FASTING Ltd.

 registreringsnummer 40203389303

registreret kontor Lastadijas iela 6, LV-1050, Riga, Letland

 

Generelle vilkår og betingelser

Introduktion

Disse generelle vilkår og betingelser ("T&C'erne") regulerer hele forholdet mellem dig, kunden og virksomheden.

Enhver oversættelse fra den engelske version er kun til rådighed for din bekvemmelighed. I tilfælde af forskelle i betydning eller fortolkning mellem den engelsksprogede version af disse vilkår, vil den engelsksprogede version have forrang. Den originale engelske tekst er den eneste juridisk bindende version. 

1.2. Inden Afstandsaftalen indgås, vil Kunden blive forsynet med teksten til disse T&C'er elektronisk eller i varigt format. Hvis dette ikke med rimelighed er muligt, vil Selskabet, inden fjernkontrakten indgås, angive på hvilken måde disse T&C'er er tilgængelige for Kundens gennemgang i Selskabets lokaler, og at de vil blive sendt gratis til Kunden snarest som muligt efter kundens ønske.

1.3. KUNDEN ER FORPLIGTET TIL OMHYGGELIGT LÆSE DISSE T&CS, FØR DU ACCEPTERER DEM OG BRUGER VIRKSOMHEDENS TJENESTER. KUNDEN ACCEPTERER, AT HANS/HENDES BRUG AF TJENESTERNE ANERKENDER, AT KUNDEN HAR LÆST DENNE AFTALE, FORSTÅET DEN OG ACCEPTERET AT VÆRE BUNDET AF DEN. HVIS DU IKKE ER ENIG I NOGEN DEL AF DISSE VILKÅR, ELLER HVIS DU IKKE ER KVALIFICERT ELLER AUTORISERET TIL AT VÆRE BUNDET AF DISSE VILKÅR, SÅ MÅ DU IKKE DOWNLOAD APPEN ELLER PÅ ANNEN MÅDE FÅ ADGANG TIL ELLER BRUGE TJENESTEN.

1.4. Kunden rådes også til at læse svarene på "Ofte stillede spørgsmål", som er offentliggjort på vores hjemmeside Support Help Desk eller mobilapp.

Definitioner

2.1. Medmindre andet er angivet i disse vilkår og betingelser, uanset hvor de anvendes i disse vilkår og betingelser, inklusive den indledende del, skal følgende udtryk, når de er skrevet med stort, have følgende betydning: 

(a) Aftale

skal betyde disse T&C'er for levering af tjenester og/eller varer indgået online af virksomheden og kunden.

(b) Kunde

betyder brugeren af ​​virksomhedens tjenester og/eller køberen af ​​varer som forklaret i disse vilkår og betingelser.

(c) Virksomhed

skal betyde Fasting Ltd., registreringsnummer 40203389303 med registreret hjemsted Lastadijas iela 6, LV-1050, Riga, Letland, som er ansvarlig for at levere abonnementstjenesterne og håndtere Kundens forespørgsler, herunder refusioner og tilbageførsler for de tilknyttede virksomheders varer og tjenester. Det associerede selskab er CertifiedFasting.com.

Fasting Ltd., registreringsnummer 40203389303 med registreret kontor Lastadijas iela 6, LV-1050, Riga, Letland er ansvarlig for de tjenester, der leveres via hjemmesiden og mobilappen.

(d) Tilbud 

skal betyde tilbuddet om at indgå denne aftale og tilbud om relevante tjenester og/eller varer leveret af virksomheden til kunden via webstedet eller mobilappen. 

(e) Privatlivspolitik

skal betyde virksomhedens privatlivspolitik offentliggjort på hjemmesiden eller mobilappen.

(f) Tjenester

skal betyde det digitale indhold, som virksomheden leverer til kunden, samt tilgængeligheden til webstedet eller mobilappen, herunder information, tekst, billeder, der tilbydes eller leveres der.

(g) Digitalt indhold

skal betyde individuelle digitale madplaner og/eller andet digitalt indhold, der sælges online af virksomheden, samt tilgængeligheden til det digitale indhold, herunder information, tekst, billeder, der tilbydes eller leveres der.

(h) Varer

skal betyde kosttilskud og/eller andre produkter i fysisk form, der sælges online af virksomheden.

(i) Fjernkontrakt

betyder en kontrakt indgået mellem virksomheden og kunden inden for rammerne af et system tilrettelagt for fjernsalg af digitalt indhold og/eller varer. 

(j) Hjemmeside

skal betyde virksomhedens hjemmeside, som er tilgængelig på www.certifiedfasting.com .

(k) Mobilapp

mobilapplikationen af ​​CertifiedFasting.com, som kan downloades af klienten fra App Store og/eller Google Play.

(l) Deltagergebyr 

skal betyde et gebyr for den individuelle digitale madordning. Deltagergebyret afhænger af det tilbud, kunden har valgt, hvilket kan være en engangsbetaling eller et abonnementsgebyr.

(m) Fortrydelsesfrist 

vil betyde, at Kunden har en fortrydelsesret fra Fjernkontrakterne, medmindre han har givet sit samtykke til begyndelsen af ​​udførelsen af ​​Fjernkontrakten (begyndt at bruge eller få adgang til indholdet) i fortrydelsesperioden. Fortrydelsesfristen er 14 (fjorten) dage for EU-borgere og 5 (fem) dage for ikke-EU-borgere fra dagen for indgåelse af fjernkontrakten eller levering af relevante varer.

(n) Support Help Desk

skal betyde et online kundesupportcenter, hvor kunden kan modtage svar på spørgsmål og indsende anmodninger. Support Help Desk er tilgængelig på https://helpdesk.certifiedfasting.com/cf_en_app .

Afgivelse af tilbuddet

3.1. Virksomheden vil give kunden mulighed for at modtage et tilbud.

3.2. Kunden kan blive bedt om at give visse oplysninger, før han modtager tilbuddet, ved at vælge angivne muligheder eller indtaste de ønskede detaljer. Kunden er forpligtet til at give aktuelle og fyldestgørende oplysninger, som ønskes udleveret.

3.3. Kunden vil blive forsynet med et tilbud (herunder ved at indsende de oplysninger, der er specificeret i punkt 3.2. i disse vilkår), som vil omfatte oplysninger om følgende: 

3.3.1. betalingsbeløb for de relevante tjenester og/eller varer;

3.3.2. betalingsmuligheder: via kreditkort eller anden tilladt betalingsform;

3.3.3. andre oplysninger Selskabet finder det vigtigt at medtage i Tilbuddet.

3.4. Accept af tilbuddet

3.4.1. Kunden accepterer tilbuddet om at indgå denne aftale, når han/hun accepterer selskabets vilkår og betingelser.

3.4.2. Kunden accepterer tilbuddet om relevante tjenester og/eller varer leveret af virksomheden til kunden via webstedet eller mobilappen ved at klikke på knappen Accept af tilbud, der fører til købsbegivenheden. Handlingsknappen for accept af tilbud kan mærkes på en række måder afhængigt af tilbudstypen, herunder men ikke begrænset til "JEG ACCEPTERER", "ACCEPTERER", "OPGRADERER" eller en lignende etiket. Vilkårene i Tilbuddet er bindende, og Kunden accepterer dem ved at acceptere Tilbuddet.

