoa terveellisistä elämäntavoista ja ravinnosta. Verkkosivustolla julkaistut tiedot ovat luonteeltaan informatiivisia, eivätkä ne voi korvata ammattimaista lääketieteellistä neuvontaa, diagnoosia tai hoitoa. Mikäli Asiakas on huolissaan Palvelun kautta saamistaan tiedoista tai hänellä on kysyttävää omasta terveydestään, tulee hänen kääntyä lääkärin tai muun terveydenhuollon tarjoajan puoleen. Asiakas käyttää Palvelua omalla riskillään ja vastuullaan.

Kelpoisuus

13.1. Palvelut ovat saatavilla vain henkilöille, jotka voivat tehdä EU-lainsäädännön mukaan oikeudellisesti sitovia sopimuksia, joten Asiakas vahvistaa olevansa vähintään 18-vuotias. Jos Asiakas käyttää Palveluita alle 18-vuotiaan henkilön puolesta, Asiakas vahvistaa olevansa kyseisen henkilön laillinen holhooja ja on vastuussa siitä, että tämä henkilö noudattaa näitä käyttöehtoja ja korvaa Yhtiön mahdollisista menetyksistä tai vahingoista. vahingoista, joita Yritys kärsii näiden käyttöehtojen noudattamatta jättämisestä.

Voimassaolo ja irtisanominen

14.1. Sopimus tulee voimaan sen jälkeen, kun Asiakas on hyväksynyt sen ja ilmoittaa sähköisesti suostumuksensa noudattaa niitä, ja on voimassa toistaiseksi sen päättymiseen saakka.

14.2. Yritys voi irtisanoa suhteen Asiakkaaseen milloin tahansa seuraavissa tapauksissa: (i) Asiakas ei hyväksy Sopimusta; (2) Asiakas rikkoo sopimusta; (3) Asiakas ei anna Yhtiön pyytämiä tietoja ja/tai antaa virheellisiä ja/tai epäselviä tietoja. Edellä olevasta huolimatta lakisääteiset irtisanomisoikeudet eivät vaikuta.

Muutoksia käyttöehtoihin

15.1. Nämä käyttöehdot, tietosuojakäytäntö ja muut mahdollisesti sovellettavat ehdot voivat muuttua. Yritys varaa oikeuden muuttaa ja päivittää käyttöehtoja ajoittain, ja tällaiset muutokset tulevat voimaan välittömästi, kun ne julkaistaan Yhtiön verkkosivustolla tai mobiilisovelluksessa.

15.2. Yritys voi ilmoittaa Asiakkaalle tulevista muutoksista lähettämällä sähköpostia Asiakkaan antamaan ensisijaiseen sähköpostiosoitteeseen tai ilmoittamalla siitä Verkkosivuston tai Mobiilisovelluksen kautta.

15.3. Asiakas ymmärtää ja hyväksyy, että Palveluiden jatkuva käyttö ja pääsy käyttöehtojen päivitysten jälkeen tarkoittaa, että Asiakas sitoutuu vapaaehtoisesti noudattamaan näitä käyttöehtoja. Jos Asiakas ei suostu noudattamaan päivitettyjä käyttöehtoja, hänen ei tule käyttää (tai jatkaa) Palvelujen käyttöä.

Viestintä

16.1. Yleensä Yritys suosii viestintää hyväksymällä tukipyynnöt CertifiedFasting.com online SUPPORT HELP DESK -palvelussa ja vastaa pyyntöihin sähköpostitse. Hyväksymällä nämä ehdot Asiakas hyväksyy yhteydenotot lähettämällä tukipyyntöjä CertifiedFasting.com online SUPPORT HELP DESKiin ja pyyntöihin vastataan sähköpostitse. Tätä tarkoitusta varten Asiakkaalta vaaditaan voimassa oleva sähköpostiosoite ja se tulee ilmoittaa kohdassa 3.2 vaadittuja tietoja täytettäessä. Yritys voi julkaista tähän Sopimukseen tai Palveluihin liittyviä tietoja myös Verkkosivustolla tai Mobiilisovelluksessa. Asiakkaan tulee tarkistaa sähköpostinsa sekä Verkkosivustolla tai Mobiilisovelluksessa olevat tiedot säännöllisesti ja usein. Sähköpostit voivat sisältää linkkejä lisätietoihin ja asiakirjoihin.

