Πολιτική επαναλαμβανόμενων πληρωμών Πολιτική επαναλαμβανόμενων πληρωμών

Πολιτική επαναλαμβανόμενων πληρωμών

FASTING Ε.Π.Ε.

αριθμός μητρώου 40203389303

έδρα Lastadijas iela 6, LV-1050, Ρίγα, Λετονία

Απόσπασμα από τους "Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις"

για να δείτε το πλήρες έγγραφο "Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις", μεταβείτε στους "Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις".

[..]

(δ) Προσφορά

σημαίνει την προσφορά για σύναψη της παρούσας Συμφωνίας και την προσφορά σχετικών Υπηρεσιών ή/και Αγαθών που παρέχονται από την Εταιρεία στον Πελάτη μέσω της Ιστοσελίδας ή της εφαρμογής για κινητά.

[..]

(στ) Υπηρεσίες

σημαίνει το Ψηφιακό περιεχόμενο που παρέχεται από την Εταιρεία στον Πελάτη καθώς και την προσβασιμότητα στον Ιστότοπο ή την εφαρμογή για κινητά, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών, κειμένου, εικόνων που προσφέρονται ή παρέχονται εκεί.

(ζ) Ψηφιακό περιεχόμενο

σημαίνει μεμονωμένα σχέδια ψηφιακών γευμάτων ή/και άλλο ψηφιακό περιεχόμενο που πωλείται από καιρού εις καιρόν διαδικτυακά από την Εταιρεία καθώς και την προσβασιμότητα στο Ψηφιακό περιεχόμενο, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών, κειμένου, εικόνων που προσφέρονται ή παρέχονται εκεί.

(η) Αγαθά

σημαίνει συμπληρώματα και/ή άλλα προϊόντα σε φυσική μορφή που πωλούνται διαδικτυακά από την Εταιρεία.

[..]

(ιβ) Κόστος συμμετοχής

σημαίνει χρέωση για το ατομικό ψηφιακό πρόγραμμα γευμάτων. Το κόστος συμμετοχής εξαρτάται από την Προσφορά που έχει επιλέξει ο Πελάτης, η οποία μπορεί να είναι εφάπαξ πληρωμή ή συνδρομή.

[..]

Υποβολή της Προσφοράς

3.1. Η Εταιρεία θα παρέχει στον Πελάτη τη δυνατότητα να λάβει Προσφορά.

3.2. Ενδέχεται να ζητηθεί από τον Πελάτη να παράσχει ορισμένες πληροφορίες πριν λάβει την Προσφορά, επιλέγοντας τις παρεχόμενες επιλογές ή πληκτρολογώντας τα ζητούμενα στοιχεία. Ο Πελάτης υποχρεούται να παρέχει τρέχουσες και περιεκτικές πληροφορίες που ζητούνται.

3.3. Ο Πελάτης θα λάβει μια Προσφορά (συμπεριλαμβανομένης της υποβολής των πληροφοριών που καθορίζονται στην Παράγραφο 3.2 των παρόντων Όρων) η οποία θα περιλαμβάνει πληροφορίες για τα ακόλουθα:

3.3.1. ποσό πληρωμής για τις σχετικές Υπηρεσίες ή/και Αγαθά·

3.3.2. επιλογές πληρωμής: μέσω πιστωτικής κάρτας ή άλλης επιτρεπόμενης φόρμας πληρωμής.

3.3.3. άλλες πληροφορίες που η Εταιρεία θεωρεί σημαντικό να συμπεριλάβει στην Προσφορά.

[..]

Συμβόλαιο εξ αποστάσεως

[..]

4.2. Καθώς ο Πελάτης θα αποδεχτεί την Προσφορά ηλεκτρονικά, η Εταιρεία θα παρέχει αμέσως την αντίστοιχη Υπηρεσία, Ψηφιακό Περιεχόμενο ή Προϊόντα όπως αναφέρεται στην Προσφορά.

4.3. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ, Ο ΠΕΛΑΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΕΙ ΝΑ ΧΑΣΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟΥ/ΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ.

[..]

Πληρωμές

5.1. Κατά τη διάρκεια της περιόδου ισχύος που αναφέρεται στην Προσφορά, η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής της τιμής για τις Υπηρεσίες ή/και τα Αγαθά.

5.2. Ο Πελάτης συμφωνεί:

5.2.1. να πληρώσει όλα τα πρόσθετα έξοδα, τέλη, χρεώσεις, ισχύοντες φόρους και άλλες χρεώσεις που μπορεί να επιβαρύνουν τον Πελάτη·

5.2.2. αγορά Υπηρεσιών ή/και Αγαθών χρησιμοποιώντας έγκυρη πιστωτική κάρτα ή άλλη επιτρεπόμενη μέθοδο πληρωμής.