3.4.3. Ved accept af Tilbuddet giver Kunden Selskabet tilladelse til at opkræve Kunden for det betalingsbeløb, der er angivet i Tilbuddet.

Afstandskontrakt

4.1. Afstandsaftalen indgås på det tidspunkt, hvor Kunden accepterer Tilbuddet og som angivet i afsnit 3.4.1.

4.2. Da Kunden vil acceptere Tilbuddet elektronisk, vil Virksomheden straks levere den respektive Tjeneste, Digitale Indhold eller Varer som angivet i Tilbuddet.

4.3. I TILFÆLDE AF AFTALEN MELLEM VIRKSOMHEDEN OG KUNDEN BESTÅR AF DIGITALT INDHOLD, ACCEPTERER KUNDEN AT MISTE SIN/HENDES RETT TIL FORTRYDELSE AF AFTALEN.

4.4. Virksomheden gør en rimelig indsats for at sikre, at Tjenesterne fungerer efter hensigten, men sådanne Tjenester er afhængige af internettet og andre tjenester og udbydere uden for Virksomhedens kontrol. Ved at bruge Virksomhedens Tjenester anerkender Kunden, at Virksomheden ikke kan garantere, at Tjenesterne vil være uafbrudte, fejlfrie, eller at de oplysninger, den indeholder, vil være helt fri for vira, hackere, indtrængen, ikke-planlagt nedetid eller andre fejl. Kunden påtager sig udtrykkeligt risikoen ved at bruge eller downloade sådanne tjenester. 

4.5. Fra tid til anden og uden forudgående varsel til kunden, kan virksomheden ændre, udvide og forbedre tjenesterne. Vi kan også til enhver tid ophøre med at fortsætte med at drive dele af eller alle tjenesterne eller selektivt deaktivere visse aspekter af tjenesterne. Enhver ændring eller eliminering af Tjenesterne vil ske efter vores eget skøn og uden en løbende forpligtelse eller ansvar over for Kunden, og Kundens brug af Tjenesterne berettiger ikke Kunden til den fortsatte levering eller tilgængelighed af Tjenesterne.

4.6. Kunden accepterer endvidere, at:

4.6.1. han/hun må ikke få adgang til tjenester (herunder til køb af varer), hvis han/hun er under 18 år;

4.6.2. Kunden vil nægte adgang til Tjenesterne for børn under 18 år. Kunden påtager sig det fulde ansvar for mindreåriges uautoriserede brug af Tjenesterne.

Betalinger

5.1. I den gyldighedsperiode, der er angivet i Tilbuddet, bevarer virksomheden rettighederne til at ændre prisen for Tjenesterne og/eller Varerne.

5.2. Kunden accepterer at:

5.2.1. betale alle yderligere omkostninger, gebyrer, afgifter, gældende skatter og andre gebyrer, som kan pådrages af kunden;

5.2.2. købe tjenester og/eller varer ved at bruge gyldigt kreditkort eller anden tilladt betalingsform;

5.2.3. give virksomheden aktuelle og fuldstændige oplysninger som beskrevet i købsordreformularen. Hvis Virksomheden opdager eller mener, at nogen af ​​oplysningerne fra Kunden er unøjagtige eller ufuldstændige, forbeholder Virksomheden sig retten til at nægte at bekræfte Kundens betaling efter eget skøn, og Kunden mister enhver ret til at refundere det betalte beløb.

5.2.4. af hensyn til bekvemmeligheden ved at foretage køb af Tjenester i fremtiden, giver Kunden Virksomheden tilladelse til at debitere Kunden, med mulighed for at godkende betalinger uden at genindtaste kortdataene, for det betalingsbeløb, som Kunden accepterer som angivet i afsnit 3.3. og 3.4.

5.3. Efter at Kunden er overført til tredjeparts betalingstjenester, vil risikoen for tab eller skader gå videre til Kunden og/eller tredjepartsservice. Kundens online kredit- eller betalingskortbetalinger til virksomheden vil blive håndteret og behandlet af en tredjeparts betalingstjenesteudbyder, og ingen af ​​de følsomme data i relation til din betaling vil blive opbevaret på eller brugt af virksomheden. Virksomheden er ikke ansvarlig for betalingsproblemer eller andre tvister, der opstår på grund af tredjeparts betalingstjenester. Virksomheden kan fra tid til anden skifte tredjeparts betalingstjenesteudbyder.

Virksomheden arbejder med flere betalingstjenesteudbydere, herunder, men ikke begrænset til: Stripe Inc. PayHealth Inc., Adyen NV, PayPal Holdings, Inc.

5.4. Alle priser og omkostninger er i en valuta som angivet på den specifikke hjemmeside.

5.5. Alle varer forbliver virksomhedens ejendom, indtil fuld betaling er foretaget. Den gældende pris er den, der er fastsat på den dato, hvor du afgiver din ordre. Forsendelsesomkostninger og betalingsgebyrer indregnes før bekræftelse af købet. Hvis du er under 18 år skal du have forældres tilladelse til at købe hos Selskabet.

5.6. Alle overførsler, der udføres gennem virksomheden, håndteres og udføres gennem tredjeparts dedikerede gateways for at garantere din beskyttelse. Kortoplysninger gemmes ikke, og alle kortoplysninger håndteres over SSL-kryptering. Læs venligst vilkår og betingelser for den betalingsgateway, der er valgt til transaktionen, da de er ansvarlige for de gennemførte transaktioner.

5.7. For en refusion eller en klage bedes du kontakte vores kundesupport på CertifiedFasting.com online SUPPORT HELP DESK.

5.8. For at sikre, at Kunden ikke oplever en afbrydelse eller tab af Tjenester, tilbydes Tjenesterne ved automatisk fornyelse. 

5.8.1. Bortset fra de årsager, der er beskrevet nedenfor i dette afsnit, FORNYER AUTOMATISK FORNYELSE AUTOMATISK DEN GÆLDENDE SERVICE VED UDLØBET AF DEN NUVÆRENDE PERIODE FOR EN FORNYELSESPERIODE SIGE I TIDEN MED DEN SENESTE SERVICEPERIODE. For eksempel, hvis en kundes sidste serviceperiode er på et år, vil fornyelsesperioden typisk være på et år. 

5.8.2. Medmindre Kunden annullerer abonnementet, vil Virksomheden automatisk forny den gældende tjeneste, når den skal fornys.

5.8.3. Virksomheden kan fra tid til anden ændre abonnementsplanerne og prisen på Tjenesterne. Fornyelser kan blive opkrævet til virksomhedens på det tidspunkt gældende takster, som kunden anerkender og accepterer kan være højere (hvilket kunden vil blive informeret om på forhånd) eller lavere end taksterne for den oprindelige serviceperiode. I tilfælde af uafviklet betaling har Tjenesteudbyderen ret til at opkræve et tvangsgebyr for forsinket betaling svarende til én månedlig abonnementsbetaling. Virksomheden kan opkræve prisen for Tjenesten i flere rater, hvis den fulde opkrævning ikke lykkes.