16.2. Jos sovellettavat lait edellyttävät tietojen toimittamista pysyvällä välineellä, Yritys joko lähettää Asiakkaalle sähköpostin liitteenä tai lähettää Asiakkaalle ilmoituksen, jossa viitataan Palveluihin lataustoiminnolla säilyttääkseen kyseiset tiedot ja asiakirjat pysyvästi myöhempää tarvetta varten. Asiakasta pyydetään säilyttämään kopiot kaikista Yrityksen yhteydenotoista.

16.3. Asiakas voi pyytää kopion näistä käyttöehdoista tai mistä tahansa muusta sopimusasiakirjasta ottamalla yhteyttä asiakastukeen CertifiedFasting.com online SUPPORT HELP DESK -palvelussa.

16.4. Viestintä Asiakkaan kanssa tapahtuu englanniksi, elleivät Yritys ja Asiakas sovi kommunikoimaan muulla kielellä.

16.5. Asiakas voi ottaa yhteyttä Yhtiöön milloin tahansa ottamalla yhteyttä asiakastukeen CertifiedFasting.com online SUPPORT HELP DESK -palvelussa.

Valitukset

17.1. Kaikki yhtiötä ja Asiakkaalle tarjottuja palveluita koskevat valitukset tulee käsitellä ottamalla yhteyttä asiakastukeen CertifiedFasting.com online SUPPORT HELP DESK -palvelussa.

17.2. Kaikki Asiakkaalle toimitettuja Tavaroita koskevat valitukset tulee käsitellä ottamalla yhteyttä asiakastukeen CertifiedFasting.com online SUPPORT HELP DESK -palvelussa.

17.3. Kaikkiin tavaroiden ja palvelujen tilauksiin, hyvityksiin ja takaisinveloituksiin liittyvät valitukset tulee käsitellä ottamalla yhteyttä asiakastukeen CertifiedFasting.com online SUPPORT HELP DESK -palvelussa.

17.4. Valitusta tehdessään Asiakkaan tulee selvästi ilmoittaa valituksen tekemisestä ja mainita valituksen perusteet ja olosuhteet. Yritys lähettää Asiakkaalle valituskuittauksen siihen sähköpostiosoitteeseen, josta valitus on vastaanotettu. Käsittelemme valituksen ja vastaamme Asiakkaalle 14-30 kalenteripäivän kuluessa asiaankuuluvan valituksen vastaanottamisesta.

17.5. Yritys analysoi asiakkaiden pyynnöt (valitukset) maksutta.

17.6. Jos Yhtiön vastaus Asiakkaan valitukseen ei tyydytä Asiakasta tai siihen ei ole annettu vastausta, Asiakkaalla on oikeus nostaa kanne viranomaisille tai tuomioistuimille.

Sekalaista

18.1. Kenelläkään muulla kuin Asiakkaalla ei ole näiden käyttöehtojen mukaisia oikeuksia.

18.2. Asiakas ei saa siirtää mitään Sopimuksen mukaisia oikeuksia kolmannelle osapuolelle ilman Yhtiön etukäteen antamaa suostumusta. Yritys voi oman harkintansa mukaan siirtää Sopimuksen mukaiset oikeutensa ja velvollisuutensa kokonaan tai osittain mille tahansa kolmannelle osapuolelle.

18.3. Kaikki näiden käyttöehtojen tai muutoin Palveluihin liittyvät kiistat viedään Latvian tuomioistuimiin, paitsi jos sovellettavat lait eivät sitä kiellä.

18.4. Jos toimivaltainen tuomioistuin toteaa jonkin osan näistä käyttöehdoista pätemättömäksi, laittomaksi tai täytäntöönpanokelvottomaksi, kyseinen osa erotetaan muista käyttöehdoista, jotka ovat edelleen voimassa ja täytäntöönpanokelpoisia lain sallimassa laajuudessa.