5.2.3. παρέχετε στην Εταιρεία τις τρέχουσες και πλήρεις πληροφορίες όπως αναφέρονται στη φόρμα παραγγελίας αγοράς. Εάν η Εταιρεία ανακαλύψει ή πιστεύει ότι οποιεσδήποτε πληροφορίες που παρέχονται από τον Πελάτη είναι ανακριβείς ή ελλιπείς, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί να επιβεβαιώσει την πληρωμή του Πελάτη κατά την απόλυτη κρίση της και ο Πελάτης χάνει κάθε δικαίωμα επιστροφής του καταβληθέντος ποσού.

5.2.4. Για λόγους διευκόλυνσης κατά την πραγματοποίηση αγορών Υπηρεσιών στο μέλλον, ο Πελάτης εξουσιοδοτεί την Εταιρεία να χρεώνει τον Πελάτη, με την επιλογή να εξουσιοδοτεί πληρωμές χωρίς να εισάγει εκ νέου τα δεδομένα της κάρτας, για το ποσό πληρωμής που αποδέχεται ο Πελάτης όπως αναφέρεται στην παράγραφο 3.3. και 3.4.

5.3. Μετά τη μεταφορά του Πελάτη στις υπηρεσίες πληρωμών τρίτων, ο κίνδυνος απώλειας ή ζημιάς θα μετακυλίεται στον Πελάτη ή/και στην υπηρεσία τρίτων. Οι ηλεκτρονικές πληρωμές με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα του Πελάτη προς την Εταιρεία θα διεκπεραιώνονται και θα υποβάλλονται σε επεξεργασία από τρίτο πάροχο υπηρεσιών πληρωμών και κανένα από τα ευαίσθητα δεδομένα σε σχέση με την πληρωμή σας δεν θα αποθηκευτεί ούτε θα χρησιμοποιηθεί από την Εταιρεία. Η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ζητήματα πληρωμής ή άλλες διαφορές που προκύπτουν λόγω τρίτων υπηρεσιών πληρωμών. Η Εταιρεία μπορεί να αλλάζει τον τρίτο πάροχο υπηρεσιών πληρωμών από καιρό σε καιρό.

Η Εταιρεία συνεργάζεται με πολλούς παρόχους υπηρεσιών πληρωμών, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά: Stripe Inc. PayHealth Inc., Adyen NV, PayPal Holdings, Inc.

5.4. Όλες οι τιμές και τα έξοδα είναι σε νόμισμα όπως αναγράφεται στη συγκεκριμένη Ιστοσελίδα.

5.5. Όλα τα αγαθά παραμένουν ιδιοκτησία της Εταιρείας μέχρι να γίνει η πλήρης πληρωμή. Η τιμή που ισχύει είναι αυτή που ορίστηκε την ημερομηνία κατά την οποία υποβάλατε την παραγγελία σας. Τα έξοδα αποστολής και τα έξοδα πληρωμής αναγνωρίζονται πριν από την επιβεβαίωση της αγοράς. Εάν είστε κάτω των 18 ετών, πρέπει να έχετε την άδεια των γονέων για να αγοράσετε από την Εταιρεία.

5.6. Όλες οι μεταφορές που πραγματοποιούνται μέσω της Εταιρείας διεκπεραιώνονται και πραγματοποιούνται μέσω πυλών αποκλειστικής χρήσης τρίτων για την εγγύηση της προστασίας σας. Οι πληροφορίες της κάρτας δεν αποθηκεύονται και όλες οι πληροφορίες της κάρτας διαχειρίζονται μέσω κρυπτογράφησης SSL. Διαβάστε τους Όρους & Προϋποθέσεις για την πύλη πληρωμής που επιλέχθηκε για τη συναλλαγή καθώς είναι υπεύθυνη για τις συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν.

5.7. Για επιστροφή χρημάτων ή παράπονο, επικοινωνήστε με την υποστήριξη πελατών μας στο διαδικτυακό ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ του CertifiedFasting.com.

5.8. Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι ο Πελάτης δεν αντιμετωπίζει διακοπή ή απώλεια Υπηρεσιών, οι Υπηρεσίες προσφέρονται με αυτόματη ανανέωση.