5.8.4. HVIS KUNDEN IKKE ØNSKER, AT SERVICE AUTOMATISK FORNYES, skal han/hun selv opsige abonnementet mindst 48 timer før udløbet af den aktuelle periode, i hvilket tilfælde Tjenesterne vil blive afsluttet ved udløbet af den på det tidspunkt aktuelle periode, medmindre han manuelt fornyer Tjenesterne før denne dato. Abonnementsgebyrer refunderes ikke.

5.8.5. Hvis Kunden har købt abonnementet på Firmaets hjemmeside, vil Kunden ikke være i stand til at kontrollere det via Apple App Store eller Google Play. I stedet, hvis klienten ikke ønsker, at tjenesten automatisk skal fornyes, skal han/hun selv annullere abonnementet ved at logge ind på brugerkontoen på firmaets websted eller kontakte vores kundesupport på CertifiedFasting.com online SUPPORT HELP DESK og følg instruktionerne i afsnittet "Administrer mit abonnement".

5.8.6. Hvis Kunden har købt abonnementet gennem Apple App Store eller Google Play, kan Kunden kun opsige abonnementet via sin Apple- eller Google-konto. Kunden forstår, at sletning af appen ikke annullerer abonnementerne.

5.8.7. Den samlede pris for Tjenesterne/Varerne, inklusive moms (hvis relevant), og alle yderligere fragt-, leverings- eller portoomkostninger og, hvor det er relevant, andre omkostninger er synlige under bestillingsprocessen på Hjemmesiden. Måden, hvorpå prisen skal beregnes, er også synlig under bestillingsprocessen på Hjemmesiden.

5.8.8. I tilfælde af et abonnement inkluderer den samlede pris de samlede omkostninger for den valgte frekvensfaktureringsperiode.

Refusions- og returpolitik

6.1. Under the applicable legal acts, the Client has a right to change their mind and return delivered (received) goods within the Withdrawal period. However, there is also an exception established by those legal acts, according to which, the right to return goods is not applicable for Contracts regarding the supply of Digital content in case the provision of such Digital content has already commenced. Therefore, in case the Digital content is already provided to the Client as indicated in Section 4.2. and 4.3., the Client loses his/her right of withdrawal of the Agreement.

6.1.1. I henhold til garantien på virksomhedens hjemmeside, er kunden berettiget til tilbagebetaling af deltagergebyret, hvis kunden kan bevise fejlen med det digitale indhold og inden 24 timer efter indgåelse af distancekontrakten indgivet fuld anmodning om tilbagebetaling til vores kundesupport på CertifiedFasting.com online SUPPORT HELP DESK.

6.2. Refusion for tjenesterne. Alle priser og gebyrer for digitalt indhold og tjenester kan ikke refunderes, medmindre andet udtrykkeligt er angivet i dette afsnit nedenfor:

6.2.1. Efter at det digitale indhold allerede er blevet leveret til kunden som angivet i afsnit 4.2, er kunden kun berettiget til at få refunderet det fra virksomheden, hvis kunden beviser, at det digitale indhold ikke er som beskrevet eller defekt. I sådanne tilfælde skal klienten kontakte vores kundesupport på CertifiedFasting.com online SUPPORT HELP DESK inden for fortrydelsesperioden og give detaljerede oplysninger, der beviser virksomhedens produktfejl (med visuelt bevis vedlagt). Virksomheden forbeholder sig retten til at opkræve et gebyr til dækning af omkostningerne ved eventuelle administrative eller andre tjenester, som Kunden måtte have brugt før tilbagebetaling/annullering.

6.2.2. Når en refusion er udstedt, har kunden ikke længere adgang til virksomhedens tjenester. Alle tilbagebetalinger anvendes til den oprindelige betalingsmetode. Ved at købe Tjenesterne accepterer Kunden denne tilbagebetalingspolitik og giver afkald på enhver ret til at udsætte den for spørgsmål, dom eller juridiske handlinger. 

6.3. Hvis Kunden har købt Tjenesterne eller Varerne gennem Apple App Store eller Google Play for spørgsmål og/eller anmodninger vedrørende refusioner og betaling, skal Kunden kontakte Apple App Store eller Google Play Store brugersupport. 

6.4. Refusion for leverede varer.

6.4.1. I tilfælde af at afsnit 6.5. ikke gælder, er Kunden kun berettiget til at få refusion for Varerne fra Virksomheden, hvis Kunden beviser, at Varerne ikke er som beskrevet eller defekte. I sådanne tilfælde skal klienten kontakte vores kundesupport på CertifiedFasting.com online SUPPORT HELP DESK inden for fortrydelsesperioden og give detaljerede oplysninger, der beviser virksomhedens varefejl (med visuelt bevis vedlagt). 

6.4.2. Alle tilbagebetalinger anvendes til den oprindelige betalingsmetode. Ved at købe Tjenesterne accepterer Kunden denne tilbagebetalingspolitik og giver afkald på enhver ret til at udsætte den for spørgsmål, dom eller juridiske handlinger.

6.5. Returnering af leverede varer. På grund af årsager relateret til sundhedspleje og hygiejne, har kunden kun ret til at ombestemme sig og returnere en leveret (modtaget) vare inden for fortrydelsesfristen, hvis følgende procedure overholdes:

6.5.1. Kunden har indsendt anmodningen til virksomheden om hans/hendes beslutning om at returnere varerne inden for fortrydelsesfristen på CertifiedFasting.com online SUPPORT HELP DESK og før returnering af varerne.

6.5.2. Uden unødig forsinkelse og senest inden for Fortrydelsesfristen har returneret Varerne til Virksomheden. Kunden afholder omkostningerne ved returnering.

6.5.3. Varerne er i den originale emballage og uåbnet, i stand til videresalg.

6.5.4. Efter at have modtaget og kontrolleret de returnerede varer, refunderer virksomheden den pris, som kunden har betalt for varerne (inklusive leveringsomkostningerne), senest inden for 30 (tredive) dage fra den dag, hvor virksomheden modtager varerne tilbage.

6.5.5. I alle tilfælde har virksomheden ret til at suspendere kundens tilbagebetaling, indtil virksomheden modtager og inspicerer varerne.

Returadresse for fysiske varer

Virksomhedens adresse for returneringerne: Fasting Ltd., registreringsnummer 40203389303 med registreret kontor Lastadijas iela 6, LV-1050, Riga, Letland.

Intellektuelle ejendomsrettigheder

7.1. Alle intellektuelle ejendomsrettigheder, inklusive men ikke begrænset til ophavsret, designrettigheder, varemærkerettigheder, patentrettigheder og enhver anden ejendomsret til eller relateret til Tjenesterne og Tjenester-relateret indhold, ejes af Virksomheden.