Tietosuojakäytäntö

19.1. Tämä tietosuojakäytäntö selittää, kuinka Fasting Ltd., rekisteröintinumero 40203389303, jonka kotipaikka on Lastadijas iela 6, LV-1050, Riika, Latvia käsittelee henkilötietoja Palvelujen tarjoamisen ja Verkkosivuston hallinnan yhteydessä.

19.2. Henkilötietojen rekisterinpitäjä on Fasting Ltd., rekisteröintinumero 40203389303, kotipaikka Lastadijas iela 6, LV-1050, Riika, Latvia.

19.3. Mitä henkilötietoja käsittelemme?

19.3.1. Käsittelemme henkilötietojasi useisiin tarkoituksiin, kun rekisteröidyt Palveluihin, suoritat toimintoja profiilissasi tai käyt verkkosivustollamme. Tietyissä tapauksissa tietojesi käsittely on välttämätöntä Palvelun tarjoamiseksi. Mutta muissa tapauksissa, jos käsittely ei ole ehdottoman välttämätöntä, ilmoitamme siitä esimerkiksi antamalla sinulle mahdollisuuden valita, haluatko lähettää tietosi meille.

19.3.2. Tietoja, jotka annat, kun teet informatiivisen laihdutustestin verkkosivustollamme, ei tallenneta tai muuten tallenneta tietojärjestelmiimme.

19.4. Uusien Palvelun käyttäjien rekisteröimiseksi, olemassa olevien käyttäjien tunnistamiseksi, pääsyn myöntämiseksi jo olemassa olevaan käyttäjäprofiiliisi ja profiilisi hallinnoimiseksi käsittelemme nimesi, sukunimesi, sähköpostiosoitteesi, puhelinnumerosi, sukupuolesi, ikäsi, maksutietosi sekä muut tiedot, jonka olet ilmoittanut rekisteröintiprosessin aikana.

Henkilötietojen luokka

Käsittelyn oikeusperusta

Säilytysaika

Sähköpostiosoite, puhelinnumero, nimi, sukunimi, ikä, sukupuoli, tyyppi, palvelumaksun päivämäärä ja määrä, pyydettyjen palvelujen tyyppi.

Käsittely on tarpeen kanssasi tehdyn sopimuksen täyttämiseksi ja tarjoaa sinulle Palvelut.

Tietoja säilytetään niin kauan kuin olet Palveluiden rekisteröitynyt käyttäjä ja olet maksanut Palveluista. Kun poistat profiilisi, voimme säilyttää tiedot, jotka meidän on säilytettävä lakisääteisten velvoitteidemme täyttämiseksi (esimerkiksi verotuksessa).

19.5. Voidaksemme tarjota sinulle räätälöityjä Palveluita, laatia ruokavalio- ja ravitsemussuunnitelma sekä muita Palveluiden käyttöön liittyviä vinkkejä ja ehdotuksia käsittelemme luovuttamiasi ruokailutottumuksiasi, terveydentilaasi, raskautta tai imetystä koskevia tietoja sekä muita terveyteen liittyviä tietoja. Nämä tiedot ovat erityinen henkilötietojen luokka, joten käsittelemme niitä huolellisesti ja nimenomaisen suostumuksesi perusteella. Terveystietojasi käsitellään vasta, kun olet maksanut Palveluista. Palvelujen erityispiirteistä johtuen emme voi tarjota sinulle Palveluita, jos et ole antanut nimenomaista suostumusta terveystietojesi käsittelyyn. Jos päätät olla suostumatta, hyvitämme Palveluista maksamasi maksun.

Henkilötietojen luokka

Käsittelyn oikeusperusta

Säilytysaika

Tietoa terveydestäsi, tupakointitottumuksistasi, raskaudesta, imetyksestä, sairauksista, käyttämistäsi lääkkeistä, ruokavalion valinnoista, painosta ja pituudesta.