5.8.1. Με εξαίρεση τους λόγους που περιγράφονται παρακάτω σε αυτήν την ενότητα, Η ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΝΑΝΕΩΝΕΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕ ΤΗ ΛΕΞΗ ΤΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΧΡΟΝΙΑΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΙΣΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΜΕ ΤΗΝ ΠΙΟ ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Για παράδειγμα, εάν η τελευταία περίοδος υπηρεσίας ενός Πελάτη είναι για ένα έτος, η περίοδος ανανέωσης θα είναι συνήθως για ένα έτος.

5.8.2. Εάν ο Πελάτης δεν ακυρώσει τη συνδρομή, η Εταιρεία θα ανανεώσει αυτόματα την ισχύουσα υπηρεσία όταν αυτή έρθει για ανανέωση.

5.8.3. Η Εταιρεία μπορεί να αλλάζει κατά καιρούς τα προγράμματα συνδρομής και την τιμή των Υπηρεσιών. Οι ανανεώσεις ενδέχεται να χρεώνονται με τις τότε τρέχουσες τιμές της Εταιρείας, τις οποίες ο Πελάτης αναγνωρίζει και συμφωνεί ότι μπορεί να είναι υψηλότερες (για τις οποίες ο Πελάτης θα ενημερωθεί εκ των προτέρων) ή χαμηλότερες από τις τιμές για την αρχική περίοδο εξυπηρέτησης. Σε περίπτωση μη διευθέτησης πληρωμής, ο πάροχος της Υπηρεσίας έχει το δικαίωμα να χρεώσει πρόστιμο καθυστέρησης πληρωμής στο ποσό μιας μηνιαίας πληρωμής συνδρομής. Η Εταιρεία μπορεί να χρεώσει το τίμημα της Υπηρεσίας σε πολλαπλές δόσεις σε περίπτωση που η πλήρης χρέωση δεν είναι επιτυχής.

5.8.4. ΕΑΝ Ο ΠΕΛΑΤΗΣ ΔΕΝ ΕΠΙΘΥΜΕΙ Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΑ ΑΝΑΝΕΩΣΕΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗ, πρέπει να ακυρώσει μόνος του τη συνδρομή τουλάχιστον 48 ώρες πριν από το τέλος της τρέχουσας περιόδου, οπότε οι Υπηρεσίες θα τερματιστούν με τη λήξη της τότε τρέχουσας περιόδου, εκτός εάν ανανεώσει χειροκίνητα τις Υπηρεσίες πριν από αυτήν την ημερομηνία. Τα τέλη συνδρομής δεν επιστρέφονται.

5.8.5. Εάν ο Πελάτης έχει αγοράσει τη συνδρομή στον ιστότοπο των Εταιρειών, ο Πελάτης δεν θα μπορεί να την ελέγξει μέσω του Apple App Store ή του Google Play. Αντίθετα, εάν ο Πελάτης δεν επιθυμεί την αυτόματη ανανέωση της Υπηρεσίας, πρέπει να ακυρώσει τη συνδρομή μόνος του κάνοντας είσοδο στον Λογαριασμό Χρηστών στον ιστότοπο των Εταιρειών ή πρέπει να επικοινωνήσει με την υποστήριξη πελατών μας στο διαδικτυακό γραφείο υποστήριξης του CertifiedFasting.com και ακολουθήστε τις οδηγίες στην ενότητα "Διαχείριση της συνδρομής μου".

5.8.6. Εάν ο Πελάτης έχει αγοράσει τη συνδρομή μέσω του Apple App Store ή του Google Play, ο Πελάτης μπορεί να ακυρώσει τη συνδρομή μόνο μέσω του Λογαριασμού του Apple ή Google. Ο πελάτης κατανοεί ότι η διαγραφή της εφαρμογής δεν ακυρώνει τις συνδρομές.

5.8.7. Η συνολική τιμή των Υπηρεσιών/Εμπορευμάτων, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (εάν υπάρχει) και όλων των πρόσθετων φορτίων, παράδοσης ή ταχυδρομικών χρεώσεων και, κατά περίπτωση, άλλα έξοδα είναι ορατά κατά τη διαδικασία παραγγελίας στον Ιστότοπο. Ο τρόπος με τον οποίο θα υπολογιστεί η τιμή είναι επίσης ορατός κατά τη διαδικασία παραγγελίας στην Ιστοσελίδα.

5.8.8. Σε περίπτωση Συνδρομής, η συνολική τιμή περιλαμβάνει το συνολικό κόστος για την επιλεγμένη περίοδο χρέωσης συχνότητας.

