FASTING Ltd.

 registreringsnummer 40203389303

registreret kontor Lastadijas iela 6, LV-1050, Riga, Letland


Uddrag fra "Generelle vilkår og betingelser" 

for at se hele dokumentet "Generelle vilkår og betingelser" skal du gå til "Generelle vilkår og betingelser" .

[..]

(d) Tilbud 

skal betyde tilbuddet om at indgå denne aftale og tilbud om relevante tjenester og/eller varer leveret af virksomheden til kunden via webstedet eller mobilappen. 

[..]

(f) Tjenester

skal betyde det digitale indhold, som virksomheden leverer til kunden, samt tilgængeligheden til webstedet eller mobilappen, herunder information, tekst, billeder, der tilbydes eller leveres der.

(g) Digitalt indhold

skal betyde individuelle digitale madplaner og/eller andet digitalt indhold, der fra tid til anden sælges online af virksomheden, samt tilgængeligheden til det digitale indhold, herunder information, tekst, billeder, der tilbydes eller leveres der.

(h) Varer

skal betyde kosttilskud og/eller andre produkter i fysisk form, der sælges online af virksomheden.

[..]

(l) Deltagergebyr 

skal betyde et gebyr for den individuelle digitale madordning. Deltagergebyret afhænger af det tilbud, kunden har valgt, hvilket kan være en engangsbetaling eller et abonnementsgebyr.

[..]

Afgivelse af tilbuddet

3.1. Virksomheden vil give kunden mulighed for at modtage et tilbud.

3.2. Kunden kan blive bedt om at give visse oplysninger, før han modtager tilbuddet, ved at vælge angivne muligheder eller indtaste de ønskede detaljer. Kunden er forpligtet til at give aktuelle og fyldestgørende oplysninger, som ønskes udleveret.

3.3. Kunden vil blive forsynet med et tilbud (herunder ved at indsende de oplysninger, der er specificeret i punkt 3.2. i disse vilkår), som vil omfatte oplysninger om følgende: 

3.3.1. betalingsbeløb for de relevante tjenester og/eller varer;

3.3.2. betalingsmuligheder: via kreditkort eller anden tilladt betalingsform;

3.3.3. andre oplysninger Selskabet finder det vigtigt at medtage i Tilbuddet.

[..]

Afstandskontrakt

[..]

4.2. Da Kunden vil acceptere Tilbuddet elektronisk, vil Virksomheden straks levere den respektive Tjeneste, Digitale Indhold eller Varer som angivet i Tilbuddet.

4.3. I TILFÆLDE AF AFTALEN MELLEM VIRKSOMHEDEN OG KUNDEN BESTÅR AF DIGITALT INDHOLD, ACCEPTERER KUNDEN AT MISTE SIN/HENDES RETT TIL FORTRYDELSE AF AFTALEN.

[..]

Betalinger

5.1. I den gyldighedsperiode, der er angivet i Tilbuddet, bevarer virksomheden rettighederne til at ændre prisen for Tjenesterne og/eller Varerne.

5.2. Kunden accepterer at:

5.2.1. betale alle yderligere omkostninger, gebyrer, afgifter, gældende skatter og andre gebyrer, som kan pådrages af kunden;

5.2.2. købe tjenester og/eller varer ved at bruge gyldigt kreditkort eller anden tilladt betalingsform;

5.2.3. give virksomheden aktuelle og fuldstændige oplysninger som beskrevet i købsordreformularen. Hvis Virksomheden opdager eller mener, at nogen af ​​oplysningerne fra Kunden er unøjagtige eller ufuldstændige, forbeholder Virksomheden sig retten til at nægte at bekræfte Kundens betaling efter eget skøn, og Kunden mister enhver ret til at refundere det betalte beløb.

5.2.4. af hensyn til bekvemmeligheden ved at foretage køb af Tjenester i fremtiden, giver Kunden Virksomheden tilladelse til at debitere Kunden, med mulighed for at godkende betalinger uden at genindtaste kortdataene, for det betalingsbeløb, som Kunden accepterer som angivet i afsnit 3.3. og 3.4.