Käsittely perustuu nimenomaiseen suostumukseesi Palveluiden vastaanottamiseen.

Tietoja säilytetään niin kauan kuin on voimassa oleva suostumus. Kun suostumus on kerrattu, Palvelujen tarjoaminen lopetetaan. Jos poistat profiilisi, nämä tiedot poistetaan, jos niiden säilyttämistä ei sovellettavien lakien mukaan vaadita.

19.6. Voidaksemme noudattaa soveltuvia lakeja, esimerkiksi koskien maksujen käsittelyä ja kirjanpitovelvoitteitamme, käsittelemme maksuihisi liittyviä tietoja.

Henkilötietojen luokka

Käsittelyn oikeusperusta

Säilytysaika

Tietoja maksuistasi, asuinpaikastasi.

Lakisääteisen velvoitteen noudattamisen edellyttämä käsittely

Tietoja säilytetään soveltuvan lain edellyttämän ajan

19.7. Käsittelemme nimeäsi, sähköpostiosoitettasi ja/tai puhelinnumeroasi tiedottaaksemme sinulle Palveluihin liittyvistä uutisista ja tarjouksista ja lähettääksemme sinulle räätälöityjä mainoksia tai muuta markkinointiviestintää. Saat tällaisia tietoja vain, jos olet suostunut niihin rekisteröityessäsi Palveluihin. Sinulla on oikeus peruuttaa suostumuksesi tällaisen viestinnän vastaanottamiseen ottamalla yhteyttä asiakastukeen CertifiedFasting.com online SUPPORT HELP DESK -palvelussa. Jos peruutat suostumuksesi ottamalla yhteyttä asiakastukeen CertifiedFasting.com online SUPPORT HELP DESK -palvelussa, rekisteröimme nämä tiedot profiiliisi 5 arkipäivän kuluessa.

Henkilötietojen luokka

Käsittelyn oikeusperusta

Säilytysaika

Nimi, sukunimi, sähköpostiosoite ja/tai puhelinnumero.

Nimi, sukunimi, sähköpostiosoite ja/tai puhelinnumero.

Tietoja säilytetään niin kauan kuin on voimassa oleva suostumus. Kun suostumus peruutetaan, lopetamme tietojesi käsittelyn tähän tarkoitukseen.

19.8. Markkinointistrategian kehittämistä, asiakassegmentointia ja Palveluidemme analysointia varten voimme käsitellä Palveluihin rekisteröitymisen yhteydessä ilmoittamiasi tietoja, kuten sukupuoltasi, valitsemasi Palvelut sekä tiettyjä evästeistä saatuja tietoja.

Henkilötietojen luokka

Käsittelyn oikeusperusta

Säilytysaika

Sukupuoli, tiedot evästeistä, esimerkiksi IP-osoite, käytetty laite, selaimen tyyppi, avausaika ja päivämäärä, sähköpostiemme tilauksen peruuttaminen ja estäminen, napsautukset, vuorovaikutus verkkosivuston kanssa.

Käsittely, joka on tarpeen oikeutettujen etujemme tarkoituksiin liiketoimintamme parantamiseksi ja kehittämiseksi.

Katso evästekäytäntömme saadaksesi lisätietoja evästeistämme. Jos poistat profiilisi, saatamme säilyttää osan tiedoista anonymisoidussa ja koostetussa muodossa.

19.9. Asiakaspalvelun tarjoamiseksi ja Palveluihimme liittyvien ongelmien ratkaisemiseksi käsittelemme nimeäsi, sukunimeäsi, yhteystietojasi, profiilitietojasi ja kaikkia muita tietoja, joita saatat antaa kommunikoidessasi konsulttiemme tai asiakaspalveluasiantuntijoidemme kanssa.

Henkilötietojen luokka

Käsittelyn oikeusperusta

Säilytysaika

Nimi, sukunimi, sähköpostiosoite ja/tai puhelinnumero, profiilitiedot, kaikki muut tiedot, jotka voidaan antaa meille konsultoinnin aikana tai tässä mainittuihin tarkoituksiin.

