Πολιτική επιστροφής Πολιτική επιστροφής

Πολιτική επιστροφής

Εάν θέλετε να υποβάλετε αίτηση για επιστροφή χρημάτων, υποβάλετε ένα αίτημα επιστροφής χρημάτων εντός της περίοδος απόσυρσης* και παρέχετε λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το ζήτημα. Να είστε έτοιμοι να μας παράσχετε κάποια μορφή οπτικής απόδειξης ότι το προϊόν ήταν ελαττωματικό.**

Εάν θέλετε να υποβάλετε αίτημα επιστροφής χρημάτων, χρησιμοποιήστε το κουμπί Υποβολή αιτήματος. Σας παρακαλούμε να χρησιμοποιήσετε τη διεύθυνση email που χρησιμοποιήθηκε για την εγγραφή σας στο πρόγραμμα.

Λάβετε υπόψη ότι οι επαναλαμβανόμενες πληρωμές δεν επιστρέφονται!

Αφού λάβουμε το αίτημα επιστροφής χρημάτων σας, θα το εξετάσουμε και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας εντός 24 ωρών.

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με την πολιτική επιστροφής χρημάτων, ανατρέξτε στην Ενότητα 6 στους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις.


*Η προθεσμία υπαναχώρησης είναι 14 (δεκατέσσερις) ημέρες για τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 5 (πέντε) ημέρες για τους πολίτες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης από την ημέρα σύναψης της εξ αποστάσεως σύμβασης.

**σύμφωνα με τη νομοθεσία για τα δικαιώματα των καταναλωτών, το ψηφιακό περιεχόμενο αποδεικνύεται ελαττωματικό εάν ο καταναλωτής αποδείξει ότι δεν είναι όπως περιγράφεται - δεν ταιριάζει με καμία περιγραφή που δίνεται σε μια αγγελία ή άλλες πληροφορίες που παρέχονται από την Εταιρεία  τη στιγμή της πώλησης.