7.2. Kunden er forbudt at reproducere, offentliggøre tjenester, herunder men ikke begrænset til digitalt indhold leveret og/eller leveret af virksomheden helt eller delvist uden virksomhedens forudgående skriftlige samtykke.

7.3. Kunden giver hermed virksomheden en evig, uigenkaldelig, verdensomspændende, fuldt indbetalt og royaltyfri, ikke-eksklusiv licens, herunder retten til at underlicensere (gennem flere niveauer) og overdrage til tredjeparter til at reproducere, distribuere, udføre og vise (offentligt eller på anden måde), skabe afledte værker af, tilpasse, ændre og på anden måde bruge, analysere og udnytte på enhver måde, der nu er kendt eller i fremtiden opdaget, hans/hendes brugerindhold (undtagen brugervaremærker) såvel som alt ændret og afledte værker deraf. I det omfang det er tilladt i henhold til gældende love, giver klienten hermed afkald på enhver moralsk ret, han/hun måtte have til ethvert brugerindhold. "Brugerindhold" betyder ethvert brugervaremærke, kommunikation, billeder, skrifter, kreative værker, lyde og alt materiale, data og information, som kunden uploader, transmitterer eller sender gennem Tjenesterne, eller at andre brugere uploader eller transmitterer. Ved at uploade, transmittere eller indsende noget brugerindhold, bekræfter, repræsenterer og garanterer kunden, at sådant brugerindhold og dets upload, transmission eller indsendelse er (a) nøjagtigt og ikke fortroligt; (b) ikke i strid med gældende love, kontraktmæssige begrænsninger eller andre tredjepartsrettigheder, og at kunden har tilladelse fra en tredjepart, hvis personlige oplysninger eller intellektuel ejendom er omfattet af eller inkorporeret i Brugerindholdet; og (c) fri for vira, adware, spyware, orme eller anden ondsindet kode. transmission eller indsendelse er (a) nøjagtig og ikke fortrolig; (b) ikke er i strid med gældende love, kontraktmæssige begrænsninger eller andre tredjepartsrettigheder, og at kunden har tilladelse fra en tredjepart, hvis personlige oplysninger eller intellektuel ejendom er omfattet af eller inkorporeret i Brugerindholdet; og (c) fri for vira, adware, spyware, orme eller anden ondsindet kode. transmission eller indsendelse er (a) nøjagtig og ikke fortrolig; (b) ikke i strid med gældende love, kontraktmæssige begrænsninger eller andre tredjepartsrettigheder, og at kunden har tilladelse fra en tredjepart, hvis personlige oplysninger eller intellektuel ejendom er omfattet af eller inkorporeret i Brugerindholdet; og (c) fri for vira, adware, spyware, orme eller anden ondsindet kode.

7.4. Ingen del af disse T&C'er kan fortolkes som en overførsel af intellektuelle ejendomsrettigheder i relation til Tjenesterne eller Tjenester-relateret indhold, undtagen som udtrykkeligt angivet i Afsnit 8.1. under.

Brug af digitalt indhold

8.1. Alle intellektuelle ejendomsrettigheder specificeret i artikel 7.1 og relateret til digitalt indhold ejes af virksomheden. Digitalt indhold er licenseret i henhold til dette afsnit 8 og sælges ikke. Kunden vil kun blive tildelt en ikke-eksklusiv, ikke-overdragelig og ikke-underlicenserbar licens, underlagt vilkårene og betingelserne i denne aftale, til at bruge (kun til kundens individuelle brug) ethvert digitalt indhold, som virksomheden har leveret til kunden. .

8.2. Varigheden af ​​denne licens gives for en periode på 5 år fra datoen for modtagelse af digitalt indhold, medmindre det tidligere er suspenderet eller opsagt i overensstemmelse med disse T&C'er.

8.3. Medmindre andet udtrykkeligt er angivet, må digitalt indhold kun være beregnet til personlig og ikke-kommerciel brug.

8.4. Kunden er ikke autoriseret til at redigere, reproducere, transmittere eller udlåne det digitale indhold eller gøre det tilgængeligt for nogen tredjepart eller bruge det til at udføre andre handlinger, der strækker sig ud over omfanget af den licens, som virksomheden har givet.

8.5. Virksomheden er autoriseret med det formål at håndhæve intellektuelle ejendomsrettigheder, pålægge begrænsninger på licensens omfang eller antallet af enheder eller typer af enheder, som digitalt indhold kan bruges på.

8.6. Hvis Klienten handler i strid med denne artikel, vil Virksomheden være bemyndiget til at suspendere adgangen til det relevante Digitale Indhold, uanset Virksomhedens ret til at inddrive det tab, der er lidt som følge af eller i forbindelse med krænkelsen, fra Klienten, herunder eventuelle afholdte udgifter.

Salg af digitalt indhold

9.1. Kunden har forbud mod at sælge, udbyde til salg, dele, udleje eller udlåne Digitalt indhold eller kopier af Digitalt indhold.

Fortrolighedspolitik

10.1. Behandlingen af ​​kundens personoplysninger er underlagt fortrolighedspolitikken. Det anbefales, at kunden udskriver og opbevarer en kopi af fortrolighedspolitikken sammen med disse vilkår og betingelser.

Ansvar

11.1. En part er fritaget for ansvar for manglende opfyldelse af vilkårene, hvis den beviser, at disse vilkår ikke blev opfyldt på grund af force majeure. Virksomheden er især ikke ansvarlig for tab forårsaget af force majeure, optøjer, krig eller naturbegivenheder eller på grund af andre hændelser, som virksomheden ikke er ansvarlig for (f.eks. strejke, lock-out, trafikstop, administrative handlinger af indenlandske eller udenlandske høje myndigheder). Kunden skal give skriftlig meddelelse om forekomsten af ​​force majeure, som forhindrer opfyldelsen af ​​disse T&C'er, inden for 30 kalenderdage fra datoen for indtræden af ​​disse omstændigheder. Virksomheden skal informere Kunden om indtræden af ​​force majeure via e-mail eller på hjemmesiden eller mobilappen, hvis det er muligt.

11.2. Virksomhedens ansvar er begrænset til direkte tab, medmindre andet er fastsat i gældende lovgivning.

11.3. På grund af arten af ​​Tjenester og/eller Varer, som Virksomheden leverer, og da Virksomheden ikke kan kontrollere, om Kunden holder sig til de angivne brugsanvisninger, yder Virksomheden ingen garanti for eventuelle resultater eller resultater, der kommer fra brug af Tjenester og/eller Tjenester.

11.4. Ansvarlig virksomhed: 1) CertifiedFasting.com er kun administrator af webstedet eller mobilappen og udbyder af tjenesterne, 2) CertifiedFasting.com er det selskab, der er ansvarligt for administration af abonnementstjenester og betalinger for tjenester og varer, refusioner og tilbageførsler , for associerede virksomheder.