Käsittely, joka on tarpeen oikeutettujen etujemme tarkoituksiin Palvelujemme laadun varmistamiseksi, siihen liittyvien ongelmien ratkaisemiseksi ja laillisten etujemme ja oikeuksiemme suojaamiseksi mahdollisissa riitatilanteissa.

Tietoja säilytetään, kunnes niiden käsittelyn tarkoitus on saavutettu tai poistetaan, kun poistat profiilisi, jos säilyttämistä ei vaadita laillisten oikeuksiemme suojaamiseksi.

19.10. Tietokantojemme, sisäisten järjestelmien, verkkosivustomme ja muun infrastruktuurin suojan ja turvallisuuden varmistamiseksi sekä Palveluidemme käytön valvomiseksi saatamme käsitellä erilaisia teknisiä tietoja, joita saamme evästeistä, lokitiedostoista ja muista vastaavista teknisistä ratkaisuista.

Henkilötietojen luokka

Käsittelyn oikeusperusta

Säilytysaika

IP-osoitteesi, tiedot laitteestasi, selaimen tyyppi ja versio, aikavyöhyke, erilaiset metatiedot, tiedot pääsystä verkkosivustolle ja profiiliin, tiedot vuorovaikutuksesta verkkosivuston kanssa, tietojen syöttäminen ja korjaaminen sekä kaikki muut tiedot asetettua tarkoitusta varten tässä.

Käsittely, joka on tarpeen oikeutettujen etujemme kannalta IT-järjestelmämme turvallisuuden ja luotettavan, jatkuvan ja turvallisen liiketoiminnan varmistamiseksi.

Tietoja säilytetään 12 kuukautta

19.11. Arvioidaksemme, ennustaaksemme ja tarjotaksemme sinulle sopivimman, tehokkaimman ruokavalion ja ravitsemussuunnitelman sekä auttaaksemme sinua saavuttamaan asettamasi tavoitteesi saatamme kerätä ja analysoida (profiloida) tietyntyyppisiä käyttäjätietoja. Profiloinnissa käytämme vain tarkkoja, minimaalisia tietoja, kuten käyttäjän painonmuutoksen korrelaatiota tietystä ravitsemussuunnitelmasta. Suoritamme tällaisen profiloinnin oikeutettujen etujemme perusteella tarjotaksemme käyttäjälle sopivimmat ja tehokkaimmat Palvelut. Emme tee automatisoituja profilointiin perustuvia päätöksiä, joilla voi olla sinulle oikeudellisia seurauksia tai jotka voivat vaikuttaa haitallisesti sinuun rekisteröitynä. Näin voimme tarjota käyttäjillemme ravitsemus- ja ruokavaliosuunnitelman, joka on onnistunut muille käyttäjille, joilla on samanlaiset parametrit.

19.12. Säilytysaika ja tietojen poistaminen:

19.12.1. Käsittelemme henkilötietojasi niin kauan kuin jokin edellä mainituista tietojenkäsittelyn tarkoituksista tai lainmukaisista perusteista on voimassa. Arvioimme säilytysajan ottamalla huomioon lakisääteiset velvoitteemme ja niissä asetetut säilytysajat sekä oikeutetut etujemme tai ohjeesi esimerkiksi siinä tapauksessa, että peruutat suostumuksesi.

19.12.2. Kun jokin edellä mainituista tietojenkäsittelytarkoituksista tai laillisista perusteista ei enää ole olemassa, poistamme tai anonymisoimme tiedot.

19.13. Henkilötietojesi jakaminen:

19.13.1. Tietyissä tapauksissa teemme yhteistyötä useiden kolmansien osapuolten palveluntarjoajien ja tietojenkäsittelijöiden kanssa, jotka tarjoavat tukea Palveluillemme. Siten henkilötietojasi voidaan jakaa sellaisten palveluntarjoajien kanssa, jotka tarjoavat isännöinti- ja palvelinyhteissijaintipalveluita, sähköposti- ja sisällönjakelupalveluita ja -työkaluja, laskutus- ja maksujenkäsittelypalveluita, markkinointia, kirjanpitoa, juridisia IT- ja muita palveluita, joita me tarjoamme. voi kohtuudella vaatia.