5.3. Efter at Kunden er overført til tredjeparts betalingstjenester, vil risikoen for tab eller skader gå videre til Kunden og/eller tredjepartsservice. Kundens online kredit- eller betalingskortbetalinger til virksomheden vil blive håndteret og behandlet af en tredjeparts betalingstjenesteudbyder, og ingen af ​​de følsomme data i relation til din betaling vil blive opbevaret på eller brugt af virksomheden. Virksomheden er ikke ansvarlig for betalingsproblemer eller andre tvister, der opstår på grund af tredjeparts betalingstjenester. Virksomheden kan fra tid til anden skifte tredjeparts betalingstjenesteudbyder.

Virksomheden arbejder med flere betalingstjenesteudbydere, herunder, men ikke begrænset til: Stripe Inc. PayHealth Inc., Adyen NV, PayPal Holdings, Inc.

5.4. Alle priser og omkostninger er i en valuta som angivet på den specifikke hjemmeside.

5.5. Alle varer forbliver virksomhedens ejendom, indtil fuld betaling er foretaget. Den gældende pris er den, der er fastsat på den dato, hvor du afgiver din ordre. Forsendelsesomkostninger og betalingsgebyrer indregnes før bekræftelse af købet. Hvis du er under 18 år skal du have forældres tilladelse til at købe hos Selskabet.

5.6. Alle overførsler, der udføres gennem virksomheden, håndteres og udføres gennem tredjeparts dedikerede gateways for at garantere din beskyttelse. Kortoplysninger gemmes ikke, og alle kortoplysninger håndteres over SSL-kryptering. Læs venligst vilkår og betingelser for den betalingsgateway, der er valgt til transaktionen, da de er ansvarlige for de gennemførte transaktioner.

5.7. For en refusion eller en klage bedes du kontakte vores kundesupport på CertifiedFasting.com online SUPPORT HELP DESK.

5.8. For at sikre, at Kunden ikke oplever en afbrydelse eller tab af Tjenester, tilbydes Tjenesterne ved automatisk fornyelse. 

5.8.1. Bortset fra de årsager, der er beskrevet nedenfor i dette afsnit, FORNYER AUTOMATISK FORNYELSE AUTOMATISK DEN GÆLDENDE SERVICE VED UDLØBET AF DEN NUVÆRENDE PERIODE FOR EN FORNYELSESPERIODE SIGE I TIDEN MED DEN SENESTE SERVICEPERIODE. For eksempel, hvis en kundes sidste serviceperiode er på et år, vil fornyelsesperioden typisk være på et år. 

5.8.2. Medmindre Kunden annullerer abonnementet, vil Virksomheden automatisk forny den gældende tjeneste, når den skal fornys.

5.8.3. Virksomheden kan fra tid til anden ændre abonnementsplanerne og prisen på Tjenesterne. Fornyelser kan blive opkrævet til virksomhedens på det tidspunkt gældende takster, som kunden anerkender og accepterer kan være højere (hvilket kunden vil blive informeret om på forhånd) eller lavere end taksterne for den oprindelige serviceperiode. I tilfælde af uafviklet betaling har Tjenesteudbyderen ret til at opkræve et tvangsgebyr for forsinket betaling svarende til én månedlig abonnementsbetaling. Virksomheden kan opkræve prisen for Tjenesten i flere rater, hvis den fulde opkrævning ikke lykkes.

5.8.4. HVIS KUNDEN IKKE ØNSKER, AT SERVICE AUTOMATISK FORNYES, skal han/hun selv opsige abonnementet mindst 48 timer før udløbet af den aktuelle periode, i hvilket tilfælde Tjenesterne vil blive afsluttet ved udløbet af den på det tidspunkt aktuelle periode, medmindre han manuelt fornyer Tjenesterne før denne dato. Abonnementsgebyrer refunderes ikke.