11.5. Ved brug af tjenester kan kunden modtage links til andre websteder eller mobilapps, som ikke ejes og/eller kontrolleres af virksomheden. Kunden anerkender og accepterer, at virksomheden ikke er ansvarlig for tilgængeligheden af ​​sådanne websteder eller mobilapps. Ydermere er virksomheden ikke ansvarlig for noget indhold, reklame, produkter eller andet materiale, der kan tilgås via sådanne links, og derfor accepterer kunden, at virksomheden ikke er ansvarlig eller ansvarlig, direkte eller indirekte for skader eller tab forårsaget eller påstås at være forårsaget af eller i forbindelse med brug eller afhængighed af sådant indhold, varer, tjenester, der er tilgængelige på eller gennem sådanne websteder eller mobilapps.

Medicinsk ansvarsfraskrivelse

12.1. FØR DU PRØVER MATLIDSPLAN OG/ELLER VARER FRA VIRKSOMHEDEN, SKAL KLIENTENS SUNDHED VURDERES AF HANS/HENDES SUNDHEDSTJENESTELEDER, ELLER HAN/HUN SKAL RÅDGØRES MED SUNDHEDSTJENESTER. 

12.2. Service er deltagelse i programmet, som indeholder information om sund livsstil og ernæring. Information offentliggjort på hjemmesiden er af informativ karakter og kan ikke erstatte professionel medicinsk rådgivning, diagnose eller behandling. Hvis klienten er bekymret over de oplysninger, der modtages gennem tjenesten, eller har spørgsmål om sit eget helbred, bør klienten kontakte en læge eller anden sundhedsudbyder. Kunden anvender Tjenesten på egen risiko og ansvar.

Berettigelse

13.1. Tjenesterne er kun tilgængelige for enkeltpersoner, der kan indgå juridisk bindende kontrakter i henhold til EU-lovgivningen, derfor bekræfter kunden, at han/hun er mindst 18 år gammel. Hvis kunden tilgår tjenester på vegne af en person, der ikke er 18 år gammel, bekræfter kunden, at han/hun er denne persons juridiske værge og er ansvarlig for denne persons overholdelse af disse vilkår og betingelser og vil holde virksomheden skadesløs for eventuelle tab eller skader, som virksomheden vil lide som følge af manglende overholdelse af disse vilkår og betingelser.

Gyldighed og opsigelse

14.1. Aftalen træder i kraft, efter at kunden har accepteret den, og elektronisk har givet sit samtykke til at overholde dem, og den forbliver i kraft på ubestemt tid indtil opsigelse heraf.

14.2. Virksomheden kan til enhver tid opsige forholdet til kunden i følgende tilfælde: (i) kunden er ikke enig i aftalen; (2) Kunden begår ethvert brud på Aftalen; (3) Kunden giver ikke oplysninger, som virksomheden har anmodet om, og/eller giver ukorrekte og/eller ufuldstændige oplysninger. Uanset ovenstående vil lovbestemte opsigelsesrettigheder ikke blive påvirket.

Ændringer af T&C'er

15.1. Disse vilkår og betingelser, privatlivspolitik og eventuelle yderligere vilkår og betingelser, der måtte gælde, kan ændres. Virksomheden forbeholder sig retten til at ændre og opdatere T&C'erne fra tid til anden, og sådanne ændringer træder i kraft umiddelbart efter offentliggørelse på virksomhedens websted eller mobilapp.

15.2. Virksomheden kan give Kunden meddelelse om eventuelle kommende ændringer ved at sende en e-mail til den primære e-mailadresse, som Kunden har angivet, eller give besked via hjemmesiden eller mobilappen.

15.3. Kunden forstår og accepterer, at enhver fortsat brug af og adgang til Tjenesterne efter eventuelle offentliggjorte opdateringer af T&C'erne, betyder, at klienten frivilligt accepterer at være bundet af disse T&C'er. Hvis en Kunde ikke accepterer at være bundet af de opdaterede T&C'er, bør han/hun ikke bruge (eller fortsætte med at bruge) Tjenesterne.

Meddelelse

16.1. Generelt foretrækker virksomheden kommunikation ved at acceptere supportanmodninger på CertifiedFasting.com online SUPPORT HELP DESK og vil besvare anmodningerne via e-mail. Ved at acceptere disse T&C'er accepterer kunden kommunikation ved at indsende supportanmodninger på CertifiedFasting.com online SUPPORT HELP DESK, og anmodninger vil blive besvaret via e-mail. Til dette formål anmodes Kunden om at have en gyldig e-mailadresse og oplyse den ved udfyldning af de nødvendige oplysninger som angivet i afsnit 3.2. Virksomheden kan også offentliggøre oplysninger relateret til denne aftale eller tjenester på webstedet eller mobilappen. Kunden bør regelmæssigt og hyppigt tjekke sine e-mail-beskeder samt oplysninger på hjemmesiden eller mobilappen. E-mails kan indeholde links til yderligere information og dokumenter.

16.2. Hvor gældende love kræver levering af oplysninger på et varigt medium, vil virksomheden enten sende kunden en e-mail med en vedhæftet fil eller sende kunden en meddelelse, der henviser til tjenesterne med downloadfunktion for at beholde sådanne oplysninger og dokumenter permanent til fremtidig reference. Kunden anmodes om at opbevare kopier af al kommunikation fra virksomheden.

16.3. Kunden kan anmode om en kopi af disse T&C'er eller ethvert andet kontraktligt dokument ved at kontakte vores kundesupport på CertifiedFasting.com online SUPPORT HELP DESK.

16.4. Kommunikationen med kunden vil foregå på engelsk, medmindre virksomheden og kunden er enige om at kommunikere på et andet sprog.

16.5. Kunden kan kontakte virksomheden til enhver tid ved at kontakte vores kundesupport på CertifiedFasting.com online SUPPORT HELP DESK.

Klager

17.1. Eventuelle klager i relation til virksomheden og de tjenester, der leveres til kunden, skal behandles ved at kontakte vores kundesupport på CertifiedFasting.com online SUPPORT HELP DESK.

17.2. Eventuelle klager i relation til de varer, der leveres til kunden, skal behandles ved at kontakte vores kundesupport på CertifiedFasting.com online SUPPORT HELP DESK.

17.3. Eventuelle klager i forbindelse med abonnementer, refusioner og tilbageførsler for varerne og tjenesterne skal behandles ved at kontakte vores kundesupport på CertifiedFasting.com online SUPPORT HELP DESK.

17.4. Ved at indgive en klage skal Kunden tydeligt angive, at en klage er indgivet, og angive grundene og omstændighederne vedrørende klagen. Virksomheden sender en klagebekræftelse til kunden til den e-mailadresse, hvorfra klagen er modtaget. Vi vil behandle klagen og svare kunden inden for 14 til 30 kalenderdage efter dagen for modtagelse af en relevant klage. 

17.5. Kundens anmodninger (klager) skal analyseres af Selskabet gratis.

17.6. Hvis virksomhedens svar på kundens klage ikke tilfredsstiller kunden, eller der ikke er givet svar herpå, har kunden ret til at indgive krav til de regulerende institutioner eller domstole. 