19.13.2. Tällaiset palveluntarjoajat voivat vastaanottaa vain niitä henkilötietoja, joita tarvitaan kyseisen palvelun tarjoamiseen, esimerkiksi tietoja maksuistasi jaetaan vain maksunkäsittelypalveluntarjoajien kanssa ja vain siinä määrin kuin on tarpeen maksusi turvaamiseksi, maksusi palauttamiseksi tai tarkistamiseksi. valituksiasi.

19.13.3. Tällaiset kolmannen osapuolen palveluntarjoajat voivat käsitellä näitä tietoja vain ohjeidemme mukaisesti, eivätkä ne saa käyttää niitä muihin tarkoituksiin. Tällaisten palveluntarjoajien on varmistettava henkilötietojen suoja soveltuvien lakien ja kanssamme tehtyjen sitovien sopimusten mukaisesti. Jos jokin tällaisista palveluntarjoajista sijaitsee EU:n/ETA:n ulkopuolella, varmistamme, että henkilötietojen siirto tapahtuu yleisen tietosuoja-asetuksen lakisääteisten vaatimusten ja ratkaisujen mukaisesti.

19.13.4. Valitsemme ja valitsemme tällaiset palveluntarjoajat huolellisesti ja vaadimme niitä varmistamaan henkilötietojesi eheyden ja luottamuksellisuuden.

19.13.5. Henkilötietoihisi voivat päästä käsiksi vain yhtiöiden valtuutetut työntekijät, jotka ovat sitoutuneet luottamuksellisuusvelvoitteisiin ja jotka tarvitsevat näitä tietoja tehtäviensä hoitamiseen.

19.13.6. Tietyissä tilanteissa saatamme joutua lain mukaan jakamaan tietosi lainvalvontaelimille ja viranomaisille. Voimme myös jakaa tietosi näiden viranomaisten kanssa oikeudellisten vaatimusten nostamiseksi, toimeenpanemiseksi tai puolustamiseksi

19.13.7. Yritys on rekisterinpitäjänä vastuussa henkilötietojesi käsittelystä.

19.14. Sinun oikeutesi:

19.14.1. Sinulla on oikeus pyytää pääsy henkilötietoihisi ja saada kaikki sinua koskevat käsittelemämme tiedot kuukauden kuluessa.

19.14.2. Jos haluat korjata tietosi, voit tehdä sen ottamalla yhteyttä meihin tai korjata ne itse kirjautumalla sisään profiiliisi.

19.14.3. Jos käsittelemme henkilötietojasi oikeutettujen etujemme perusteella, sinulla on oikeus vastustaa tällaista käsittelyä. Jos saamme tällaisen vastalauseen, emme enää käsittele henkilötietojasi, ellemme pysty osoittamaan käsittelylle pakottavia oikeutettuja syitä, jotka syrjäyttävät rekisteröidyn edut, oikeudet ja vapaudet tai oikeudellisten vaatimusten esittämiselle, esittämiselle tai puolustamiselle.

19.14.4. Sinulla on oikeus peruuttaa suostumuksesi tietojesi käsittelyyn, joka perustuu suostumukseen. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta suostumukseen perustuvan käsittelyn laillisuuteen ennen sen peruuttamista.

19.14.5. Sinulla on oikeus poistaa tietosi kirjautumalla profiiliisi tai ottamalla meihin yhteyttä. Huomaa, että emme voi poistaa tietoja, jotka olemme velvollisia säilyttämään sovellettavien lakien mukaisesti. Jos pyydät tietojesi poistamista tai vastustat Palvelumme tarjoamiseen tarvittavien tietojen käsittelyä, emme voi tarjota sinulle Palvelujamme tai se estyy.