Πολιτική επιστροφής χρημάτων και επιστροφών

6.1. Σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές πράξεις, ο Πελάτης έχει το δικαίωμα να αλλάξει γνώμη και να επιστρέψει τα παραδοθέντα (παραληφθέντα) αγαθά εντός της περιόδου υπαναχώρησης. Ωστόσο, υπάρχει και εξαίρεση που θεσπίζεται από τις εν λόγω νομικές πράξεις, σύμφωνα με την οποία, το δικαίωμα επιστροφής αγαθών δεν ισχύει για Συμβάσεις που αφορούν την προμήθεια Ψηφιακού περιεχομένου σε περίπτωση που έχει ήδη ξεκινήσει η παροχή αυτού του Ψηφιακού περιεχομένου. Επομένως, σε περίπτωση που το Ψηφιακό περιεχόμενο παρέχεται ήδη στον Πελάτη όπως αναφέρεται στην Ενότητα 4.2. και 4.3., ο Πελάτης χάνει το δικαίωμά του να υπαναχωρήσει από τη Συμφωνία.

6.1.1. Σύμφωνα με την εγγύηση που παρέχεται στον ιστότοπο της Εταιρείας, ο Πελάτης δικαιούται επιστροφή χρημάτων του τέλους συμμετοχής εάν ο Πελάτης μπορεί να αποδείξει την ελάττωση του Ψηφιακού Περιεχομένου και εντός 24 ωρών από τη σύναψη της σύμβασης εξ αποστάσεως υπέβαλε πλήρες αίτημα επιστροφής χρημάτων στην υποστήριξη πελατών μας στο online ΓΡΑΦΕΙΟ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ CertifiedFasting.com.

6.2. Επιστροφή χρημάτων για τις Υπηρεσίες. Όλες οι τιμές και οι χρεώσεις για Ψηφιακό περιεχόμενο και Υπηρεσίες δεν επιστρέφονται, εκτός εάν αναφέρεται ρητώς διαφορετικά στην παρακάτω ενότητα:

6.2.1. Αφού το Ψηφιακό περιεχόμενο έχει ήδη παρασχεθεί στον Πελάτη, όπως αναφέρεται στην Ενότητα 4.2, ο Πελάτης δικαιούται να λάβει επιστροφή χρημάτων για αυτό από την Εταιρεία μόνο εάν ο Πελάτης αποδείξει ότι το Ψηφιακό περιεχόμενο δεν είναι όπως περιγράφεται ή είναι ελαττωματικό. Σε τέτοιες περιπτώσεις, ο Πελάτης πρέπει να επικοινωνήσει με την υποστήριξη πελατών μας στο διαδικτυακό Γραφείο Υποστήριξης του CertifiedFasting.com εντός της περιόδου υπαναχώρησης και να παράσχει λεπτομερείς πληροφορίες που αποδεικνύουν το ελάττωμα του προϊόντος της Εταιρείας (με συνημμένη οπτική απόδειξη). Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να χρεώσει ένα τέλος για την κάλυψη του κόστους οποιωνδήποτε διοικητικών ή άλλων υπηρεσιών που ο Πελάτης μπορεί να έχει χρησιμοποιήσει πριν από την επιστροφή χρημάτων/ακύρωση.

6.2.2. Μόλις εκδοθεί μια επιστροφή χρημάτων, ο Πελάτης δεν έχει πλέον πρόσβαση στις Υπηρεσίες της Εταιρείας. Όλες οι επιστροφές χρημάτων εφαρμόζονται στον αρχικό τρόπο πληρωμής. Με την αγορά των Υπηρεσιών, ο Πελάτης συμφωνεί με αυτήν την πολιτική επιστροφής χρημάτων και παραιτείται από κάθε δικαίωμα να τον υποβάλει σε τυχόν ερωτήσεις, κρίση ή νομικές ενέργειες.

6.3. Εάν ο Πελάτης έχει αγοράσει τις Υπηρεσίες ή τα Αγαθά μέσω του Apple App Store ή του Google Play για τυχόν ερωτήσεις ή/και αίτημα σχετικά με τις επιστροφές χρημάτων και την πληρωμή, ο Πελάτης θα πρέπει να επικοινωνήσει με την υποστήριξη χρηστών του Apple App Store ή του Google Play Store.

[..]

Παράπονα

17.1. Τυχόν παράπονα σχετικά με την Εταιρεία και τις Υπηρεσίες που παρέχονται στον Πελάτη θα πρέπει να αντιμετωπίζονται επικοινωνώντας με την υποστήριξη πελατών μας στο διαδικτυακό Γραφείο Υποστήριξης του CertifiedFasting.com.

[..]