Diverse

18.1. Ingen andre end kunden skal have nogen rettigheder i henhold til disse T&C'er.

18.2. Kunden må ikke overdrage nogen rettigheder i henhold til aftalen til nogen tredjepart uden forudgående samtykke fra virksomheden. Virksomheden kan efter eget skøn overdrage sine rettigheder og forpligtelser i henhold til aftalen helt eller delvist til enhver tredjepart.

18.3. Enhver tvist i henhold til disse T&C'er eller på anden måde i forbindelse med tjenesterne skal indbringes for domstolene i Letland, undtagen hvor det er forbudt i henhold til gældende love.

18.4. Hvis nogen del af disse vilkår og betingelser af en kompetent jurisdiktion anses for at være ugyldige, ulovlige eller ikke kan håndhæves, skal en sådan del adskilles fra resten af ​​vilkårene og betingelserne, som fortsat skal være gyldige og håndhæves i det fulde omfang, loven tillader.

Fortrolighedspolitik

19.1. Denne privatlivspolitik forklarer, hvordan Fasting Ltd. registreringsnummer 40203389303 med registreret kontor Lastadijas iela 6, LV-1050, Riga, Letland behandler personoplysninger, når de leverer tjenester og administrerer webstedet.

19.2. Den persondataansvarlige er Fasting Ltd. registreringsnummer 40203389303 med registreret kontor Lastadijas iela 6, LV-1050, Riga, Letland. 

19.3. Hvilke personoplysninger behandler vi?

19.3.1. Vi behandler dine personoplysninger til flere formål, når du tilmelder dig tjenesterne, udfører aktiviteter på din profil eller besøger vores hjemmeside. I visse tilfælde er behandlingen af ​​dine data nødvendig for at levere Tjenesterne. Men i andre tilfælde, hvis behandlingen ikke er strengt nødvendig, vil vi angive det, for eksempel ved at give dig mulighed for at vælge, om du vil indsende dine data til os.

19.3.2. De oplysninger, du indtaster, når du laver den informative vægttabstest på vores hjemmeside, bliver ikke gemt eller på anden måde registreret i vores informationssystemer.

19.4. For at registrere nye Tjenester-brugere, identificere de eksisterende brugere, give dig adgang til din allerede eksisterende brugerprofil og administrere din profil, behandler vi dit navn, efternavn, e-mailadresse, telefonnummer, køn, alder, betalingsoplysninger samt andre data, som du har angivet under registreringsprocessen.

Persondatakategori

Retsgrundlag for behandlingen

Tilbageholdelsesperiode

E-mailadresse, telefonnummer, navn, efternavn, alder, køn, type, dato og beløb for betaling for tjenester, type af tjenester, der anmodes om.

Behandling er nødvendig for udførelsen af ​​en kontrakt, der er indgået med dig og giver dig tjenesterne.

Data opbevares, så længe du er en registreret bruger af Tjenesterne og har betalt for Tjenesterne. Når du sletter din profil, kan vi opbevare de data, som vi er forpligtet til at opbevare for at opfylde vores juridiske forpligtelser (for eksempel til skattemæssige formål).

19.5. For at give dig personlige tjenester, udarbejde en kost- og ernæringsplan samt andre tips og forslag i forhold til brugen af ​​tjenesterne, behandler vi de data, du har afsløret vedrørende dine spisevaner, helbredsstatus, oplysninger om graviditet eller amning som samt andre sundhedsrelaterede data. Disse oplysninger er en særlig kategori af personoplysninger, så vi behandler dem med fornøden omhu og baseret på dit udtrykkelige samtykke. Dine helbredsdata vil først blive behandlet, efter du har foretaget betalingen for Tjenesterne. På grund af Tjenesternes detaljer, vil vi ikke være i stand til at give dig Tjenesterne, hvis du ikke har givet det udtrykkelige samtykke til behandlingen af ​​dine helbredsdata. Hvis du vælger ikke at give samtykke, foretager vi en tilbagebetaling af din betaling for Tjenesterne.

Persondatakategori

Retsgrundlag for behandlingen

Tilbageholdelsesperiode

Oplysninger om dit helbred, rygevaner, graviditet, amning, sygdomme, medicin du bruger, kostvalg, vægt og højde.

Behandling er baseret på dit udtrykkelige samtykke til at modtage Tjenesterne.

Data opbevares så længe der er et gyldigt samtykke. Når samtykket er trukket, stoppes leveringen af ​​tjenester. Hvis du sletter din profil, slettes disse data, hvis deres opbevaring ikke er påkrævet i henhold til gældende love.

19.6. For at overholde gældende love, for eksempel i forhold til behandling af betalinger og vores regnskabsforpligtelser, behandler vi oplysninger, der vedrører dine betalinger.

Persondatakategori

Retsgrundlag for behandlingen

Tilbageholdelsesperiode

Oplysninger om dine betalinger, din bopæl.

Behandling nødvendig for at overholde en juridisk forpligtelse

Data opbevares så længe som det kræves i henhold til gældende lovgivning

19.7. For at informere dig om nyheder og kampagner i relation til Tjenesterne og sende dig personlig reklame eller anden markedsføringskommunikation behandler vi dit navn, din e-mailadresse og/eller dit telefonnummer. Du vil kun modtage sådanne oplysninger, hvis du har givet samtykke til det ved tilmelding til Tjenesterne. Du har ret til at trække dit samtykke til at modtage sådan kommunikation tilbage ved at kontakte vores kundesupport på CertifiedFasting.com online SUPPORT HELP DESK. I tilfælde af at du trækker dit samtykke tilbage ved at kontakte vores kundesupport på CertifiedFasting.com online SUPPORT HELP DESK, registrerer vi disse oplysninger i din profil inden for 5 hverdage.

Persondatakategori

Retsgrundlag for behandlingen

Tilbageholdelsesperiode

Navn, efternavn, e-mailadresse og/eller telefonnummer.

Navn, efternavn, e-mailadresse og/eller telefonnummer.

Data opbevares så længe der er et gyldigt samtykke. Når samtykket trækkes tilbage, ophører vi med behandlingen af ​​dine data til dette formål.

19.8. Med henblik på at udvikle en markedsføringsstrategi, kundesegmentering og analyse af vores Tjenester kan vi behandle de data, du har angivet ved tilmelding til Tjenesterne, for eksempel dit køn, de valgte Tjenester samt visse oplysninger opnået fra cookies .

Persondatakategori

Retsgrundlag for behandlingen

Tilbageholdelsesperiode

Køn, information fra cookies, for eksempel IP-adresse, anvendt enhed, type browser, tidspunkt og dato for åbning, afmelding og blokering af vores e-mails, klik, interaktion med hjemmesiden.

Behandling nødvendig med henblik på vores legitime interesser for at forbedre og udvikle vores forretning.

Se venligst vores cookiepolitik for at se mere information om vores cookies. Hvis du sletter din profil, beholder vi muligvis nogle af oplysningerne i en anonymiseret og aggregeret form.