5.8.5. Hvis Kunden har købt abonnementet på Firmaets hjemmeside, vil Kunden ikke være i stand til at kontrollere det via Apple App Store eller Google Play. I stedet, hvis klienten ikke ønsker, at tjenesten automatisk skal fornyes, skal han/hun selv annullere abonnementet ved at logge ind på brugerkontoen på firmaets websted eller kontakte vores kundesupport på CertifiedFasting.com online SUPPORT HELP DESK og følg instruktionerne i afsnittet "Administrer mit abonnement".

5.8.6. Hvis Kunden har købt abonnementet gennem Apple App Store eller Google Play, kan Kunden kun opsige abonnementet via sin Apple- eller Google-konto. Kunden forstår, at sletning af appen ikke annullerer abonnementerne.

5.8.7. Den samlede pris for Tjenesterne/Varerne, inklusive moms (hvis relevant), og alle yderligere fragt-, leverings- eller portoomkostninger og, hvor det er relevant, andre omkostninger er synlige under bestillingsprocessen på Hjemmesiden. Måden, hvorpå prisen skal beregnes, er også synlig under bestillingsprocessen på Hjemmesiden.

5.8.8. I tilfælde af et abonnement inkluderer den samlede pris de samlede omkostninger for den valgte frekvensfaktureringsperiode.

Refusions- og returpolitik

6.1. I henhold til gældende retsakter har kunden ret til at ombestemme sig og returnere leverede (modtagne) varer inden for fortrydelsesfristen . Der er dog også en undtagelse fastsat i disse retsakter, ifølge hvilken retten til at returnere varer ikke gælder for kontrakter vedrørende levering af digitalt indhold, hvis leveringen af ​​sådant digitalt indhold allerede er påbegyndt. Derfor, hvis det digitale indhold allerede er leveret til kunden som angivet i afsnit 4.2. og 4.3., Kunden mister sin ret til at fortryde Aftalen.

6.1.1. I henhold til garantien på virksomhedens hjemmeside, er kunden berettiget til tilbagebetaling af deltagergebyret, hvis kunden kan bevise fejlen med det digitale indhold og inden 24 timer efter indgåelse af distancekontrakten indgivet fuld anmodning om tilbagebetaling til vores kundesupport på CertifiedFasting.com online SUPPORT HELP DESK.

6.2. Refusion for tjenesterne. Alle priser og gebyrer for digitalt indhold og tjenester kan ikke refunderes, medmindre andet udtrykkeligt er angivet i dette afsnit nedenfor:

6.2.1. Efter at det digitale indhold allerede er blevet leveret til kunden som angivet i afsnit 4.2, er kunden kun berettiget til at få refunderet det fra virksomheden, hvis kunden beviser, at det digitale indhold ikke er som beskrevet eller defekt. I sådanne tilfælde skal klienten kontakte vores kundesupport på CertifiedFasting.com online SUPPORT HELP DESK inden for fortrydelsesperioden og give detaljerede oplysninger, der beviser virksomhedens produktfejl (med visuelt bevis vedlagt). Virksomheden forbeholder sig retten til at opkræve et gebyr til dækning af omkostningerne ved eventuelle administrative eller andre tjenester, som Kunden måtte have brugt før tilbagebetaling/annullering.

6.2.2. Når en refusion er udstedt, har kunden ikke længere adgang til virksomhedens tjenester. Alle tilbagebetalinger anvendes til den oprindelige betalingsmetode. Ved at købe Tjenesterne accepterer Kunden denne tilbagebetalingspolitik og giver afkald på enhver ret til at udsætte den for spørgsmål, dom eller juridiske handlinger. 

6.3. Hvis Kunden har købt Tjenesterne eller Varerne gennem Apple App Store eller Google Play for spørgsmål og/eller anmodninger vedrørende refusioner og betaling, skal Kunden kontakte Apple App Store eller Google Play Store brugersupport. 

[..]

Klager

17.1. Eventuelle klager i relation til virksomheden og de tjenester, der leveres til kunden, skal behandles ved at kontakte vores kundesupport på CertifiedFasting.com online SUPPORT HELP DESK.

[..]