19.14.6. Jos haluat käyttää jotakin yllämainituista oikeuksistasi, ole hyvä ja kirjoita meille käyttämällä tässä annettuja yhteystietoja. Ennen kuin annamme sinulle tietoja, saatamme joutua vahvistamaan henkilöllisyytesi.

19.14.7. Jos uskot, että emme ole täyttäneet henkilötietojen käsittelyä koskevia velvoitteitamme tai muutoin loukannut tietosuojaoikeuksiasi, sinulla on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle – Datu Valsts Inspekcija (Elijas iela 17, Riika, Latvia, LV-1050) .

19.15. Yhteystiedot:

19.15.1. Jos sinulla on kysyttävää tästä tietosuojakäytännöstä tai haluat käyttää rekisteröidyn oikeuksiasi, ota yhteyttä asiakastukeen CertifiedFasting.com online SUPPORT HELP DESK -palvelussa.
Fasting Ltd. rekisteröintinumero 40203389303, kotipaikka Lastadijas iela 6, LV-1050, Riika, Latvia.

19.16. Sekalaista:

19.16.1. Pidätämme oikeuden muuttaa ja täydentää tätä tietosuojakäytäntöä ajoittain. Muutokset astuvat voimaan heti, kun ne on ladattu verkkosivustolle. Olennaisista muutoksista ilmoitamme sinulle esimerkiksi lähettämällä ilmoituksen profiiliisi, verkkosivustolle tai lähettämällä sinulle sähköpostia.

Evästekäytäntö

20.1. Verkkosivusto ja sovellus CertifiedFasting.com (jäljempänä - Verkkosivusto) käyttää evästeitä. Jos olet suostunut, verkkosivuston toiminnan varmistavien evästeiden lisäksi selaimellesi tai laitteellesi, josta käytät verkkosivustoamme, voidaan sijoittaa muita evästeitä, verkkojäljitteitä, pikseleitä tai vastaavia tallennustekniikoita. Tämä käytäntö selittää, mitä evästeitä tämä verkkosivusto käyttää ja mihin tarkoituksiin.

20.2. Henkilötietojen rekisterinpitäjä on Fasting Ltd., rekisteröintinumero 40203389303, kotipaikka Lastadijas iela 6, LV-1050, Riika, Latvia.

20.3. Mitä evästeet ovat ja mihin tarkoituksiin käytämme niitä:

20.3.1. Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka tallennetaan laitteellesi, kun vierailet verkkosivustollamme. Käyttämäsi selain käyttää evästeitä välittääkseen tiedot takaisin Verkkosivustolle jokaisella seuraavalla vierailulla, jotta Sivusto tunnistaa käyttäjän ja muistaa käyttäjän valinnat (esimerkiksi kielen valinta, kirjautumistiedot ja muut asetukset). Tämä voi tehdä seuraavasta vierailustasi helpompaa ja verkkosivustosta hyödyllisemmän.

20.3.2. Käytämme erilaisia evästeitä. Kun käytät verkkosivustoa, asetamme selaimellesi tai laitteellesi ehdottoman välttämättömiä evästeitä. Muun tyyppisiä evästeitä tallennetaan vain, jos olet hyväksynyt tällaisten evästeiden käytön. Tässä on lisätietoja evästeistä, jotka voidaan tallentaa laitteellesi tai selaimellesi, kun käytät verkkosivustoamme.

20.3.2.1. Ehdottoman välttämättömät evästeet - Ehdottoman välttämättömät evästeet auttavat tekemään verkkosivustosta helppokäyttöisen tarjoamalla perustoiminnot, kuten sivulla navigoinnin, kielen valinnan, valtuutuksen ja lomakkeiden täyttämisen. Verkkosivusto ei välttämättä toimi ilman näitä evästeitä, eikä niitä voi poistaa käytöstä. Nämä evästeet eivät paljasta käyttäjän henkilöllisyyttä tai kerää käyttäjätietoja. Ne tallennetaan käyttäjän laitteelle, kunnes selain suljetaan.