19.9. For at yde kundeservice og løse eventuelle problemer, der måtte opstå i forbindelse med vores tjenester, behandler vi dit navn, efternavn, kontaktoplysninger, dine profildata og enhver anden information, som du måtte give under din kommunikation med vores konsulenter eller kundeservicespecialister.

Persondatakategori

Retsgrundlag for behandlingen

Tilbageholdelsesperiode

Navn, efternavn, e-mail-adresse og/eller telefonnummer, profiloplysninger, enhver anden information, som kan gives til os under konsultation eller til formål anført heri.

Behandling, der er nødvendig med henblik på vores legitime interesser for at sikre kvaliteten af ​​vores tjenester, løsning af eventuelle problemer i forbindelse hermed og beskyttelse af vores juridiske interesser og rettigheder i tilfælde af eventuelle tvister.

Data opbevares, indtil formålet med behandlingen er opnået eller slettet, når du sletter din profil, hvis opbevaring ikke er påkrævet for at beskytte vores juridiske rettigheder.

19.10. For at sikre beskyttelsen og sikkerheden af ​​vores database, interne systemer, hjemmesiden og anden infrastruktur og føre tilsyn med brugen af ​​vores tjenester, kan vi behandle forskellige tekniske oplysninger, som vi henter fra cookies, logfiler og andre lignende teknologiske løsninger.

Persondatakategori

Retsgrundlag for behandlingen

Tilbageholdelsesperiode

Din IP-adresse, oplysninger på din enhed, type og version af browser, tidszone, forskellige metadata, oplysninger om adgang til hjemmesiden og profil, information om interaktion med hjemmesiden, indtastning og rettelse af data og enhver anden information til det angivne formål heri.

Behandling, der er nødvendig med henblik på vores legitime interesser for at sikre sikkerheden af ​​vores it-system og pålidelig, kontinuerlig og sikker forretning.

Data opbevares i 12 måneder

19.11. For at estimere, forudsige og tilbyde dig den mest hensigtsmæssige, effektive kost- og ernæringsplan, samt for at hjælpe dig med at nå det mål, du har sat dig, kan vi indsamle og analysere (profilere) visse typer brugeroplysninger. Ved profilering bruger vi kun nøjagtige, minimale data, såsom sammenhængen mellem en brugers vægtændring på grund af en bestemt ernæringsplan. Vi udfører sådan profilering baseret på vores legitime interesser for at levere de mest passende og effektive tjenester til brugeren. Vi træffer ikke automatiske beslutninger baseret på profilering, der kan have juridiske konsekvenser for dig eller negativt påvirke dig som registreret. Dette giver os mulighed for at tilbyde vores brugere en ernærings- og kostplan, der har været vellykket for andre brugere med lignende parametre.

19.12. Opbevaringsperiode og sletning af data:

19.12.1. Vi vil behandle dine personoplysninger, så længe et af de ovennævnte databehandlingsformål eller juridiske grundlag er gyldige. Vi evaluerer opbevaringsperioden ved at tage hensyn til vores juridiske forpligtelser og opbevaringsperioder angivet deri, samt vores legitime interesser eller dine instruktioner, for eksempel i tilfælde af at du trækker dit samtykke tilbage.

19.12.2. Når nogen af ​​de ovennævnte databehandlingsformål eller retsgrundlag ikke længere eksisterer, sletter eller anonymiserer vi dataene.

19.13. Deling af dine personlige data:

19.13.1. I visse tilfælde samarbejder vi med forskellige tredjepartstjenesteudbydere og databehandlere, som yder support til vores tjenester. Dine personlige data kan således blive delt med sådanne tjenesteudbydere, som leverer hosting- og server-co-location-tjenester, e-mail- og indholdsleveringstjenester og værktøjer, fakturerings- og betalingsbehandlingstjenester, markedsføring, regnskab, juridisk it og andre tjenester, som vi med rimelighed kan kræve.

19.13.2. Sådanne tjenesteudbydere modtager muligvis kun de personlige data, der kræves for at levere den respektive tjeneste, for eksempel vil oplysningerne om dine betalinger kun blive delt med betalingsbehandlingstjenesteudbydere og kun i det omfang, det er nødvendigt for at sikre din betaling, refundere din betaling eller gennemgå dine klager.

19.13.3. Sådanne tredjepartstjenesteudbydere kan kun behandle disse data i overensstemmelse med vores instruktioner og er forbudt at bruge dem til andre formål. Sådanne tjenesteudbydere er forpligtet til at sikre persondatabeskyttelse i overensstemmelse med de gældende juridiske normer og bindende aftaler indgået med os. Hvis nogen af ​​sådanne tjenesteudbydere er placeret uden for EU/EØS, sikrer vi, at overførslen af ​​personoplysninger udføres i overensstemmelse med de lovkrav og løsninger, der er fastsat i den generelle databeskyttelsesforordning.

19.13.4. Vi vælger og udvælger sådanne tjenesteudbydere med behørig omhu og kræver, at de sikrer integriteten og fortroligheden af ​​dine personlige data.

19.13.5. Dine personlige data må kun tilgås af autoriserede virksomheders medarbejdere, der har accepteret fortrolighedsforpligtelser, og som har brug for disse oplysninger for at udføre deres opgaver.

19.13.6. I visse situationer kan vi være juridisk forpligtet til at dele dine oplysninger med retshåndhævende myndigheder og offentlige myndigheder. Vi kan også dele dine oplysninger med sådanne myndigheder for at fremsætte, håndhæve eller forsvare dine juridiske krav

19.13.7. Virksomheden er som persondataansvarlig ansvarlig for behandlingen af ​​dine personoplysninger.

19.14. Dine rettigheder:

19.14.1. Du har ret til at anmode om indsigt i dine personoplysninger og modtage alle oplysninger, vi behandler om dig inden for en måned.

19.14.2. Hvis du ønsker at rette dine data, kan du gøre det ved at kontakte os eller rette det selv ved at logge på din profil.

19.14.3. Hvis vi behandler dine personoplysninger på baggrund af vores legitime interesser, har du ret til at gøre indsigelse mod en sådan behandling. Hvis vi modtager en sådan indsigelse, vil vi ikke længere behandle dine personoplysninger, medmindre vi kan påvise tvingende legitime grunde for behandlingen, som tilsidesætter den registreredes interesser, rettigheder og friheder eller for etablering, udøvelse eller forsvar af retskrav.

19.14.4. Du har ret til at tilbagekalde dit samtykke til behandlingen af ​​dine data, som er baseret på samtykke. Tilbagekaldelse af samtykke vil ikke påvirke lovligheden af ​​behandling baseret på samtykke før tilbagetrækningen.

19.14.5. Du har ret til at slette dine data ved at logge på din profil eller kontakte os. Bemærk venligst, at vi ikke vil være i stand til at slette de data, som vi er forpligtet til at opbevare i henhold til gældende lovgivning. Hvis du anmoder om sletning af dine data eller gør indsigelse mod behandling af data, der kræves for at give dig vores service, vil vi ikke være i stand til at levere dig vores tjenester, eller det vil blive forhindret.

19.14.6. Hvis du ønsker at udøve nogen af ​​de ovennævnte rettigheder, bedes du skrive til os ved hjælp af de kontaktoplysninger, der er angivet heri. Før vi giver dig nogen oplysninger, kan vi blive bedt om at bekræfte din identitet.

19.14.7. Hvis du mener, at vi ikke har opfyldt vores forpligtelser til at behandle personoplysninger eller på anden måde har krænket dine databeskyttelsesrettigheder, har du ret til at indgive en klage til tilsynsmyndigheden – Datu Valsts Inspekcija (Elijas iela 17, Riga, Letland, LV-1050) .

19.15. Kontakt information:

19.15.1. Hvis du har spørgsmål vedrørende denne privatlivspolitik, eller du ønsker at udøve dine registrerede rettigheder, bedes du kontakte vores kundesupport på CertifiedFasting.com online SUPPORT HELP DESK. Fasting Ltd. registreringsnummer 40203389303 med registreret kontor Lastadijas iela 6, LV-1050, Riga, Letland.

19.16. Diverse:

19.16.1. Vi forbeholder os retten til at ændre og ændre denne fortrolighedspolitik fra tid til anden. Ændringerne træder i kraft, så snart de er uploadet til hjemmesiden. I tilfælde af en væsentlig ændring giver vi dig besked, for eksempel ved at lægge en meddelelse på din profil, på Hjemmesiden eller ved at sende dig en e-mail.

Cookiepolitik

20.1. Hjemmeside og applikation CertifiedFasting.com (herefter - Hjemmeside) bruger cookies. Hvis du har accepteret, kan der udover cookies, der sikrer hjemmesidens funktion, placeres andre cookies, web-beacons, pixels eller lignende lagringsteknologi på din browser eller enhed, hvorfra du tilgår vores hjemmeside. Denne politik forklarer, hvilke cookies denne hjemmeside bruger og til hvilke formål.

20.2. Den persondataansvarlige er Fasting Ltd. registreringsnummer 40203389303 med registreret kontor Lastadijas iela 6, LV-1050, Riga, Letland.

20.3. Hvad er cookies, og til hvilke formål bruger vi dem: 

20.3.1. Cookies er små tekstfiler, som gemmes på din enhed, når du besøger vores hjemmeside. Den browser, du bruger, bruger cookies til at videresende oplysningerne tilbage til webstedet ved hvert efterfølgende besøg, for at webstedet kan genkende brugeren og huske brugerens valg (for eksempel valg af sprog, login-oplysninger og andre indstillinger). Dette kan gøre dit næste besøg lettere og webstedet mere nyttigt for dig.

20.3.2. Vi bruger forskellige typer cookies. Når du tilgår hjemmesiden, vil vi placere strengt nødvendige cookies på din browser eller enhed. Andre typer cookies vil kun blive gemt, hvis du har accepteret brugen af ​​sådanne cookies. Her er flere detaljer om cookies, som kan gemmes på din enhed eller browser, når du tilgår vores hjemmeside.

20.3.2.1. Strengt nødvendige cookies - Strengt nødvendige cookies hjælper med at gøre hjemmesiden nem at bruge ved at levere grundlæggende funktioner såsom sidenavigation, sprogvalg, autorisation og udfyldning af formularer. Hjemmesiden fungerer muligvis ikke uden disse cookies, og de kan ikke deaktiveres. Disse cookies afslører ikke brugerens identitet eller indsamler brugeroplysninger. De gemmes på brugerens enhed, indtil browseren lukkes.

20.3.2.2. Analytiske cookies - Analytiske cookies lader os tælle webstedsbesøg og trafikkilder, så vi kan måle og forbedre ydeevnen af ​​vores websted. De hjælper os med at vide, hvilke sider der er mest og mindst populære og se, hvordan besøgende bevæger sig rundt på hjemmesiden. Al information, som disse cookies indsamler, er i aggregeret form. Til analytiske og statistiske formål kan vi bruge tredjepart, for eksempel Google Analytics-cookies, som kan blive gemt på enheden eller browseren permanent.

20.3.2.3. Marketingcookies - Disse cookies leverer reklame- og marketingkommunikation, som er relateret til webstedets brugeres interesser. De kan bruges af tredjeparter og tjenesteudbydere til at oprette en interesseprofil og vise relevante annoncer på andre websider. Disse cookies gemmer ikke personligt identificerbare oplysninger, men er baseret på browserens og enhedens unikke identifikator. Disse cookies husker oplysninger om dit besøg på hjemmesiden og kan bruges til at vise personlige annoncer på sociale netværk og andre websteder. Deaktivering af disse cookies vil give dig mindre personlig annoncering. Til reklameformål kan vi bruge tredjepartscookies, såsom Facebook- eller Google-cookies, som kan blive gemt på din enhed eller browser permanent.

20.4. Sådan kontrollerer du cookies:

20.4.1. Når du besøger vores hjemmeside, får du vist en informativ erklæring om, at hjemmesiden bruger cookies, og du bliver bedt om dit samtykke til at aktivere analytiske og marketingcookies. Hvis du ønsker at trække dit samtykke tilbage eller ændre cookie-indstillinger, kan du gøre det ved at klikke på cookie-indstillinger-knappen ovenfor.

20.4.2. Du kan trække dit samtykke til analytiske og/eller marketingcookies tilbage samt slette alle cookies gemt i din browser ved at slette din browsers cookiehistorik. Du kan også indstille din browser til at blokere for, at cookies gemmes. Ved at klikke på knappen "hjælp" i din browser kan du finde instruktioner til, hvordan du forhindrer browseren i at gemme cookies, samt hvilke cookies der allerede er gemt og sletter dem, hvis du ønsker det. Ændringer i indstillingerne skal foretages for hver browser, du bruger.

20.4.3. Du kan også separat fravælge at have din webstedsaktivitet tilgængelig for Google Analytics ved at installere Google Analytics opt-out browsertilføjelsen, som forhindrer deling af oplysninger om dit webstedsbesøg med Google Analytics. Link til tilføjelsen og for mere information: https://support.google.com/analytics/answer/18188 .

20.5. Kontakt information:

20.5.1. Hvis du har spørgsmål vedrørende denne cookiepolitik, eller du ønsker at udøve dine registrerede rettigheder, bedes du kontakte vores kundesupport på CertifiedFasting.com online SUPPORT HELP DESK. 20.5.2. Fasting Ltd. registreringsnummer 40203389303 med registreret kontor Lastadijas iela 6, LV-1050, Riga, Letland.

20.6. Ændringer i cookiepolitik:

20.6.1. Vi forbeholder os retten til at ændre og ændre denne cookiepolitik fra tid til anden. Ændringerne træder i kraft, så snart de er uploadet til hjemmesiden. I tilfælde af uenighed om vilkårene i denne cookiepolitik på forskellige sprog, er den engelske version gældende.