20.3.2.2. Analyyttiset evästeet - Analyyttisten evästeiden avulla voimme laskea verkkosivustojen käynnit ja liikenteen lähteet, jotta voimme mitata ja parantaa verkkosivustomme suorituskykyä. Ne auttavat meitä tietämään, mitkä sivut ovat suosituimpia ja vähiten suosittuja, ja näkemään, kuinka kävijät liikkuvat verkkosivustolla. Kaikki näiden evästeiden keräämät tiedot ovat kootussa muodossa. Analyyttisiin ja tilastollisiin tarkoituksiin voimme käyttää kolmannen osapuolen, esimerkiksi Google Analytics -evästeitä, jotka voidaan tallentaa laitteeseen tai selaimeen pysyvästi.

20.3.2.3. Markkinointievästeet - Nämä evästeet tarjoavat mainontaa ja markkinointiviestintää, joka liittyy verkkosivuston käyttäjien etuihin. Kolmannet osapuolet ja palveluntarjoajat voivat käyttää niitä kiinnostuksen kohteiden profiilin luomiseen ja osuvien mainosten näyttämiseen muilla verkkosivuilla. Nämä evästeet eivät tallenna henkilökohtaisia tunnistetietoja, vaan ne perustuvat selaimen ja laitteen yksilölliseen tunnisteeseen. Nämä evästeet muistavat tiedot vierailustasi verkkosivustolla, ja niitä voidaan käyttää räätälöityjen mainosten näyttämiseen sosiaalisissa verkostoissa ja muilla sivustoilla. Näiden evästeiden poistaminen käytöstä antaa sinulle vähemmän personoitua mainontaa. Mainontatarkoituksiin voimme käyttää kolmannen osapuolen evästeitä, kuten Facebook- tai Google-evästeitä, jotka voidaan tallentaa laitteellesi tai selaimellesi pysyvästi.

20.4. Kuinka hallita evästeitä:

20.4.1. Vieraillessasi verkkosivustollamme sinulle näytetään informatiivinen lausunto siitä, että verkkosivusto käyttää evästeitä, ja sinulta pyydetään suostumusta analyyttisten ja markkinointievästeiden sallimiseen. Jos haluat peruuttaa suostumuksesi tai muuttaa evästeasetuksia, voit tehdä sen napsauttamalla yllä olevaa evästeasetukset-painiketta.

20.4.2. Voit peruuttaa suostumuksesi analyyttisiin ja/tai markkinointievästeisiin sekä poistaa kaikki selaimeesi tallennetut evästeet poistamalla selaimesi evästehistorian. Voit myös asettaa selaimesi estämään evästeiden tallentamisen. Napsauttamalla selaimesi Ohje-painiketta löydät ohjeet kuinka estää selainta tallentamasta evästeitä, sekä mitä evästeitä on jo tallennettu ja poistaa ne, jos haluat. Muutokset asetuksiin on tehtävä jokaiselle käyttämällesi selaimelle.

20.4.3. Voit myös erikseen kieltäytyä antamasta verkkosivustosi toimintaa Google Analyticsin käyttöön asentamalla Google Analyticsin opt-out-selaimen lisäosan, joka estää verkkosivustokäyntisi tietojen jakamisen Google Analyticsin kanssa. Linkki lisäosaan ja lisätietoihin: https://support.google.com/analytics/answer/18188.

20.5. Yhteystiedot:

20.5.1. Jos sinulla on kysyttävää tästä evästekäytännöstä tai haluat käyttää rekisteröidyn oikeuksiasi, ota yhteyttä asiakastukeen CertifiedFasting.com online SUPPORT HELP DESK -palvelussa.
20.5.2. Fasting Ltd. rekisteröintinumero 40203389303, kotipaikka Lastadijas iela 6, LV-1050, Riika, Latvia.

20.6. Evästekäytännön muutokset:

20.6.1. Pidätämme oikeuden muuttaa ja muuttaa tätä evästekäytäntöä ajoittain. Muutokset astuvat voimaan heti, kun ne on ladattu verkkosivustolle. Kiistatilanteissa tämän evästekäytännön eri kielillä annetuista ehdoista englanninkielinen versio on ensisijainen.